Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 1 december 2005 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Gemensamt system för mervärdesskatt – Återbetalning av moms till personer etablerade i en annan medlemsstat – Moms på arbetsintensiva tjänster
 4.Utvecklingen i Slovakien beträffande polismaktens situation
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 6.Omröstning
 7.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete
 8.Avtal mellan EG och Sydafrika
 9.Euroregionerna
 10.Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet
 11.Begäran om skydd av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitet
 12.Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2005 (såsom ändrat av rådet)
 13.Förslag till ändringsbudget nr 6/2005
 14.Budgetdisciplin och budgetförfarande
 15.Patent på läkemedel avsedda för länder med folkhälsoproblem
 16.Aviär influensa
 17.Utgifter inom veterinärområdet
 18.Utvidgning av euroområdet
 19.Gemensamt system för mervärdesskatt
 20.Återbetalning av moms till personer etablerade i en annan medlemsstat
 21.EU:s tillsynsmyndigheter
 22.Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens
 23.Mänskliga rättigheter i Kambodja, Laos och Vietnam
 24.Olympisk fred
 25.Utveckling och idrott
 26.Godkännande av Europeiska kommissionen
 27.Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter
 28.Elektronisk kommunikation
 29.Moms på arbetsintensiva tjänster
 30.Röstförklaringar
 31.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 32.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 33.Valprövning: se protokollet
 34.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 35.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 36.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 37.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (184 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (513 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy