Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 15 november 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 5.Den nordliga dimensionen: se protokollet
 6.Presentation av revisionsrättens årsrapport – 2004
 7.Lagstiftnings- och arbetsprogram för år 2006
 8.Meddelande från ordförandeskapet: se protokollet
 9.Omröstning
 10.Spridning av bästa praxis och övervakning av införandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT)
 11.Alleuropeiskt, landbaserat, allmänt tillgängligt, radiobaserat personsökningssystem
 12.Gemensamma organisationen av marknaden för utsäde
 13.Gemensamma organisationen av marknaden för humle
 14.Gemensamma organisationen av marknaden för vin
 15.Ändring av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) så att banken kan finansiera insatser i Mongoliet
 16.Visum för olympiska och/eller paralympiska vinterspelen 2006 i Turin
 17.Social trygghet för anställda och deras familjemedlemmar som flyttar inom gemenskapen
 18.Europeisk ål
 19.En medlemsstats kränkning av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier
 20.Globaliseringens sociala dimension
 21.Röstförklaringar
 22.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 23.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 24.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 25.Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)
 26.EU:s tillsynsmyndigheter
 27.Frågestund (frågor till kommissionen)
 28.2005, Paketet ”Utvidgning II”
 29.Information till passagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning
 30.Kärnkraftverk
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 32.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (727 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1858 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy