Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 15 listopada 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Przesunięcie środków: patrz protokół
 4.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 5.Nordycki wymiar Unii: patrz protokół
 6.Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego - 2004
 7.Program legislacyjny i program prac na rok 2006
 8.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 9.Głosowanie
 10.Upowszechnianie dobrych praktyk oraz monitorowanie wprowadzania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 11.Paneuropejski naziemny publiczny radiowy system przywoławczy (RMU)
 12.Wspólna organizacja rynków w sektorze nasienniczym
 13.Wspólna organizacja rynków w sektorze chmielu
 14.Wspólna organizacja rynku wina
 15.Zmiana Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w celu umożliwienia EBOR finansowania operacji w Mongolii
 16.Wizy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie w Turynie w 2006 r.
 17.Ubezpieczenie społeczne pracowników najemnych i członków ich rodzin przemieszczających się na obszarze WE
 18.Węgorze europejski
 19.Naruszenie protokołu przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich przez Państwo Członkowskie
 20.Społeczny wymiar globalizacji
 21.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 22.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 23.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 24.Skład Parlamentu: patrz protokół
 25.Rejestrowanie, ocena i zatwierdzanie produktów chemicznych (REACH)
 26.Europejskie agencje regulacyjne
 27.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 28.2005, pakiet "Rozszerzenie II"
 29.Informacje dla pasażerów korzystających z transportu lotniczego
 30.Elektrownie jądrowe
 31.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 32.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (775 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1333 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności