Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 1 december 2005 - Brussel Uitgave PB

Ontwikkelingen in Slowakije wat betreft de situatie van de politiemachten
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris Kovács, mijn fractie – de Groenen – was ervoor om dit debat vandaag te voeren. We baseren ons daarbij op informatie uit Slowakije, in het bijzonder van de Europese politiebond Eurocop, die wij al sinds juni in handen hebben. We beschouwen dit niet als een binnenlandse aangelegenheid van Slowakije en maken ons grote zorgen. Daarom roepen wij u op om de aantijgingen zo snel mogelijk na te trekken. Dat de Slowaakse politie onder het militair recht zou vallen, druist vanzelfsprekend in tegen de besluiten van de Raad van Europa en alle vormen van politieke ethiek. Politiemensen en militairen op één lijn stellen is een schending van de Geneefse Conventie en van de Conventie van de Verenigde Naties.

De civiele status van de politie is een verworvenheid van de democratie in Europa; een verworvenheid waarvoor wij hebben gevochten, met name in de Balkanlanden, waar de politie was betrokken bij militaire acties tijdens de etnische conflicten. Als de door ons ontvangen verslagen kloppen, dan dienen wij de Slowaakse regering – maar ook het Slowaakse parlement – op te roepen om dit verkeerde besluit terug te draaien. Het is een terugkeer naar een tijd en een beleid die niet verenigbaar zijn met de Europese democratische beginselen. Men moet tot inkeer komen en terugkeren naar de democratische gemeenschap.

Ook politieambtenaren hebben demonstratierecht! Dat zij die vrijheid bezitten, geeft aan dat onze maatschappij vrij en democratisch is. Daarom verzoeken wij de Commissie de aantijgingen zo snel mogelijk te analyseren en haar standpunt kenbaar te maken.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid