Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 16. november 2005 - Strasbourg EUT-udgave

11. Globale klimaændringer
  

Før afstemningen om punkt 24

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), ordfører. - (EN) Hr. formand, jeg vil gerne tilføje følgende tekst i slutningen af punkt 24 efter ordet "blandingsforhold": "for at undersøge de miljømæssige gevinster ved at kræve 10% biobrændstofblandinger i transportbrændstoffer".

 
  
  

Før afstemningen om ændringsforslag 9

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, jeg har et problem med de forskellige sprogversioner. I den tyske version står der to sæder. Men det er noget sludder og vrøvl. I henhold til traktaten har Parlamentet kun ét sæde, nemlig Strasbourg. Det er afgjort for længst. I den engelske version står der dobbelt lokalitet, hvor Bruxelles altså er den anden lokalitet. Den kan vi roligt fjerne, men så skal oversættelsen være korrekt. Jeg beder Dem derfor om at sammenligne de to sprogversioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Afstemningen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik