Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2005 m. gruodžio 1 d. - Briuselis Atnaujinta informacija

4. Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji w zakresie sił policyjnych w Słowacji.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. Mr President, the Commission is well aware of the concerns raised by honourable Members in relation to the Slovak police force. Given the complexity and sensitivity of the matter and the time needed for the Commission to take a position, further time is required to analyse the issue and acquire objective and impartial information.

The Commission services responsible have been in contact with the Permanent Representation of the Slovak Republic here in Brussels and they are seeking the required information. In addition, the Commission was informed extensively on the matter by the European Confederation of Police.

I regret that we cannot give you a more complete answer at this stage. The Commission is doing all it possibly can to reach conclusions on this matter as soon as possible and it will promptly report to you on its findings. The Commission would therefore be ready to reply to the oral question at a subsequent part-session, should Parliament decide to add it to its agenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký, za skupinu PPE-DE. – Diskreditácia vlastnej krajiny v záujme vlastných politických cieľov. Takto je možné stručne interpretovať vystúpenie pani Beňovej v rámci návrhu zaradiť do rokovania situáciu v policajnom zbore Slovenskej republiky.

Politické vyčíňanie odborárskych bossov v policajnom zbore nemá nič spoločné s ochranou pracovných podmienok a ľudských práv. Ich klamstvá, polopravdy a zamlčovanie faktov ohľadom platov, ktoré boli mimochodom zvýšené dva týždne pred konaním spomínaného zhromaždenia, majú slúžiť na manipuláciu slušných policajtov, destabilizáciu akcieschopnosti polície, pričom ohrozujú právo obyvateľstva na primeranú ochranu a bezpečnosť. Vízie odborárskych bossov na odstúpenie vlády Slovenskej republiky nebezpečne zaťahujú políciu do politického zápasu.

Veľmi dobré výsledky polície v boji s organizovaným zločinom a úspešné odstraňovanie korupcie na Slovensku nemôžu byť spochybňované umelými politickými kauzami, na ktorých sa podieľajú aj odborárski šéfovia. Heslá na poslednom zhromaždení, ako napríklad „Ak policajta nezaplatí štát, rada to urobí mafia,“ už presahujú všetky akceptovateľné princípy nezávislých odborov.

Právo na zhromažďovanie policajtov nebolo v žiadnom prípade obmedzované ani spochybňované, čoho príkladom je aj pripravované zhromaždenie v sobotu tento týždeň. Európsky parlament ani iné inštitúcie Európskej únie nesmú byť zatiahnuté do týchto nechutných politických hier, ktoré boli rozpútané za účelom diskreditovať úspechy vládnej koalície na Slovensku.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová, za skupinu PSE. – Pán komisár, vaša odpoveď ma neprekvapila ale sklamala. Budem trvať na tom, aby Komisia naďalej veľmi dôsledne sledovala tento príklad. K tomu, čo ste povedali, sa nemôžem ďalej vyjadrovať, lebo ste vlastne nepovedali nič. Neberte to, prosím, ako útok na vašu osobu, ale ako útok na obsah toho, čo Komisia predložila.

Pán kolega Hudacký, ktorý je rovnako ako ja zo Slovenskej republiky, hovoril o prenášaní politického súboja na pôdu Európskeho parlamentu. Chcem veľmi jednoznačne povedať, že aj podpredseda branno-bezpečnostného výboru, ktorý je členom vládnej koalície zo strany pána premiéra Dzurindu, veľmi ostro odsúdil to, čo sa na ministerstve vnútra udialo. To znamená, že nejde o žiaden vnútropolitický súboj. Ide len o to, aby Európska komisia povedala, či na Slovensku môžu byť potláčané práva policajtov. Pretože policajt je rovnakým občanom Európskej únie a rovnakým zamestnancom, ako ktorýkoľvek iný občan Európskej únie alebo zamestnanec Európskej únie.

Položili sme Komisii dve dôležité otázky. Tieto otázky sú pre nás dôležité najmä z toho dôvodu, že by mohlo ísť o porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj kódexu policajtov Rady Európy. Myslíme si, že Európska komisia je povinná vyjadriť sa k tomu, či sú práva občanov členského štátu Európskej únie porušované alebo nie. Parlament včera umožnil položiť túto otázku Komisii, čím dal veľmi jasne a v rámci svojej kompetencie najavo, že nesúhlasí s tým, aby sa takéto praktiky realizovali v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie. Opakovane vás preto žiadam, pán komisár, aby táto otázka nebola odložená nabok, ale aby sme sa k nej na najbližšom zasadnutí Parlamentu vrátili a aby ste poslancom Európskeho parlamentu predložili stanovisko Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kovács! Meine Fraktion – die Grünen – hat unterstützt, dass wir heute diese Debatte führen. Wir beziehen uns auf Informationen aus der Slowakei, insbesondere von der „European Confederation of Police“, die bereits seit Juni vorliegen. Wir sehen das nicht als innerslowakische Angelegenheit und sind zutiefst besorgt. Deshalb fordern wir Sie auf, die Vorwürfe schnellstmöglich zu überprüfen. Die Unterstellung der Polizei unter die Militärgerichtsbarkeit in der Slowakei ist ganz offensichtlich ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Europarats bzw. die Polizeiethik. Die Gleichstellung von Polizisten und Soldaten ist ein Verstoß gegen die Genfer Konvention und gegen die Konvention der Vereinten Nationen!

Der zivile Status der Polizei ist eine Errungenschaft der Demokratie in Europa, eine Errungenschaft, für die wir gekämpft haben, gerade auch in den Balkanländern, als Polizisten während der ethnischen Auseinandersetzungen in militärische Aktionen involviert waren. Sollten die uns vorliegenden Berichte stimmen, dann haben wir die slowakische Regierung – aber auch das Parlament – aufzufordern, diese Fehlentscheidung, diesen Rückfall in eine Zeit der Politik, die nicht mit demokratischen Grundsätzen in Europa vereinbar ist, zurückzunehmen und in die demokratische Gemeinschaft zurückzukehren.

Auch Polizisten haben ein Recht zu demonstrieren! Die Freiheit der Polizisten zu demonstrieren ist ein Zeichen der Freiheit unserer Gesellschaft und der Demokratie. Deshalb bitten wir die Kommission, die Vorwürfe schnellstmöglich zu analysieren und Stellung zu beziehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Es geht um zwei Bereiche. In der Slowakei wurde offensichtlich die Polizei wieder unter Militärrecht gestellt. Das ist Remilitarisierung und kann nicht akzeptiert werden. Polizei und Militär sind einfach zwei verschiedene Paar Stiefel. Allerdings ist genau diese Vermischung zwischen zivilem und militärischem Bereich, wenn es um Militär- bzw. Polizeieinsätze der Europäischen Union im Ausland geht, typisch für die Europäische Union. Die zukünftige österreichische Präsidentschaft hat dies sogar als einen ihrer Schwerpunkte definiert.

Zweitens geht es in diesem Kontext um die Einschränkung gewerkschaftlicher Rechte von Polizisten. Auch dies ist nicht hinnehmbar. Dieses Parlament ist immer groß dabei, wenn es um die Verletzung von Menschenrechten in Ländern außerhalb der Europäischen Union geht. Es geht in diesem Hause aber auch darum, eindeutige Verletzungen von Menschenrechten innerhalb der Europäischen Union klar zu benennen. Hier war die Aussage des Kommissars nicht ausreichend. Hier muss nachgebessert werden, hier müssen Sie mehr an Informationen bringen. Wir sollten auch Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern klar benennen. Ich nenne ein Beispiel aus Deutschland; auch dort gibt es zurzeit ein Berufsverbot bzw. exzessive Polizeigewalt und dies sollte hier einmal klar ausgesprochen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). – S veľkými obavami a znepokojením sledujeme posledné aktivity ministra vnútra Slovenskej republiky, pána Palka. Hraničia s podkopávaním základných princípov demokracie a občianskej slobody na Slovensku.

Minister vnútra neprimeraným spôsobom zasiahol a naďalej zasahuje do legitímneho odborárskeho protestu slovenských policajtov. Odvolaním predsedu Odborového zväzu polície a jeho následnou degradáciou na radového policajta zasiahol nielen do osobných práv policajného predstaviteľa, ale ohrozil tým aj ústavne garantované práva občanov, občianskych združení a odborových organizácií na slobodné vyjadrenie svojho názoru. Naša Ľudová strana - HZDS vníma vyhrážky ministra Palka na adresu protestujúcich policajtov o uvalení disciplinárnych trestov za nehorázny prejav arogancie moci.

Vážení kolegovia, pán minister Palko je vysokým predstaviteľom politickej strany, ktorá je zastúpená v Európskej ľudovej strane. Odporúčam preto vedeniu tejto frakcie nestrkať hlavu do piesku, ale kriticky túto záležitosť preskúmať. Za nezávislých poslancov Ľudovej strany - HZDS Slovenska vyjadrujem podporu výzve Európskej konfederácie odborových zväzov EUROCOP na zmenu administratívno-autoritatívneho spôsobu riadenia policajných zložiek na Slovensku a žiadame preskúmanie tejto záležitosti Európskou komisiou.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – Dnešné prerokovávanie problému, ako aj podpora protestov policajtov, sú predvolebnou kampaňou opozície a propagandou proti úspešným ministrom vlády Slovenskej republiky.

Nie je pravdou, že v čase vojny bude polícia súdená ako vojaci. Nie je pravdou, že od roku 2006 bude na slovenských policajtov dohliadať vojsko. Nie je pravdou, že policajti budú zbavení nejakých práv, vojenský súd ich bude súdiť podľa občianskych kódexov a v čase vojny budú súdení ako bežní občania.

V rovnakom režime ako v Slovenskej republike pracujú aj gendarmerie vo Francúzsku a carabinieri v Taliansku. Trestné činy policajtov už dávno rieši vojenská prokuratúra. Takzvaná remilitarizácia polícia je, dovoľte mi povedať, hlúposť a demagógia. Vážená pani poslankyňa Beňová, veľká časť poslancov vašej politickej strany hlasovala za takýto návrh zákona v parlamente Slovenskej republiky a nepodporila pozmeňujúci návrh, ktorý chcel tento systém zmeniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE). – Mr President, I must insist that the Commission give a full reply at the part-session in Strasbourg. I thank the Commissioner for his offer. Unfortunately, he cannot give us his response today but we must have a clear response.

I would like to say to the previous speaker that this is not a question of propaganda. What we are talking about here is Slovakia, a new Member State of the European Union, which, under the Copenhagen criteria, has exactly the same duties and rights as any other member.

Article 6(1) of the EU Treaty provides for democratic rights and fundamental freedoms. In Article 6(2), the European Union guarantees rights under the European Convention on Human Rights. In that Convention, we talk about equal access to the legal system and equal treatment in court. A military court does not consist of independent judges: it is appointed by the government and is in contradiction to the fundamental values of the European Treaty.

I therefore ask the Commissioner to answer two questions: first, are we right in saying that the police in Slovakia do not have the same access to a fair treatment in court as any other citizens in Slovakia? Second, am I right in saying that every Member State – including Slovakia – should fulfil the Copenhagen criteria and that the Slovak Government, in opposing a free trade union for the police, denying it the right to negotiate, to gather and to act, is acting in contravention of the Copenhagen criteria?

These are the two fundamental questions which I would like the Commissioner to answer clearly. I do not doubt that Slovakia and its government – in particular its government – have to respect these fundamental rights. That is why I fully agree with Mrs Beňová that this is a serious case and we need to have a serious and correct answer from the Commission so that the Slovakian people know that the European Union is on their side.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. Mr President, I just want to respond to those honourable Members who urged the Commission to give an adequate answer. I would like to tell you that we need more information. In order to get more information we need more time, and certainly before any Member of the Commission comes before this House to give an adequate position, we need to have a debate in the College, on the basis of the information we need.

That is my answer for the time being, but it is certainly not the Commission’s last word on the matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Mam nadzieję, że Pan komisarz przekaże tak jasno wyrażaną nadzieję ze strony Izby, aby uzyskać odpowiedź na zadane tutaj pytania w terminie późniejszym.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE). – Mr President, I would just like to ask a formal question on procedure. From what I understood from Commissioner Kovács, the Commission would be prepared to answer the question at the part-session in Strasbourg in two weeks’ time. Have I understood that correctly? It is important and it is urgent that we receive a reasonable, rapid answer. The people of Slovakia really need a clear answer from the Commission, so it is an urgent matter. I would just like to ask you whether we can expect such a timescale – after all, it is two weeks we are talking about.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że porządek obrad sesji w Strasburgu, jak każdej innej sesji, jest rozstrzygany przez Konferencję Przewodniczących. W związku z tym sądzę, że to ona będzie tym ciałem, które będzie mogło tę sprawę włączyć w porządek dnia, jeśli tylko Komisja będzie gotowa, żeby w Strasburgu takiej odpowiedzi udzielić.

Zamykam debatę.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.40 i wznowione o godz. 11.00.)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. MOSCOVICI
Vice-président

 
Teisinė informacija - Privatumo politika