Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 1. joulukuuta 2005 - BrysselEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Arvonlisäveron palautukset – Työvoimavaltaisiin palveluihin sovellettava alv
 4.Poliisivoimien tilannetta koskeva kehitys Slovakiassa
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 6.Äänestykset
 7.Kehitysyhteistyön ja taloudellisen yhteistyön rahoitusväline
 8.EY:n ja Etelä-Afrikan sopimus
 9.Euroregions-alueiden merkitys aluepolitiikan kehittämisessä
 10.Andrzej Pęczakin parlamentaarinen koskemattomuus
 11.Giovanni Claudio Favan parlamentaarinen koskemattomuus
 12.Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 (sellaisena kuin se on neuvoston muuttamana)
 13.Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005
 14.Talousarviota koskeva kurinalaisuus
 15.Kansanterveysongelmista kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden patentit
 16.Yhteisön toimet lintuinfluenssan torjumiseksi
 17.Eläinlääkintäalan menot
 18.Euroalueen laajentaminen
 19.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä
 20.Arvonlisäveron palautukset
 21.Euroopan unionin sääntelyvirastot
 22.WTO:n ministerikokouksen valmistelu
 23.Ihmisoikeudet Kambodžassa, Laosissa ja Vietnamissa
 24.Olympiarauha
 25.Kehitysyhteistyö ja urheilu
 26.Euroopan komission hyväksyminen
 27.EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen meriliikenteeseen
 28.Euroopan sähköisen viestinnän sääntely ja markkinat vuonna 2004
 29.Työvaltaisiin palveluihin sovellettava alv
 30.Äänestysselitykset
 31.Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 32.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 33.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 34.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 35.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 36.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 37.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (190 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (490 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö