Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 1 grudnia 2005 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Zmiana wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej - Zasady zwrotu podatku VAT podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim - VAT należny od usług wymagających dużego nakładu pracy
 4.Sytuacja w zakresie sił politycznych w Słowacji
 5.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 6.Głosowanie
 7.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej
 8.Protokół dodatkowy do Umowy między WE a Republiką Południowej Afryki w sprawie handlu, rozwoju i współpracy w następstwie rozszerzenia
 9.Rola "Euroregionów" w rozwoju polityki regionalnej
 10.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego przez p. Andrzeja Pęczaka
 11.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez p. Giovanniego Claudio Favę
 12.Projekt budżetu korygującego nr 6/2005 Unii Europejskiej (zmieniony przez Radę)
 13.Projekt budżetu korygującego nr 6/2005
 14.Dyscyplina i procedura budżetowa
 15.Patenty na produkty farmaceutyczne przeznaczone na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym
 16.Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy
 17.Wydatki w dziedzinie weterynarii
 18.Rozszerzenie strefy euro
 19.Zmiana wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej
 20.Zasady zwrotu podatku VAT podatnikom mającym siedzibę w innym Państwie Członkowskim
 21.Europejskie agencje regulacyjne
 22.Przygotowanie Konferencji Ministerialnej WTO
 23.Prawa człowieka w Kambodży, Laosie i Wietnamie
 24.Zawieszenie walk na czas olimpiady
 25.Rozwój i sport
 26.Zatwierdzenie Komisji Europejskiej
 27.Stosowanie wspólnotowych reguł konkurencji do transportu morskiego
 28.Europejskie przepisy regulacyjne i rynki komunikacjii elektronicznej w Europie w 2004 r.
 29.VAT należny od usług wymagających dużego nakładu pracy
 30.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 31.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 32.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 33.Weryfikacja pełnomocnictw (patrz: protokół)
 34.Skład Parlamentu: patrz protokół
 35.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 36.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 37.Odroczenie sesji
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (239 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności