Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 1. joulukuuta 2005 - Bryssel EUVL-painos

Poliisivoimien tilannetta koskeva kehitys Slovakiassa
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Kovács, oma ryhmäni – vihreät – kannatti tämän keskustelun järjestämistä tänään. Olemme tällä kannalla niiden kesäkuusta lähtien hallussamme olleiden tietojen takia, jotka olemme saaneet Slovakialta ja nimenomaan European Confederation of Police -järjestöltä. Koska olemme syvästi huolissamme asiasta, jota emme pidä Slovakian sisäisenä asiana, pyydämme teitä tutkimaan näitä syytöksiä mahdollisimman pian. On päivänselvää, että Slovakian poliisin joutuminen sotilastuomioistuimen tuomiovallan alaisuuteen on vastoin Euroopan neuvoston antamia määräyksiä, poliisin eettisestä säännöstöstä puhumattakaan. Rinnastamalla poliisien ja sotilaiden kohtelu rikotaan Geneven yleissopimusta ja Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta.

Poliisin saama siviilioikeudellinen asema on yksi demokratian saavutuksista Euroopassa. Olemme taistelleet sen puolesta erityisesti Balkanin maissa, joissa poliisi osallistui sotilaallisiin toimiin etnisten selkkausten aikana. Jos saamiamme selvityksiä on uskominen, meidän on vaadittava Slovakian hallitusta – kuten myös maan parlamenttia – kumoamaan tämä harkitsematon päätös, joka merkitsee paluuta sellaiseen aikakauteen ja sentyyppisiin menettelytapoihin, jotka ovat ristiriidassa unionin demokraattisten periaatteiden kanssa, ja palaamaan demokraattiseen yhteisöön.

Poliiseillakin on oikeus osoittaa mieltä! Heidän oikeutensa siihen on vapaan yhteiskuntamme ja demokratian tunnusmerkki. Tästä syystä pyydämme komissiota tutkimaan nämä syytökset mahdollisimman pian ja ilmaisemaan kantansa niistä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö