Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 16 november 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Seger i kampen mot den globala klimatförändringen
  

– Före omröstningen om punkt 24:

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE) , föredragande. – (EN) Herr talman! Jag önskar att lägga till följande text till slutet av stycke 24 efter ordet ”blandningsproportioner”: ”och därvid undersöka de miljömässiga fördelarna av att kräva 10 procents inblandning av biobränslen i transportbränsle.

 
  
  

– Före omröstningen om ändringsförslag 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Herr talman! Jag anser att det finns problem med versionerna på olika språk. I den tyska versionen hänvisas det till ”zwei Sitze” – två säten eller baser, men det är nonsens, eftersom parlamentet enligt fördraget är stationerat endast i Strasbourg. Det beslutades för länge sedan. I den engelska versionen hänvisas till ”dubbel lokalisering”, med Bryssel som en andra ”lokalisering”. Det är en som vi gott kan göra oss av med, men då måste översättningen vara korrekt. Jag ber er därför att jämföra de två språkversionerna med varandra.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Därmed är omröstningen avslutad.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy