Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 16 november 2005 - Straatsburg Uitgave PB

14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, in de notulen wordt gewag gemaakt van een discussie tussen mevrouw Gröner en mij over de anti-abortus-expositie van de heer Giertych. De Voorzitter van de vergadering had gezegd dat er geen censuur uitgeoefend zou worden. Inmiddels is de expositie verwijderd en is er dus toch censuur uitgeoefend. Ik wil erop wijzen dat hier in het Parlement eveneens een anti-REACH-expositie plaatsvindt. Daar zien wij een afbeelding van de voorzitter van de Commissie terwijl hij een kind vergiftigt. In tegenstelling tot de expositie van de heer Giertych, is dat volgens mij pas echt controversieel.

Als “controversieel” als reden wordt aangevoerd, dan moeten beide exposities worden verwijderd. Ik ben echter de mening toegedaan dat dit niet moet gebeuren; er moet juist over de exposities gediscussieerd worden in plaats van dat censuur wordt uitgeoefend.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Mijnheer Posselt, de quaestoren zijn van het gebeuren op de hoogte en zullen hiervan verslag uitbrengen aan de Voorzitter. Op basis daarvan zullen wij de passende beslissingen nemen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid