Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 1 december 2005 - Bryssel EUT-utgåva

Utvecklingen i Slovakien beträffande polismaktens situation
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, för Verts/ALE-gruppen. – (DE) Herr talman, kommissionsledamot Kovács! Min grupp – de gröna – var för att vi skulle hålla denna debatt i dag. Vi intar denna ståndpunkt på grund av de uppgifter vi har fått från Slovakien, i synnerhet från europeiska polisförbundet (EuroCop), och som vi har känt till sedan i juni. På grund av att vi är djupt oroade över något som vi inte ser som en intern angelägenhet för Slovakien uppmanar vi er enträget att snarast möjligt granska dessa anklagelser. Att placera den slovakiska polisen under militär jurisdiktion strider helt uppenbart mot vad Europarådet har föreskrivit, för att inte tala om de polisetiska aspekterna. Att behandla poliser och soldater som en och samma grupp strider mot Genèvekonventionen och FN-konventionen.

Polisens civila ställning är en demokratisk landvinning i Europa. Det är något vi har kämpat för, i synnerhet i länderna på Balkan, där polisen var inblandad i militära aktioner under de etniska konflikterna. Att döma av de rapporter som har nått oss måste vi kräva att Slovakiens regering – liksom landets parlament – river upp detta olyckliga beslut, som innebär en återgång till ett tidigare stadium och en typ av politik som inte är förenlig med europeiska demokratiska principer, och återvänder till det demokratiska samfundet.

Polistjänstemän har också rätt att demonstrera! Deras rätt att göra det är betecknande för friheten i vårt samhälle och för demokratin. Av det skälet uppmanar vi kommissionen att så snart som möjligt utreda dessa anklagelser och förklara hur man ställer sig till dem.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy