Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 16. marraskuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

11. Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen
  

Ennen kohdasta 24 toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, haluan lisätä seuraavan tekstin kohdan 24 loppuun sanan "sekoitussuhde" jälkeen: "tarkastelemalla kulkuneuvoissa käytettävien polttoaineiden ja biopolttoaineiden kymmenen prosentin sekoitussuhdetta koskevan vaatimuksen ympäristötehokkuutta".

 
  
  

Ennen tarkistuksesta 9 toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, mielestäni eri kieliversioissa on ongelmia. Saksankielisessä versiossa lukee "zwei Sitze" – kaksi toimipaikkaa, mutta tässä ei ole järkeä, koska perustamissopimuksen mukaisesti parlamentti sijaitsee ainoastaan Strasbourgissa. Tästä päätettiin kauan sitten. Englanninkielisessä versiossa lukee "double location" eli kaksoistoimipaikka Brysselin ollessa toisena "toimipaikkana". Tästä jälkimmäisestä meidän on helppoa luopua, mutta tällöinkin käännöksen on oltava oikein. Näin ollen pyydän teitä vertaamaan näitä kieliversioita toisiinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Äänestykset on päättyneet.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö