Rodyklė 
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2005 m. gruodžio 1 d. - Briuselis Atnaujinta informacija
1. Plenarinio posėdžio atidarymas
 2. Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3. Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme - Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės - PVM darbui imlioms paslaugoms
 4. Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida
 5. Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 6. Balsavimui skirtas laikas
 7. Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė
 8. EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas
 9. Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje
 10. Prašymas ginti buvusio Parlamento nario Andrzej Pęczak imunitetą
 11. Prašymas ginti Parlamento nario Giovanni Claudio Fava imunitetą
 12. Europos Sąjungos pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (su Tarybos pakeitimais)
 13. Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas
 14. Biudžeto vykdymo tvarka
 15. Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai
 16. Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės
 17. Išlaidos veterinarijos srityje
 18. Euro zonos plėtra
 19. Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme
 20. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės
 21. Europos reguliavimo agentūros
 22. Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai
 23. Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname
 24. Olimpinės paliaubos
 25. Vystymasis ir sportas
 26. Komisijos tvirtinimas
 27. Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui
 28. Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m.
 29. PVM darbui imlioms paslaugoms
 30. Paaiškinimai dėl balsavimo
 31. Balsavimo pataisymai (žr. protokolą)
 32. Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 33. Įgaliojimų tikrinimas (žr. protokolą)
 34. Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 35. Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 36. Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 37. Sesijos pertrauka


  

VORSITZ: INGO FRIEDRICH
Vizepräsident

 
1. Plenarinio posėdžio atidarymas
  

(Die Sitzung wird um 9.05 Uhr eröffnet.)

 

2. Pateikti dokumentai (žr.protokolą)

3. Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme - Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės - PVM darbui imlioms paslaugoms
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Als nächster Punkt folgt die Gemeinsame Aussprache über

den Bericht von Zsolt László Becsey im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der Geltungsdauer des Mindestnormalsatzes (KOM(2005)0136 – C6-0113/2005 – 2005/0051(CNS)) (A6-0323/2005),

den Bericht von Zsolt László Becsey im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 77/388/EWG an nicht im Inland, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige (KOM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 2005/0807(CNS)) (A6-0324/2005) und

die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission von Pervenche Berès im Namen des Ausschusses für Wirtschaft und Währung über das Auslaufen der Richtlinie 1999/85/EG über die Möglichkeit, auf arbeitsintensive Dienstleistungen versuchsweise einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz anzuwenden (O-0106/2005 – B6-0342/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Zsolt László Becsey (PPE-DE), előadó. – Két témát tárgyalunk, a minimális áfa-kulccsal kezdem. Jogilag és politikailag rendkívül érzékeny témát vitatunk most meg. A Bizottság előterjesztése szerint a 6. ÁFA-irányelv alapján jelenleg létező ideiglenes rezsim – amely 2005. december 31-én jár le – meghosszabbítása lenne indokolt. Vagyis csak minimum normál-kulcsot határoznánk meg az eddigi 15%-os szinten, és ezt a rezsimet szintén ideiglenes jelleggel meghosszabbítanánk 2010-ig. Parlamentünk gazdasági és pénzügyekkel foglalkozó bizottsága megvitatta ezt a javaslatot, és alapvetően egyetért a Bizottság megközelítésével. Ennek megfelelően magunk is egyetértünk a javaslattal, annak időkeretével, vagyis a 2010-ig történő meghosszabbítással. Elfogadtuk azt is, hogy ezt rendkívüli gyorsasággal tárgyaljuk meg, a december 6-i utolsó ECOFIN ülés előtt, hogy időben lássa a Tanács a Parlament véleményét, és ennek fényében dönthessen. A bizottsági vita alapján egy kérdésben módosítjuk érdemben az eredeti bizottsági előterjesztést, méghozzá abban, hogy nem csak minimum normál-kulcs szintet, hanem maximum-szintet is szeretnénk meghatározni, 25%-os mértékben, ami a tagállamok által jelenleg használt legmagasabb szint lenne, elkerülve ezzel azt, hogy bárki is törvénymódosításra vagy költségvetési pályamodifikálásra kényszerüljön, nagyon rövid időn belül. Ezzel viszont a parlamenti többségünk azt jelzi, hogy szerintünk a normál-kulcsok divergenciájának megakadályozása szükséges. Parlamentünk azonban elfogadott egy másik lényeges álláspontot is a kérdésben, amely nem érinti a jelenlegi gyors prolongálási döntést, de számunkra fontos. Szeretnénk ugyanis elkerülni az olyan helyzetet, mint a mostani, amikor az idő szorításába kerültünk, mind a normál minimum ÁFA-kulcs meghosszabbítása kérdésében, mind pedig az év végén lejáró intenzív foglalkoztatási rezsim tekintetében, amelyben több tagállam részt vett, és pozitív tapasztalatokat gyűjtött. Ezért kérjük a Bizottságot, hogy 2007 elejére készítsen el egy olyan tanulmányt, amelynek segítségével a Parlament 2007-2008-ban nyugodtan, kellő időt rászánva el tud kezdeni egy vitát arról, hogy milyen irányú és mélységű ÁFA-politikát kellene a tagállamoknak követniük, és ebben milyen Uniós szabályozás szükséges.

A valamennyi frakció által kialakított felkérési javaslatunkban arra kérjük a Bizottságot, hogy mérje fel a jelenlegi normális implicit – vagyis egy kulcsra átszámított – ÁFA-szintek különbözőségét és ennek költségvetési hatásait, különös tekintettel arra a megkülönböztetésre, amit a legutóbbi bővítés során belépett tagállamok esetében láthatunk, amelyek nem élhetnek az egyedi csökkentett rátaalkalmazással, csak 2007-ig van átmenetük azokra a speciális területekre, amelyekre a 6. ÁFA-irányelv lehetőséget nem ad (tehát nem tartalmazza sem a K, sem a H melléklet). A Bizottság által készítendő anyag alapján lehetőségünk nyílik arra, hogy meghatározzuk a parlamenti pozíciónkat, az eredet vagy fogyasztási ÁFA-számítás ügyében, ezután megvizsgáljuk, hogy szükség van-e a szubszidiaritás jegyében minimum és maximum-kulcs közösségi meghatározására, és ha igen, akkor ezeknél a kulcsoknál a normál standard vagy az implicit – vagyis a valós átszámított – kulcsot alkalmazzuk-e? Az is a következő évek vitája lehet a Parlamentben, hogy a Stabilitási és Növekedési Paktum eredményessége kapcsán mekkora szabadságot adjunk a tagállamoknak a ráták esetleges csökkentésére, valamint, hogy a normál ráták, vagy azok alóli egyedi kivételek torzítják-e jobban – ha egyáltalán torzítják – a piacot. Kereshetjük ebben arra is a választ, hogy a fogyasztási adók előtérbe helyezése – a közvetlen adók, főleg a munkaerőt érintő adók rovására – valóban segítheti-e a tagállamokat a lisszaboni foglalkoztatási célok elérésében. Tehát erről szólna a következő vita, amire elegendő időt kell biztosítani. Meggyőződésem, hogy egy jó bizottsági háttértanulmány segíthet a Parlamentnek ebben a kérdésben, és kiérlelt álláspontot tudunk elfogadni még 2010 előtt, most azonban továbbra is a prolongációt javasoljuk, azzal a módosítással, hogy a maximum-rátát is rögzítenünk kell, 25 %-on.

A másik jelentésem az ÁFA-visszatérítésről szól. Az előttünk fekvő 8-as irányelv-módosítás egy nagy jelentőségű, hármas módosító-csomag része, amelyet még 2004. októberében terjesztett be a Bizottság, és a jelenlegi Bizottság – nagyon helyesen – meghosszabbította a hatályát, és amely elsősorban az egyablakos rendszerről, az ún. „one-stop-shop”-ról lett híres,. Ebben a kérdésben, akárcsak a tagállamok közötti adóügyi együttműködésben, a Parlament már két jelentés kapcsán állást foglalt, és most örülök, hogy a Tanács felkérése alapján, még ha utólag is, de lehetőségünk nyílik a visszatérítési rendszerrel foglalkozó 8-as irányelv kapcsán is kifejteni véleményünket. Először is leszögezném, hogy teljes mértékben egyetértünk a Bizottság megközelítésével a teljes csomagtervet illetően, és azon belül ennek a 8-as irányelv módosítását illetően is, hiszen ez segíti a vállalkozások számára a másik tagállamban lévő ÁFA-kintlévőség begyűjtését, sőt, elektronikus módszerekkel meg is gyorsítja azt. Eddig a begyűjtést csak akkor lehetett megtenni, ha valaki ÁFA-alanyként egy másik tagállamban szerepelt. A hosszadalmas és költséges eljárást sokan nem vállalták, és az esetek többségében nem is kérték vissza a kintlévőséget, mert többe került volna az adminisztratív eljárás, mint maga az ÁFA-kintlévőség értéke. A jelenlegi módosítás elsősorban a kis- és középvállalkozások helyzetét javítja majd, hiszen számukra volt a legnehezebb a visszatérítésekhez szükséges apparátust rentábilisan fenntartani.

Ugyancsak kisvállalkozó-barát a Bizottság azon megközelítése, hogy három hónapon belül kell ezt az igényt az illetékes adóhatóságnak elbírálni. Támogatjuk azt a megközelítést is, amely szerint a határidő lejárta után igen kemény, havi egy hónapos késedelmi kamatot kell az illetékes adóhatóságnak kifizetnie. Nem fogadtuk el azt a módosító javaslatot, amely ezt tagállami szabályozásra bízta volna. Módosító javaslataink is ebben a bizottsági szellemben fogantak, hiszen hangsúlyoztuk, hogy a vállalkozások védelme mellett pontosításokkal egyértelművé kell tenni a tagállamok adóhatóságainak feladatait is, pontos továbbítási, mérlegelési, döntési és visszafizetési határidőkkel. Ezt tartalmazzák módosításaink. Külön kitértünk arra is, hogy visszakérdezés, adatpótlás vagy egyéb probléma esetén sem kezdődhet újra a 3 hónapos vizsgálati idő – ahogy a bizottsági javaslatból mi kiolvastuk –, hiszen szerintünk ezzel együtt is legfeljebb 4 hónapig tarthat a teljes procedúra. Ezzel a javaslatunkkal elkerülhetővé kívánjuk tenni a visszatérítési időszak szükségtelen elhúzását és a pénzek kincstárban tárolását. Bár ebben a véleményünkben formális módosító javaslatként jogi szempontból nem szerepelhetett, de mégis remélem, hogy a csomag részeként, a teljes O.S.S csomag részeként nő a hatóságok közötti együttműködés gyorsasága, hiszen ezáltal lehet elkerülni a kisvállalkozások likviditási gondjait, valamint az áfa-visszatérítés jogosultságával és az aránymegállapítással kapcsolatos problémákat, sőt, magukat a visszaéléseket is, mert a hamisítás, a fiktív cégek létrehozása nagyon sokszor az export-ÁFA visszaigénylésekhez kapcsolódik. Remélem, hogy a tanácsi vita során az a határidő, amely 10 és 40 nap közé teszi a letelepedés szerinti adóhatóság számára az elektronikus adattovábbítás határidejét, a 40 napot illetően esetleg még rövidülni is fog. De a legfontosabb a csomag minél hamarabbi életbe léptetése, és reméljük, hogy néhány év múlva (az O.S.S. kapcsán 4 évet kértünk) már a Bizottság jelentése alapján a végrehajtást értékelhetjük. Meggyőződésem, hogy a későbbiekben valamilyen közös adatbázis használatával – vagy egymás adatbázisaihoz való könnyebb hozzáféréssel – az eljárás (és a visszaélések kiszűrése) is gyorsabb lehet, de ehhez nagyon sok jogi, adatvédelmi és más kérdés rendezése is szükséges, ezért erre majd az első értékelés után érdemes visszatérni.

Jelenleg tehát a legfontosabb az, hogy ez a jó szellemű javaslat minél hamarabb életbe lépjen, és vállalkozóink élvezni tudják hasznait.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), auteur. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, au nom de la commission économique et monétaire, nous avons souhaité profiter des deux rapports de notre excellent collègue, M. Becsey, concernant la question de la TVA pour soumettre une question orale à cette Assemblée qui, j'espère, sera suivie de l'adoption d'une résolution. S'agissant en effet du régime de TVA à des taux réduits dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, nous sommes dans une situation économique, sociale, politique et juridique pour le moins désagréable, si ce n'est complexe.

Nous sommes aujourd'hui face à un système deux fois prorogé. Pour la suite, nous sommes saisis d'une proposition de la Commission qui date de 2003, en faveur de laquelle notre Parlement s'est prononcé à la quasi-unanimité de ses membres le 4 décembre 2003, et qui est depuis bloquée au Conseil. Très souvent on nous dit que la better regulation suppose que le Parlement travaille plus vite, mais j'ai parfois l'impression qu'il faut aussi regarder du côté du Conseil comment les choses se passent.

Nous sommes ici dans un domaine qui relève de l'unanimité et, alors que certains États membres vont intervenir sur des bases d'analyse strictement nationales en jouant sur les taux de TVA, ils bloquent au Conseil la prorogation de ce système qui a fait ses preuves. En effet, ce système permet de soutenir l'emploi, de lutter contre le travail au noir et d'organiser de manière plus cohérente la fiscalité au niveau des États membres. C'est la raison pour laquelle notre commission a souhaité déposer cette question orale par laquelle nous soutenons pleinement à la fois l'initiative de la Commission et les efforts successifs des Présidences luxembourgeoise et britannique qui ont, l'une et l'autre, mis sur la table une proposition de compromis totalement en phase avec les souhaits exprimés par ce Parlement dès 2003.

Nous sommes aujourd'hui au pied du mur: ce système deux fois renouvelé arrivera à expiration à la fin de l'année et, dans neuf États membres, des secteurs entiers ne savent toujours pas, en ce moment même, quel régime fiscal leur sera appliqué à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'un Conseil Ecofin à l'occasion duquel, je l'espère, les ministres de l'économie et des finances entendront le signal très fort que souhaite leur adresser cette Assemblée à travers cette question orale, mais aussi à travers plusieurs déclarations écrites qui ont été déposées au registre de notre Assemblée et signées par de nombreux collègues.

La proposition luxembourgeoise, reprise par la Présidence britannique, permet de clarifier, de simplifier, d'harmoniser, de généraliser ce qui était jusqu'à présent une simple expérience. Il s'agit, d'abord, pour le secteur de la construction et du service des soins à domicile, de pérenniser les réductions de taux de TVA. Il s'agit de proroger un mécanisme plus flexible et de prévoir son extension jusqu'en 2015. Il s'agit de balayer de manière cohérente ce qui figure dans la fameuse annexe H. Il s'agit, à l'initiative de la Présidence britannique, de faire une évaluation tous les cinq ans de l'ensemble du mécanisme. Il me semble que nous sommes saisis là de propositions équilibrées qui permettront, je le répète, de soutenir l'emploi dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre - voilà pour la cohérence du mécanisme fiscal qui est proposé -, de lutter contre le travail au noir et de contribuer à ce qui est en train de devenir le leitmotiv de cette maison – comme, je l'espère, au-delà de cette maison, du Conseil –, à savoir la better regulation et les objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Permettez-moi encore une fois de dire au Conseil, même si je vois qu'il n'est pas représenté ici ce matin, combien il est important d'obtenir l'accord des ministres de l'économie et des finances. Je crois que la solidarité qui doit aussi présider aux travaux de ce collège devrait conduire, à tout le moins, si la proposition luxembourgeoise et britannique ne pouvait malheureusement franchir le cap de l'unanimité, à proroger encore une fois, pour un an, le système tel qu'il existe. Ce serait la moins pire des solutions.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. Mr President, before I start my introductory remarks I would like to offer my apologies to you and to the honourable Members for the delay. We had some traffic problems but now I am here and I will let you know the position of the Commission.

I would like to express my thanks to the rapporteur, Mr Becsey, for his two reports, and to Ms Berès for the oral question on such an important issue which is very close to my heart. I will first comment on the proposal on the minimum standard VAT rate. I will continue with comments on the oral question and the motion for a resolution concerning the reduced VAT rate. Finally, I will comment briefly on the eighth VAT directive proposal, which is part of the one-stop-shop package on which an extended debate took place in this House back in September.

The Commission thanks the European Parliament for the quick handling of the minimum standard VAT rate proposal and in particular the rapporteur, Mr Becsey, for his active and positive contribution. This proposal needs to be adopted as a matter of urgency as the present rules come to an end on 31 December 2005. The absence of a timely decision would imply a legal gap in EU legislation.

The rules concerning the standard VAT rate currently in force combined with the transitional system mechanisms have functioned so far to an acceptable degree. It is therefore appropriate to maintain the current minimum standard rate at 15% for a further period of five years in order to cover the ongoing implementation of the strategy to simplify and modernise the current Community legislation on VAT.

For your information, the proposal has received a positive reaction from the European Economic and Social Committee. The committee has acknowledged that in the current environment – i.e. the rule of unanimity – the Commission’s proposal is the best way forward. I would like to stress that, while I fully understand the concerns of the honourable Members regarding the absence of a decision in the Council only one month away from the expiry date for the reduced rates for labour-intensive services, I do not think that the current proposal can be used to solve this problem. Therefore I would very much urge honourable Members not to make a link between this dossier and the discussions on the scope of the reduced VAT rates which are currently being held in the Council on the basis of the Commission’s 2003 compromise proposal.

I now come to the oral question and the motion for a resolution concerning the reduced VAT rates on labour-intensive services. I would like to thank you for putting this question to the Commission. I am conscious that this issue is of high concern to the public and to business. I am also very much concerned about this issue as the current regime to apply reduced VAT rates on labour-intensive services is due to expire at the end of this year. I very much appreciate the UK Presidency’s efforts to find a compromise on reduced VAT rates. This issue was discussed at the Ecofin Council on 8 November and will be discussed again on 6 December. The absence of a decision by the Council before the end of this year on the application of reduced rates to labour-intensive services would be a very bad outcome. Businesses are very concerned as they need legal certainty. I can assure you that the Commission will do its utmost to help the Presidency reach a conclusion on this matter.

Without going into details about the Presidency’s compromise, I want to explain the difficulties that have arisen in previous debates on this issue. Some delegations reject any extension of Annex H as a matter of principle. I must say that I do not really understand that position. The reduced rates listed in Annex H are optional, so that, apart from a few categories in respect of which reduced rates are largely applied throughout Europe, there are already today huge disparities between Member States.

If we take into account the numerous specific derogations granted to some Member States, these disparities become even bigger. Restaurant services are a very good example. Currently half of the Member States apply reduced rates to restaurant services by way of specific derogations and this has not given rise to any complaints or distortion of competition. Why not, therefore, give the opportunity to all Member States to apply a reduced rate in this sector if they wish to do so? Some Member States press for more subsidiarity. The budgetary impact of applying additional reduced rates also comes into play. In my view only very few sectors are really relevant in this respect. In principle, only restaurants and construction services might have a significant potential budgetary impact. For instance, regarding the building sector the Council could explore criteria for restricting the scope of the reduced rates in order to limit the possible budgetary impact for example by limiting the reduced rate to buildings over a certain age.

I want to underline the economic importance of the building sector. You know that the Commission has always been doubtful about the positive employment effects of introducing reduced VAT rates. This is still the case. Nevertheless, we have to realise that at least in this sector the VAT rate plays an important role. In contrast to the reduction of the rate, its increase by the reintroduction of the standard rate could well lead to an immediate increase in prices for consumers. This would have negative consequences for employment and could even encourage the black economy in the Member States concerned. I am aware that businesses, the Member States concerned and the European Parliament have great concerns in this regard. Therefore I consider that there are good political and economic arguments to allow at least the preservation of the status quo in this sector.

However, there are some conditions. First, only locally delivered services should be added to the existing scope of the reduced VAT rate provisions. The extension of reduced rates to new categories of goods should be avoided, as the risk of creating distortions of competition is too high.

Second, the mere prolongation of the existing experimental reduced rates for labour-intensive services is neither viable nor desirable. Although I was initially tempted by this solution, we have to recognise that it is an illusion to believe that a mere prolongation has more chance of being unanimously adopted by the Council than the compromise currently under discussion. Furthermore, this experiment has been limited to nine Member States and a mere prolongation would only prolong the unequal treatment of Member States. I have to stress that the Council has already had more than two years to reach a decision. It should not duck its responsibilities yet again.

Third, the compromise must be fair in the sense that it should represent a step towards the equal treatment of all Member States. In my view, the UK Presidency proposal for an initial extension of the time-limited derogations for the new Member States to 2015 would precisely contribute to this objective.

I know that some of the honourable Members might not entirely agree with this line, especially as regards the extension of the labour-intensive services. Let me, therefore, take this opportunity to remind them of the fact that when the Council agreed on the second extension of the reduced rates for labour-intensive services for two more years, the Commission considered that the same possibilities should be offered to the new Member States. At the time of the pre-accession negotiations, the possibility of applying reduced rates to labour-intensive services was not considered relevant since the experiment was due to end on 31 December 2003, i.e. before EU enlargement. Therefore, the extension of measures constituted a new element calling for a review of the situation. The situation is clearly not the same as it was in 2003 and it is therefore exceedingly unlikely that the Council will – as it did previously – unanimously request that the Commission propose an extension. In addition, a simple extension of the labour-intensive services experiment offers no solutions for the widespread demand to also include restaurant services in the scope of the reduced rates, because currently they are not in Annex K.

In conclusion, I consider it to be imperative that the Council should now draw up the lines of a viable compromise with a view to a political decision in December during the last Ecofin meeting under the UK Presidency. However, the Commission is in the hands of the Council and we can do no more than help the Council as much as possible to reach an agreement.

As the Commissioner responsible for taxation, I can assure you that the Commission is prepared to do its utmost and show the maximum flexibility during the Ecofin meeting on 6 December in order to help reach unanimous agreement on the basis of the UK compromise.

Finally, I should like to comment briefly on the eighth directive proposal. On several occasions I have underlined that one of the ways of attaining the Lisbon Objectives is to reduce cross-border administrative burdens and compliance costs in order to facilitate Community-wide activities by businesses. Today it will be possible to take the next step towards this objective. The proposal which is tabled today is part of the larger package known as the one-stop-shop scheme. The other parts of the overall proposal – the simplification measures, whereby taxable persons can discharge their VAT obligations in the Member States of establishment, and the rules containing the exchange of information between Member States – were adopted by this Parliament in September. This part of the proposal aims at reforming the VAT refund procedure for traders who have to reclaim their VAT in a Member State in which they are not established. An entirely electronic procedure will replace the current burdensome paper-based eighth directive refund system. As a result of the new proposal, it will become possible to speed up the VAT refund procedure substantially. This will be of particular help for small and medium-sized enterprises. In this respect I welcome the positive contribution of the rapporteur, although I cannot accept the proposed amendments. Most of the issues are actually already covered by the Commission’s proposal on the one-stop-shop package. I therefore invite you to support the original position of the Commission.

Now I am eager to listen to your opinion on the three VAT dossiers on the agenda of this meeting and in my closing remarks I shall take a position on the amendments that have been tabled.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen, namens de PPE-DE-Fractie. – Voorzitter, commissaris. Hartelijk dank, commissaris, voor uw hoopgevend discours. Ik denk dat we dit goed kunnen gebruiken in de BTW-wetgeving, want terwijl iedereen de mond vol heeft van betere wetgeving en goed bestuur, zien we in twee van de drie kwesties die in dit debat aan de orde zijn, toch maar het tegenovergestelde.

Het is een goede zaak dat werk gemaakt wordt van de vereenvoudiging van de voorschriften van teruggave van BTW aan belastingplichtigen die gevestigd zijn in een andere lidstaat. Ondernemers, ook de kleinsten onder hen en ook alle KMO's, zullen nu allemaal de kans krijgen om effectief hun centen terug te vragen en dit binnen een aanvaardbare termijn. Dat kunnen wij, PPE-DE-leden, alleen maar bijtreden.

Maar dan is er het voorstel tot verlenging van de drempel van het normale BTW-tarief. Dat die verlenging voorgesteld wordt, is natuurlijk een goede zaak en dat steunen wij ook. Alleen vinden we het toch wel wat dramatisch dat zo'n maatregel er nog moet komen minder dan 30 dagen voor het verstrijken van de termijn, voor de inwerkingtreding van de opvolger. Maar goed, iedereen weet wat er komt. Later zal erover beslist worden en dat is iedereen weer voor vijf jaar gerust.

Maar erger is het gesteld met het gesukkel - en ik heb hiervoor geen beter woord - omtrent bijlage K en onrechtstreeks ook bijlage H van de zesde BTW-richtlijn. Het experiment met het verlaagde BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten loopt nu al dubbel zo lang als oorspronkelijk gepland. De Raad slaagt er maar niet in te evalueren en knopen door te hakken.

De sectoren die wij, vanuit de Commissie en vanuit het Europees Parlement, in 2003 hoop gegeven hadden in verband met de mogelijkheid een verlaagd BTW-tarief te krijgen - de horeca, de bouwsector, maar ook de wasserijen en het tuinonderhoud - al deze sectoren blijven op hun honger. De Raad zegt niet ja, de Raad zegt niet nee, de Raad beslist niet en de Raad is ook hier afwezig. Wij creëren hier onzekerheid. Onzekerheid is nefast voor economische ontwikkeling. In een periode waar we snakken naar groei en meer werkgelegenheid is dit onaanvaardbaar. Commissaris, wij rekenen op uw steun in het debat met de Raad en verder zijn wij het helemaal eens met de twee verslagen-Becsey en met de resolutie die gekoppeld is aan de mondelinge vraag.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg, namens de PSE-Fractie. – Voorzitter, ik was degene die applaudisseerde omdat ik het helemaal eens was met wat mevrouw Thyssen zei. Ik wil eerst ook mijn hulde betuigen aan de rapporteur, meneer Becsey, die zich door deze moeilijke materie heen worstelt en inmiddels in de Commissie Economische en monetaire zaken onze specialist op BTW-terrein is geworden. Wij steunen zijn verslag en ook wat anderen hebben gezegd over de teruggave van BTW. Het is echt heel belangrijk dat dat sneller en ook eenvoudiger gebeurt voor bedrijven die over de grenzen opereren, anders is de interne markt in Europa een farce.

Het andere verslag houdt verband met de mondelinge vraag die we voorgelegd hebben en de termijnen waarbinnen een aantal zaken geregeld moeten worden. Ik sluit mij helemaal aan bij de woorden van mevrouw Thyssen, namelijk dat het belachelijk is dat er nu, één maand van tevoren, nog onzekerheid bestaat, met name in de sectoren van arbeidsintensieve diensten. Die weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. De commissaris valt hier niets te verwijten, het is de Raad die hier als rechtspersoon wordt aangesproken en die er niet in slaagt een regeling vast te leggen.

Hier staat een voorstander van die arbeidsintensieve diensten. Ik zou het liefst zien dat ze in bijlage H, in die structurele oplossing, worden opgenomen. Ik hoop dat ons appèl hier in dit Parlement het laatste zetje zal geven om er in ieder geval voor te zorgen dat er een regeling wordt getroffen en dat er tijd gecreëerd wordt om volgend jaar die discussie te voeren. Ik ben er voorstander van om die discussie veel breder te voeren. Ik denk dat het hele debat over het verschuiven van indirecte naar directe belastingen, iets wat uw premier Verhofstadt ook nog eens heel uitdrukkelijk aangekaart heeft, alles te maken heeft met de manier waarop we structureel met die BTW-tarieven omgaan.

Daarom ben ik ook, net als meneer Becsey, geen voorstander van het nu al formuleren van een maximumtarief in deze tijdelijke periode en wél voorstander van het structureel maken van de mogelijkheid om die lage tarieven te hanteren. Als je een verschuiving wil van directe naar indirecte belastingen, die inderdaad veel kan opleveren, dan heb je ook een differentiatie van de tarieven nodig. Lage tarieven vanuit sociale motieven, vanuit motieven van werkgelegenheid, om zwartwerk te regulariseren en te voorkomen: dat zijn allemaal elementen die je daarbij moet betrekken. En misschien moet je ook hogere tarieven kunnen hanteren voor bepaalde luxe- of milieuvervuilende factoren.

Ik denk dat die structurele discussie echt volgend jaar gevoerd moet worden en ik hoop dat deze commissaris daar ook een aanzet toe kan geven. Ik hoop dat de lidstaten zich niet iedere keer weer verschuilen achter de unanimiteitsregel en de mogelijkheid die ze hebben om hier allerlei blokkades op te voeren en dealtjes te sluiten. Ik denk dat dat geen fatsoenlijk bestuur is en geen goede wetgeving, zoals mevrouw Berès gezegd heeft.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, ALDE frakcijos vardu. – Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Becsey’iui už jo darbą, susijusį su pridėtinės vertės mokesčiu ir su juo susijusiais dokumentais. Mes šiandien kalbame apie mokestį, kuris svarbus visai Europai. Nors Europos Sąjunga neturi bendros fiskalinės politikos, pridėtinės vertės mokestis yra pagrindinis Europos Sąjungos biudžeto finansavimo šaltinis. Dar 1977 m. priėmus Šeštąją pridėtinės vertės mokesčio direktyvą, buvo pabandyta sukurti bendra prasme identišką pridėtinės vertės mokesčio bazę, kad būtų užtikrintas įmokų į Europos Sąjungos biudžetą stabilumas.

Šioje srityje pasiekta daug, tačiau pagal dabar egzistuojančią PVM tarifų sistemą vis dar numatoma daug mažesnių PMV tarifų, išimties tvarka taikomų įvairioms prekėms ir paslaugoms. Be to, skiriasi ne tik produktai, kuriems taikomi šie PVM tarifai įvairiose valstybėse narėse, bet ir tų išimčių galiojimo terminai. Dėl tokios sudėtingos sistemos sudaromos nepalankios sąlygos prognozuoti ilgalaikius biudžeto srautus ir taip pat sudaromos potencialiai skirtingos galimybes šalims taikyti PVM direktyvos nuostatas.

Todėl norėčiau pasiūlyti ir pritarti tiems pasiūlymams, kad Europos Komisija peržiūrėtų ir parengtų bendrą sąrašą prekių ir paslaugų, kurioms būtų galima taikyti mažesnius tarifus, ir kad būtų įvertinta makroekonominė įtaka, sukaupta įvairių šalių patirtis ir kad tas sąrašas būtų ne laikinas, o galiotų neribotą laiką, jeigu, aišku, bendru sutarimu nebus nuspręsta kitaip. Tokios tvarkos įdiegimas padės atsisakyti ydingos praktikos, kai vienos šalys išimties tvarka gali taikyti mažesnius tarifus, o kitos šalys negali taikyti tokių tarifų. Ir, be abejo, tai užtikrins įplaukų į Europos Sąjungos biudžetą stabilumą, nes bus galima prognozuoti ilgalaikius finansavimo srautus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, on the subject of reduced rates of VAT for labour-intensive services, it is almost a year since Parliament approved a report, for which I was rapporteur, that overwhelmingly supported the principle that all Member States should have the right to implement the scheme. It is disappointing to see that no progress has been made in the past year.

I stated at the time that we should, of course, have equality amongst the Member States, but also that we should be pressing the Council to make this principle a permanent feature of our hopes of achieving the Lisbon Strategy. I accept that it can be difficult to quantify the positive benefits in terms of job creation, but I am also convinced that suddenly reapplying VAT to labour-intensive services will have a negative impact.

I know from personal experience in a small business in the construction sector that having to charge VAT at the full rate has an impact on consumer choice. In a significant number of cases consumers choose to go where VAT is not applied. This resolution, which all the groups have supported and which will be voted on today, is reasonable. This is the least we can expect from the Council if we are not to see a sudden shock being triggered by the end of this scheme, in which I would hope Member States can be encouraged to participate more fully so that we can build up data on the beneficial impacts, which I am sure can be quantified.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η έμμεση φορολογία αποτελεί βασικό μοχλό αφαίμαξης του λαϊκού εισοδήματος και για τον λόγο αυτό είναι αντιλαϊκή.

Οι συνεχείς φοροαπαλλαγές προς το κεφάλαιο και τα κέρδη του, με άλλοθι την αύξηση των επενδύσεων, συνοδεύονται από την ταυτόχρονη αύξηση των έμμεσων φόρων και τη μείωση του λαϊκού εισοδήματος. Για τον λόγο αυτό εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε κάθε μορφή έμμεσης φορολογίας και, ειδικότερα, στο σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας έτσι όπως λειτουργεί σήμερα.

Μόλις πρόσφατα στη χώρα μου, η Ελληνική κυβέρνηση, υλοποιώντας πιστά τις επιταγές του συμφώνου σταθερότητας, αύξησε κατά μία μονάδα τον ΦΠΑ. Ταυτόχρονα, ακούγονται φωνές ότι, κάτω από την πίεση της Επιτροπής, μπορεί να υπάρξει και παραπέρα αύξηση. Φυσικά, για τα κέρδη των επιχειρήσεων προωθεί μείωση της φορολογίας κατά 10 μονάδες. Είναι ειρωνικό, αλλά τελικά μπορεί να φτάσουμε στο οξύμωρο σχήμα να βλέπουμε θετικά την κατοχύρωση οροφής του ΦΠΑ στο 25%, διότι έτσι θα εξασφαλισθεί ότι δεν θα ανέβει περισσότερο.

Οι συντελεστές από 15 έως 25%, που δεν επιτρέπουν διακρίσεις μεταξύ των ειδών άμεσης ανάγκης ή ειδών πολυτελείας, οι ενιαίοι συντελεστές που καλούν τον φτωχό εργαζόμενο και τον πλούσιο εισοδηματία να πληρώσουν τον ίδιο φόρο κατανάλωσης ή κάνουν να φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή η οδοντόπαστα και το σκάφος αναψυχής, είναι πολλές φορές υψηλότεροι από τους συντελεστές άμεσης φορολογίας του κεφαλαίου. Υπάρχουν μάλιστα και προτάσεις για κατάργηση της προοδευτικότητας της άμεσης φορολόγησης και της διαμόρφωσης ενιαίου συντελεστή που θα βρίσκεται στο ίδιο ύψος με αυτό των έμμεσων φόρων.

Η αδυναμία γενίκευσης της πειραματικής οδηγίας, βάσει της οποίας μπορεί να εφαρμόζεται χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ σε υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού, είναι χαρακτηριστική της ενιαίας στρατηγικής του κεφαλαίου αλλά και των ενδοκαπιταλιστικών αντιθέσεων. Η περίοδος εφαρμογής της οδηγίας αυτής, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για καθορισμένες δραστηριότητες, για να διατηρηθούν παράλληλα και αντίστοιχες θέσεις εργασίας, έχει παραταθεί δύο φορές. Η γενίκευσή της σε όλα τα κράτη μέλη είναι μέχρι στιγμής αδύνατη και αυτό ακριβώς αποτελεί δείγμα των διαφωνιών.

Εμείς αγωνιζόμαστε μαζί με τους εργαζόμενους για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος, για την κατάργηση των έμμεσων φόρων και την εφαρμογή μιας προοδευτικής φορολογικής πολιτικής των εισοδημάτων και του κεφαλαίου, για να σταματήσουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και γενικότερα τα λαϊκά στρώματα να πληρώνουν τα σπασμένα και για να παύσουν οι φόροι να είναι ένα από τα εργαλεία αναδιανομής του εισοδήματος των εργαζομένων υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker, on behalf of the IND/DEM Group. – Mr President, Mr Becsey’s report on the minimum standard rate states that the European Parliament’s ultimate goal is to contribute to boosting economic productivity and growth rates in the EU. Whilst these are noble sentiments, I hope you will allow me to offer a few words of general advice.

The current growth projection in 2006 for the eurozone is estimated by the IMF at 1.8%, with the largest economies being the worst performers. This weak growth is far from sufficient to sustain the EU’s social programme. The Commission suggests that a cut in income tax of 1% of GDP would produce a greater than proportionate rise in growth. A harmonised VAT scheme, therefore, should be used to shift from direct to indirect taxation. Unfortunately, there is no undisputed evidence that this growth would occur. Moreover, this shift implies a redistribution from the poor to the rich, like the common agricultural policy, which rewards landowners rather than farmers. Is this really what we want?

I should like to suggest that instead of trying to harmonise taxation, our partners in the Commission should rather leave it alone. Do they not realise that their obsessive pursuit of the illusive level playing field and their inward-looking regulation-led policies are damaging growth rather than stimulating it? The working time directive, the temporary workers directive, the common agricultural policy: are all examples of a European Union that refuses to wake up to the reality of global markets, free trade and efficiency, but is instead intent on pursuing an outdated social model, which has no place in the global economy.

Harmonisation should be the last thing on the agenda of any national government that wishes to see its country’s economic growth rise. In contrast, a dose of genuine deregulation would bring wondrous results.

 
  
MPphoto
 
 

  Der Präsident. Herr Whittaker, bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es weltweite Umfragen gibt, wonach Europa die attraktivste Region in der ganzen Welt ist. Die meisten Menschen der Welt würden am liebsten in Europa wohnen, noch vor Amerika. Also so schlecht kann das europäische System gar nicht sein!

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – Herr Präsident! Wenn Sie Ihre Führung dazu benutzen, auch politische Statements abzugeben, dann können wir sagen, dass das am Image liegt. Aber was hier so technisch klingt, rührt doch an Grundsätzlichem im Gemeinwesen. Bei der Mehrwertsteuerfrage geht es immer auch um Gerechtigkeit. Man muss schon feststellen, dass diese Europäische Union aus einer Schwäche heraus – weil die Zähne, so wie wir uns organisieren, nicht mehr beißen – jetzt zusehends zur Prothese der Mehrwertsteuer greift, um überhaupt noch bestimmte Steuereinnahmen, die diesen Namen verdienen, akkumulieren zu können. Dabei wird sehr ungerecht vorgegangen, weil das, wie wir wissen, sehr oft die Falschen trifft.

Zwei Österreicher könnten da vielleicht als Vorbild dienen. Einen kennen Sie, Bruno Kreisky, den anderen werden Sie wahrscheinlich noch besser kennen lernen, Karl-Heinz Grasser. Schon Kreisky hat sehr klar erkannt, dass wir mit diesen Ansätzen nicht weiterkommen, dass wir, vor allem was die Höhe der Mehrwertsteuer betrifft, dort ansetzen müssen, wo man wieder ein bisschen von dem zurückbekommen kann, was woanders verloren geht. Also das, was den Reichen wirklich Spaß macht: die Luxuslimousinen, die Jachten, die zusätzlichen Immobilien, das soll jetzt durch diesen Änderungsantrag verhindert werden. Das halte ich für falsch. Karl-Heinz Grasser versucht wenigstens in Österreich – und ich denke, das ist vorbildhaft – zu verhindern, dass international tätige Unternehmen den Vorsteuerabzug hin und her schieben können, ohne überhaupt jemals Mehrwertsteuer abliefern zu müssen. Eine Chance der zukünftigen Ratspräsidentschaft liegt vielleicht darin, auf europäischer Ebene wenigstens beim Stopfen von Steuerschlupflöchern rund um die Mehrwertsteuer ein Stückchen voranzukommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE). – Herr Präsident! Die meisten Vorredner haben gezeigt, dass die Vorgehensweise in diesem Zusammenhang unprofessionell und unverantwortlich gegenüber den Marktteilnehmern – sowohl den Unternehmen als auch den Kunden – ist und mehr Unsicherheit als Klarheit schafft.

Ich halte die Planungssicherheit für nicht gegeben, und die Hausaufgaben – sowohl im Rat als auch in der Kommission – wurden nicht ausreichend gemacht. Sonst hätten wir im Zeitplan nicht ein derartiges Wirrwarr an Berichten, Zeitverschiebungen und Verlängerungen von Provisorien, ohne je wirklich eine Lösung zu finden.

Das Wort Steuer hat eine doppelte Bedeutung. Steuern steuern. Die Steuerpolitik ist ein ordnungspolitisches Steuerungsinstrument in der Wirtschaftspolitik. Wenn wir in diesem Bereich auf europäischer Ebene nicht mehr Klarheit schaffen, auch nicht mehr Kompetenz erhalten, wenn nicht eine umfassende Steuerdebatte stattfindet, wenn wir nicht eine einheitliche Bemessungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerungen bekommen, wenn wir nicht die Steuerschlupflöcher schließen, wenn wir nicht ein einheitliches Steuersystem für die betriebliche Altersvorsorge erhalten, können wir viele unserer politischen Ziele für Wachstum und Beschäftigung nicht erreichen, weil wir das Instrument dazu nicht in der Hand haben.

Daher trete ich für eine umfassende, und nicht für eine auf einzelne Punkte bezogene Steuerdebatte ein. Ich trete für eine langfristige Steuerkonzeption zwischen den Mitgliedstaaten ein und nicht für eine, die um drei Minuten vor zwölf stattfindet, die in der Verlängerung endet und damit keine Lösung schafft. Beide Beispiele zeigen uns, dass auch das, was jetzt herauskommen wird, nur ein Provisorium ist, das uns nicht weiterhilft.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Rosati (PSE). – Panie Przewodniczący! Mamy obecnie do czynienia z wielkim zróżnicowaniem stawek VAT-u w ramach Unii Europejskiej, mamy różne stawki standardowe, różne stawki obniżone i różne zakresy ich stosowania. To wszystko zniekształca relacje cenowe w Unii Europejskiej, negatywnie wpływa na alokację zasobów i w perspektywie obniża potencjalne tempo wzrostu Unii Europejskiej.

Jednocześnie, pada wiele takich głosów, dzisiaj także na tej sali, które kwestionują potrzebę harmonizacji stawek VAT. Uważam, że nadszedł czas, abyśmy mieli poważną i całościową debatę na temat systemu podatkowego w Unii Europejskiej i chcę złożyć propozycję pod adresem Komisji, aby przygotowała całościowe studium na temat skutków, korzyści, ewentualnie negatywnych efektów stopniowego zbliżania stawek VAT i zakresów ich stosowania w ramach całej Unii Europejskiej.

Musimy mieć solidny, analityczny materiał, aby poważnie się nad tym zastanowić.

Przechodząc do sprawy obniżonej stawki VAT na usługi pracochłonne, chcę podkreślić jeszcze raz, że była ona wprowadzona sześć lat temu jako eksperyment i jestem naprawdę zdumiony, że do tej pory Państwa Członkowskie nie były w stanie z tego eksperymentu wyciągnąć wniosków.

Ten stan rzeczy, który w tej chwili wprowadza jaskrawą dyskryminację wobec nowych Państw Członkowskich w tym zakresie, nie może być dalej utrzymany.

 
  
MPphoto
 
 

  Wolf Klinz (ALDE). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Es ist schon erstaunlich und enttäuschend – wie ja bereits mein Vorredner gesagt hat –, dass wir uns vier Wochen vor Jahresende mit einem Thema beschäftigen, das eigentlich schon längst abgeschlossen sein sollte.

Die 1999 zunächst für drei Jahre eingeführte Sonderregelung eines ermäßigten Mehrwertsteuersatzes bezog sich ja nur auf wenige Mitgliedstaaten und auf wenige arbeitsintensive Dienstleistungen. Nach dem Ablauf des ursprünglichen Zeitrahmens wurde dieser mehrmals verlängert, das heißt, auch in der Vergangenheit war man nicht imstande, eine definitive Lösung zu finden. Ohne erneute Entscheidung würde diese Regelung Ende dieses Jahres endgültig auslaufen. Fest steht, dass die mit der Einführung der Sonderregelung verbundenen Erwartungen sich in der Vergangenheit nicht oder nur teilweise erfüllt haben.

Die Kommission hat 2003 klar festgestellt, dass die ermäßigten Mehrwertsteuersätze sich nicht in verbilligten Preisen niedergeschlagen haben und dass sie praktisch keinen spürbaren Einfluss auf die Beschäftigungssituation hatten.

Vor diesem Hintergrund hat meine Fraktion ihre Zustimmung zu dem gemeinsamen, parteiübergreifenden Entschließungsantrag an die Erfüllung mehrerer Bedingungen geknüpft: Erstens, die Verlängerung erfolgt einmalig, aber nur noch bis Ende des nächsten Jahres. Zweitens, die Kommission stellt eine umfassende Untersuchung über die Wirksamkeit der Maßnahme an. Drittens, nach Ablauf des Verlängerungszeitraums, also ab Ende nächsten Jahres, dürfen nur noch Bereiche von der ermäßigten Mehrwertsteuer profitieren, in denen diese Ermäßigung tatsächlich positive Wirkung auf Preise und Beschäftigung hat. Dann allerdings ist die Sonderregelung von Dauer. Andere, nicht effektive Bereiche scheiden endgültig aus der Sonderregelung aus. Auch neue Mitgliedstaaten dürfen den ermäßigten Mehrwertsteuersatz anwenden, damit es keine Wettbewerbsverzerrungen in der EU gibt.

Für Absatz 2 des Gemeinsamen Entschließungsantrags fordern wir eine getrennte Abstimmung, denn die Regelung ist schon lange in Kraft und der erwähnte Bericht der Kommission ist unseres Erachtens detailliert und aussagekräftig genug.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, qui oserait aujourd'hui annoncer la destruction de 170 000 emplois au sein de nos anciens pays de l'Union. Folie? Aberration? Non, simple réalité! En effet, si le Conseil des ministres Ecofin du 6 décembre prochain ne pérennise pas la TVA à taux réduit, ce scénario catastrophe se produira dès 2006.

La mise en place, en 1999, de l'expérimentation de la TVA à taux réduit pour les services à forte intensité de main-d'œuvre a fait la preuve de son efficacité. Elle a été créatrice d'emploi. En France, par exemple, le BTP (bâtiment, travaux publics) estime à 60 000 le nombre d'emplois pérennes créés. Elle a aussi contribué à lutter contre le travail clandestin. Toujours en France, le nombre d'infractions dans la construction a été réduit de moitié. En outre, cette mesure est vertueuse pour la lutte contre le réchauffement de la planète. La TVA à taux réduit pour les travaux d'économie d'énergie bénéficiera tant aux consommateurs qu'aux entreprises et représente un potentiel d'emplois non délocalisables. Alors quels arguments plus convaincants pourrait présenter le Conseil pour refuser la pérennisation de la TVA à taux réduit?

Chers collègues, en France, les citoyens ont déjà marqué leur colère face à une Europe qui ne répond plus à leurs attentes. Alors, demain, nous attendons vraiment des signaux positifs de la part du Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM). – Monsieur le Président, chers collègues, le 4 mai dernier, à quelques jours du référendum sur la Constitution européenne, la Présidence de l'Union annonçait l'imminence d'un accord sur la baisse de TVA pour le secteur de la restauration en France, TVA qui passerait de 19,6% à 5,5%. Pour faire voter oui, le gouvernement français devait audacieusement confirmer cette promesse pendant toute la campagne, une promesse en réalité très ancienne puisqu'elle était déjà au programme du candidat Chirac, en 2002, et même en 1995. De même, dans son projet de loi de finances pour 2006, le gouvernement français, pariant sur un accord au niveau européen, a annoncé et prévu une reconduction pour un an du taux de TVA réduit pour les travaux de rénovation. De promesse en double langage, force est de constater qu'une insécurité fiscale perpétuelle est entretenue, perturbant les consommateurs et surtout les professionnels des secteurs concernés.

Ainsi, après que nos peuples ont dit non au super-État, le moment n'est-il pas venu de dire la vérité aux Européens? Vouloir à tout prix tout faire à Vingt-cinq est paralysant. Le temps n'est-il pas venu d'imaginer une autre Europe: une Europe à géométrie et à géographie variables?

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – Señor Presidente, coincido de la cruz a la raya con la intervención del señor Becsey, por lo que centraré mi intervención, exclusivamente, en el tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios intensivos en mano de obra.

Cualquier sondeo que se haga en Europa revela que las preocupaciones de los europeos son dos: encontrar empleo y tener la garantía de que habrá recursos para mantener el Estado de bienestar. Para calmar estas inquietudes, ha habido mucha literatura y poca concreción, mucho ruido y pocas nueces.

Probablemente una de las pocas iniciativas concretas que se han abordado en este ámbito ha sido el establecimiento de un impuesto sobre el valor añadido reducido aplicable a los servicios que crean mano de obra, los servicios que favorecen la contratación de trabajadores, especialmente de los menos cualificados. Un tipo reducido del IVA que permite también aflorar recursos, que antes estaban sumergidos, con los que financiar las pensiones del futuro. Y un IVA reducido sobre el trabajo que permite reequilibrar la inestable relación entre impuestos que gravan el capital e impuestos que gravan el trabajo.

Nos encontramos, en este momento, con que este experimento, que empezó en el año 2000, puede finalizar si no se prorroga. Y nos encontramos con que el Consejo sigue sin opinión; el Consejo no sabe, no contesta.

Quiero decirle al señor Comisario que puede hacer mucho más de lo que ha dicho en su exposición. El Comisario puede presionar al Consejo: puede decirle que no es una buena idea acabar con este experimento precisamente cuando se incorporan Estados nuevos, en los que los problemas que venimos a solucionar —carencia de empleos, economía sumergida— son más acuciantes que en los Estados viejos, que no es una buena idea acabar con un experimento, lo que puede suponer un incremento de los precios y una reducción del empleo, que no es una buena idea acabar con este experimento precisamente cuando vamos a discutir la Directiva relativa a los servicios, que tanta inquietud ha creado en materia de empleo en los Estados miembros, y puede el señor Comisario decirle que este Parlamento se pronuncia con unanimidad y que a este Parlamento no le gusta que lo tomen a broma, sobre todo cuando, enfrente, no hay una opinión fundada, sentada, por parte del Consejo.

 
  
  

PRZEWODNICZY: J. ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). – Sur President, grazzi Sur President. Nieħu l-impressjoni li hawnhekk qed nippriedkaw lill-ikkonvertiti għas-sempliċi raġuni li l-Kunsill mhux qiegħed hawnhekk u l-Kummissarju qed jaqbel mal-pużizzjoni soda li qed nieħdu aħna, minkejja li qed jgħid li ma jaħsibx li l-estensjoni ta' l-esperiment tkun soluzzjoni tajba biżżejjed. Naħseb li rridu, f'dan il-mument, fil-bidu ta' Diċembru, nikkunsidraw anke dik is-soluzzjoni. M'hemmx dubju li l-Kunsill għandu jieħu nota tal-pużizzjoni tagħna li hija qawwija favur li tiġi mġedda din il-faċilità fuq il-"labour intensive" u li deher li kien esperiment li rnexxa u li ħoloq postijiet tax-xogħol ġodda. Barra minn hekk dan l-esperiment għandu jitwessa' ukoll u jingħata l-possibilità li jsir minn Stati Membri ġodda. L-ironija ta' dan kollu huwa li filwaqt li hawnhekk qed nitkellmu biex ikollna rata aktar baxxa, biex nesperimentaw b'dawn ir-rati baxxi ikun hemm xi gvernijiet f'xi pajjiżi, fosthom dak tiegħi, Malta, li kemm ilna li dħalna fl-Unjoni Ewropea mhux talli ma sperimentax b'rati baxxi ta' tassazzjoni talli anke għolla l-VAT minn ħmistax għal tmintax fil-mija. Nemmen ukoll li l-firxa tas-servizzi trid titwessa' u tmur ukoll għal servizz oħra bħal dawk ambjentali u restoranti. Dan huwa esperiment li rnexxa biex inkunu kredibbli man-nies li eleġġewna, man-nies li nirrappreżentaw u anke l-Kummissjoni u il-Kunsill biex ikunu kredibbli irridu wieħed minn dawn il-ftit esperimenti li verament ħallew suċċess kbir.

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Costa (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, unisco la mia voce a quella dei colleghi, rischiando di ripetere gli stessi argomenti e le stesse posizioni.

In alcuni Stati membri è stata condotta la sperimentazione dell'IVA ridotta, sfortunatamente però, per tutti, proprio in un periodo in cui l'economia europea non è stata particolarmente brillante, specialmente in molti degli Stati membri più grandi.

Di fatto, dunque, una simile sperimentazione nei settori ad alta densità di lavoro, nella misura in cui ha sostenuto una quota occupazionale non irrilevante, ha fornito un contributo ancora maggiore di quanto si potesse immaginare.

Tra l'altro è un argomento supplementare a favore del proseguimento di tale sperimentazione il fatto che la situazione economica europea complessiva stia lievemente modificandosi, seppur in maniera ancora molto debole, di conseguenza uno stop all'esperimento avrebbe effetti disastrosi.

In secondo luogo, la sperimentazione è risultata positiva in quanto, nell'arco di sei anni, ha dato luogo, in alcuni paesi, ad adattamenti pressoché strutturali. Nel mio paese, l'Italia, ad esempio, la sperimentazione dell'IVA ridotta è stata accompagnata da un provvedimento di incentivazione alle ristrutturazioni edilizie - attraverso l'imposta sul reddito - che ha avuto un grandissimo successo. Si tratta di un successo reale sia perché ha consentito di migliorare rapidamente una gran parte del patrimonio edilizio del paese, sia perché ne ha migliorato la situazione economica e finanziaria.

Dal punto di vista finanziario, la ricetta fatta di "imposta sul reddito-IVA ridotta" ha fatto emergere un'enorme massa di lavoro nero - materia imponibile per il paese stesso - mentre, dal punto di vista economico, è stato probabilmente il provvedimento più importante a sostegno della domanda globale del paese in un periodo in cui in Italia i consumi languono, gli investimenti produttivi sono ridotti e le esportazioni calano.

Fra le tante, le mie sono due considerazioni in più a favore della sperimentazione. Auspico quindi che, anche grazie all'intervento della Commissione, il Consiglio ascolti finalmente la voce del Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – Monsieur le Président, tout en soutenant les conclusions du rapport en matière de minimum de taux normal de TVA, je me dois de faire entendre quelques dissonances par rapport à certaines thèses de notre cher rapporteur, et je ne suis pas mécontente d'être soutenue par la grande majorité de mon groupe dans cette affaire.

Après mûre réflexion, l'idée de proposer un maximum de 25% pour le taux normal de TVA me paraît judicieuse. Nous aurions donc une sorte de couloir entre 15% et 25%, un peu comme le serpent monétaire en son temps.

Rappelons-nous, le point de départ en 1992 était bien d'aller dans le sens d'une convergence des taux de TVA dans le cadre du marché unique. Cette convergence ne s'est pas inscrite dans les faits, mais la proposition du Parlement de fixer un taux maximum de 25% pourrait inciter de manière décisive à aller dans ce sens et éviter ainsi une trop grande distorsion des taux, qui est préjudiciable. Voilà pourquoi je soutiens cette proposition, adoptée par la commission des affaires économiques et monétaires et soutenue à deux reprises déjà par la Commission européenne.

En ce qui concerne l'idée générale du rapporteur développée dans son exposé des motifs d'une réorientation fondamentale des systèmes fiscaux avec une hausse de la fiscalité indirecte aux dépens de la fiscalité directe, je ne cacherai pas non plus mes réserves. J'y vois pour l'heure beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages: le risque de raviver encore plus les tensions inflationnistes déjà trop présentes; le danger de casser les ressorts de la demande intérieure souvent anémique; le problème de l'équité sociale d'une telle réorientation. Bref, faisons très attention avant de nous engager sur de telles voies.

Permettez-moi, enfin, de dire un mot concernant les taux réduits de TVA, entre autres pour les activités à haute intensité de main-d'œuvre. La non-reconduction de cette mesure, qui a des effets positifs sur l'emploi n'en déplaise à M. Klinz et à d'autres, ne serait pas seulement, Monsieur le Commissaire, regrettable, comme vous l'avez dit, mais serait une véritable catastrophe pour l'ensemble des secteurs concernés. Je me rallie à Mme Bérès qui a très bien expliqué nos préoccupations pour presser le Conseil d'arriver, lors de la réunion de la dernière chance du 6 décembre, à une solution sur la base de la proposition luxembourgeoise reprise et complétée par la Présidence britannique. J'espère donc que notre résolution en la matière fera enfin impression sur le Conseil, qui est encore aux abonnés absents ici.

Les choses étant ce qu'elles sont, Monsieur le Président, je suis d'avis que les États membres devraient pouvoir profiter d'une bien plus grande latitude pour déterminer les secteurs bénéficiant d'un taux réduit et la cause des restaurateurs français, rien que pour donner cet exemple, me paraît des plus justifiées. Je formule donc un appel pour que le nouveau gouvernement allemand fasse preuve de plus de flexibilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – Mr President, I wish particularly to emphasise the need to reimburse non-profit organisations or charities for the VAT they pay. I would ask Commissioner Kovács to reiterate his support for this idea, which he expressed at a conference of the European Charities Committee on VAT here in Brussels two months ago.

Charities like the Home Farm Trust – which supports 900 people with learning disabilities and has shops in Braintree, Colchester, Newmarket, Saffron Walden and Sudbury in my own constituency – cannot recover huge sums of money as they do not charge VAT, and provide their services heavily subsidised or for free.

Studies in Ireland and Denmark, as well as the UK, show that this eats up some 4% of charities’ total expenditure. Given that charities almost invariably provide services at a local level, they are a prime case for subsidiarity and national decision-making on the VAT rates they pay. This principle has already been accepted by the European Parliament in the Randzio-Plath report, and I call for the Commission’s support in the decisions to be taken before the end of this year. Without it charities will lose millions of euros each year.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Mr President, I welcome this package of proposals from the Commission, particularly in the context of achieving a reduction in the administrative burden for businesses, especially the small and medium-sized enterprises, which supply goods and services to other Member States. Streamlining VAT procedures for these businesses will enhance efficiency and encourage increased activity within the internal market, feeding to the Lisbon Agenda, which is supposed to be the focus and aim for all of us at the moment.

The one-stop-shop schemes, which are at the heart of the package, will ultimately enable new rules for cross-border businesses and business-to-consumer services to be introduced. This will have particular benefits in my own country for Irish companies that deliver services electronically over the internet to consumers in other Member States.

The current minimum standard rate of VAT fixed at 15% is due to end at the end of this year. The Commission is proposing to extend it to 2010. I support that generally and, in particular, I support the decision of the Committee on Economic and Monetary Affairs to have an impact analysis on implicit and standard rates of VAT in the Member States, which should also consider allowing all Member States the same opportunity to apply reduced rates on certain goods and services. We need to revisit the issue of special exemptions on reduced rates. My own country never applied for reduced rates. I think there are only nine Member States – if my facts are correct – that have the benefit of this.

We need to do something here. Restaurants, catering and hospitality services need particular attention in all Member States. In terms of jobs and services, these are areas which could really ignite economies throughout Europe at the moment, given that tourism is one of the growing areas. Currently, VAT rates on food in some Member States are prohibitive and need to be looked at urgently.

I note that the report on the one-stop-shops and the refund of VAT generally was only referred to Parliament because of a change to the legal basis. I have ongoing concerns about the number of times issues around a legal basis arise in this Parliament. These are consultative-only as far as Parliament is concerned. However, what is happening with legal bases? What is happening in terms of Commission proposals on different legal bases and the Council subsequently changing or amending them or, in many cases, introducing a dual legal base? We need certainty in our law. Uncertain law is bad law. We need to have an open debate on the legal basis issue in this House urgently.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. Mr President, I once again express my thanks to Parliament for rapidly examining the proposal on the minimum level for the standard rate – considering that the current rules come to an end on 31 December 2005 – and for the positive contribution by the rapporteur. I understand the concerns of the honourable Members that we are running out of time, but wish to remind you that the Commission tabled its proposal as early as 2003, and it is the Council that has been unable to come to a unanimous decision.

I shall briefly comment on some of the amendments. The first amendment concerns a restriction on the level of the standard rate by setting a maximum level of 25% to prevent growing divergence in the standard rates of VAT applied by the Member States. This would require a new proposal from the Commission, thus preventing the adoption on time of a minimum rate to be applied as from 1 January 2006. Moreover, given past experience it has no chance of being unanimously adopted by the Council.

The second amendment aims at allowing more flexibility in VAT provisions in order to enable Member States to react to the changing economic situation. This is not in line with the first amendment, which tries precisely to prevent such flexibility as regards the standard rate. Generally speaking, this proposal is not yet the appropriate vehicle for carrying out a general assessment of the macro-economic impacts of VAT rates and the associated revenue and budgetary implications for the EU Member States.

I am pleased that part of the one-stop-shop package concerning the VAT refund scheme has the support of the honourable Members. Unfortunately the Commission cannot accept the proposed amendments, for the following reasons.

Amendments 1 and 2 relate to the regulation and cooperation arrangements for the refund procedure, which forms another part of the one-stop-shop proposal. Amendment 3 seeks to extend the deadline, which I believe is not necessary. Amendment 4 is not workable as, on the one hand, a strict deadline of four months for refunds would be imposed on the Member States, but on the other hand, there would be no deadline for a taxable person to hand in the requested additional information. The amendment is, furthermore, in contradiction with the second subparagraph of the same article, which mentions that a new period of three months starts to run as from the moment the additional information is received from the taxable person.

I am convinced that the positive opinion of Parliament will contribute to a timely decision in the Council on the standard rate proposal, and will facilitate the discussion on the one-stop-shop proposals with a view to their adoption under the Austrian Presidency.

Concerning labour-intensive services, I have listened carefully to all the contributions and I can only remind you that the Commission has already taken the necessary steps to support their inclusion in the scope of reduced rates as defined by Annex H. However, the current discussions in the Council are not easy.

I extensively explained in my introduction why I consider that an extension of the experimental arrangements is not really a viable way forward. Moreover, we need to be very cautious, since a unanimous agreement in the Council on such an extension would seem as hard to achieve as a genuine agreement on the scope of the reduced rate as such.

I support the consensus expressed in Parliament’s resolution. This is a very important signal to the Council of the need to reach an agreement that takes into account the interests of the European Union as a whole, as well as those of all the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Otrzymałem jeden projekt rezolucji(1) złożony zgodnie z art. 108(5) Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się dzisiaj o godz. 11.00.

Oświadczenia pisemne (art. 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Jacques Chirac a menti délibérément aux restaurateurs français en leur faisant croire qu'il pouvait réduire la TVA sur leur activité sans demander la permission à Bruxelles.

Il n'est pas certain que le Conseil trouve un accord avant la fin de l'année sur la refonte de la directive TVA, et notamment sur l'application d'un taux réduit pour les services à forte intensité de main d'oeuvre. Au 1er janvier 2006, si l'autorisation de ces taux réduits n'est pas prolongée d'une manière ou d'une autre, des secteurs entiers, au premier rang desquels le bâtiment, vont en subir de plein fouet les conséquences.

Pourquoi en est-on là ? Pour les services de main d'oeuvre, c'est une manoeuvre pour pousser le Conseil à adopter une réforme globale de la directive TVA. Pour la restauration, il faut en modifier les annexes. L'Allemagne s'y oppose. Elle ne veut pas voir fleurir chez elle des revendications similaires à l'heure où elle entend augmenter sa fiscalité indirecte de 20 %. Est-ce que l'Allemagne à tort ? non.

Ces problèmes n'existeraient pas si les Etats avaient conservé leur souveraineté fiscale et pouvaient en jouer pour stimuler l'emploi. La véritable erreur, les véritables torts sont du côté de ceux qui ont voulu dépouiller les Etats de leurs prérogatives régaliennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE-DE). – L'Union européenne a fait de l'emploi sa priorité et pourtant elle n'est pas capable de prendre une décision sur l'application du taux réduit de TVA dans les secteurs à forte intensité de main d'œuvre.

En raison d'un blocage persistent au Conseil, il n'est aujourd'hui pas possible de modifier dans les Etats la liste des secteurs pouvant en bénéficier. Reconduire d'année en année, à la va-vite, une décision du Conseil n'est pas une attitude responsable. L'insécurité, juridique et économique, qui plane sur ces secteurs d'activité n'est plus acceptable.

Dans le BTP, le taux réduit sur la rénovation a permis à des milliers de petites entreprises, premières concernées par cette mesure, d'augmenter leur activité et d'embaucher.

Dans les services à domicile, ce taux réduit a permis de diminuer le travail clandestin et d'améliorer les conditions d'embauche.

Pour la restauration, qui est un important vivier d'emploi en Europe, il est certain que l'application du taux réduit de TVA produira les mêmes effets bénéfiques dans les Etats qui souhaiteraient appliquer cette mesure.

Je demande donc au Conseil de prendre ses responsabilités et de trouver un accord qui permette de libérer le potentiel d'emploi des secteurs à forte intensité de main d'œuvre.

 
  

(1)Patrz protokół


4. Įvykių Slovakijos policijos pajėgose raida
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji w zakresie sił policyjnych w Słowacji.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. Mr President, the Commission is well aware of the concerns raised by honourable Members in relation to the Slovak police force. Given the complexity and sensitivity of the matter and the time needed for the Commission to take a position, further time is required to analyse the issue and acquire objective and impartial information.

The Commission services responsible have been in contact with the Permanent Representation of the Slovak Republic here in Brussels and they are seeking the required information. In addition, the Commission was informed extensively on the matter by the European Confederation of Police.

I regret that we cannot give you a more complete answer at this stage. The Commission is doing all it possibly can to reach conclusions on this matter as soon as possible and it will promptly report to you on its findings. The Commission would therefore be ready to reply to the oral question at a subsequent part-session, should Parliament decide to add it to its agenda.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký, za skupinu PPE-DE. – Diskreditácia vlastnej krajiny v záujme vlastných politických cieľov. Takto je možné stručne interpretovať vystúpenie pani Beňovej v rámci návrhu zaradiť do rokovania situáciu v policajnom zbore Slovenskej republiky.

Politické vyčíňanie odborárskych bossov v policajnom zbore nemá nič spoločné s ochranou pracovných podmienok a ľudských práv. Ich klamstvá, polopravdy a zamlčovanie faktov ohľadom platov, ktoré boli mimochodom zvýšené dva týždne pred konaním spomínaného zhromaždenia, majú slúžiť na manipuláciu slušných policajtov, destabilizáciu akcieschopnosti polície, pričom ohrozujú právo obyvateľstva na primeranú ochranu a bezpečnosť. Vízie odborárskych bossov na odstúpenie vlády Slovenskej republiky nebezpečne zaťahujú políciu do politického zápasu.

Veľmi dobré výsledky polície v boji s organizovaným zločinom a úspešné odstraňovanie korupcie na Slovensku nemôžu byť spochybňované umelými politickými kauzami, na ktorých sa podieľajú aj odborárski šéfovia. Heslá na poslednom zhromaždení, ako napríklad „Ak policajta nezaplatí štát, rada to urobí mafia,“ už presahujú všetky akceptovateľné princípy nezávislých odborov.

Právo na zhromažďovanie policajtov nebolo v žiadnom prípade obmedzované ani spochybňované, čoho príkladom je aj pripravované zhromaždenie v sobotu tento týždeň. Európsky parlament ani iné inštitúcie Európskej únie nesmú byť zatiahnuté do týchto nechutných politických hier, ktoré boli rozpútané za účelom diskreditovať úspechy vládnej koalície na Slovensku.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová, za skupinu PSE. – Pán komisár, vaša odpoveď ma neprekvapila ale sklamala. Budem trvať na tom, aby Komisia naďalej veľmi dôsledne sledovala tento príklad. K tomu, čo ste povedali, sa nemôžem ďalej vyjadrovať, lebo ste vlastne nepovedali nič. Neberte to, prosím, ako útok na vašu osobu, ale ako útok na obsah toho, čo Komisia predložila.

Pán kolega Hudacký, ktorý je rovnako ako ja zo Slovenskej republiky, hovoril o prenášaní politického súboja na pôdu Európskeho parlamentu. Chcem veľmi jednoznačne povedať, že aj podpredseda branno-bezpečnostného výboru, ktorý je členom vládnej koalície zo strany pána premiéra Dzurindu, veľmi ostro odsúdil to, čo sa na ministerstve vnútra udialo. To znamená, že nejde o žiaden vnútropolitický súboj. Ide len o to, aby Európska komisia povedala, či na Slovensku môžu byť potláčané práva policajtov. Pretože policajt je rovnakým občanom Európskej únie a rovnakým zamestnancom, ako ktorýkoľvek iný občan Európskej únie alebo zamestnanec Európskej únie.

Položili sme Komisii dve dôležité otázky. Tieto otázky sú pre nás dôležité najmä z toho dôvodu, že by mohlo ísť o porušenie Európskeho dohovoru o ľudských právach, ako aj kódexu policajtov Rady Európy. Myslíme si, že Európska komisia je povinná vyjadriť sa k tomu, či sú práva občanov členského štátu Európskej únie porušované alebo nie. Parlament včera umožnil položiť túto otázku Komisii, čím dal veľmi jasne a v rámci svojej kompetencie najavo, že nesúhlasí s tým, aby sa takéto praktiky realizovali v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie. Opakovane vás preto žiadam, pán komisár, aby táto otázka nebola odložená nabok, ale aby sme sa k nej na najbližšom zasadnutí Parlamentu vrátili a aby ste poslancom Európskeho parlamentu predložili stanovisko Komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Beer, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kovács! Meine Fraktion – die Grünen – hat unterstützt, dass wir heute diese Debatte führen. Wir beziehen uns auf Informationen aus der Slowakei, insbesondere von der „European Confederation of Police“, die bereits seit Juni vorliegen. Wir sehen das nicht als innerslowakische Angelegenheit und sind zutiefst besorgt. Deshalb fordern wir Sie auf, die Vorwürfe schnellstmöglich zu überprüfen. Die Unterstellung der Polizei unter die Militärgerichtsbarkeit in der Slowakei ist ganz offensichtlich ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Europarats bzw. die Polizeiethik. Die Gleichstellung von Polizisten und Soldaten ist ein Verstoß gegen die Genfer Konvention und gegen die Konvention der Vereinten Nationen!

Der zivile Status der Polizei ist eine Errungenschaft der Demokratie in Europa, eine Errungenschaft, für die wir gekämpft haben, gerade auch in den Balkanländern, als Polizisten während der ethnischen Auseinandersetzungen in militärische Aktionen involviert waren. Sollten die uns vorliegenden Berichte stimmen, dann haben wir die slowakische Regierung – aber auch das Parlament – aufzufordern, diese Fehlentscheidung, diesen Rückfall in eine Zeit der Politik, die nicht mit demokratischen Grundsätzen in Europa vereinbar ist, zurückzunehmen und in die demokratische Gemeinschaft zurückzukehren.

Auch Polizisten haben ein Recht zu demonstrieren! Die Freiheit der Polizisten zu demonstrieren ist ein Zeichen der Freiheit unserer Gesellschaft und der Demokratie. Deshalb bitten wir die Kommission, die Vorwürfe schnellstmöglich zu analysieren und Stellung zu beziehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident! Es geht um zwei Bereiche. In der Slowakei wurde offensichtlich die Polizei wieder unter Militärrecht gestellt. Das ist Remilitarisierung und kann nicht akzeptiert werden. Polizei und Militär sind einfach zwei verschiedene Paar Stiefel. Allerdings ist genau diese Vermischung zwischen zivilem und militärischem Bereich, wenn es um Militär- bzw. Polizeieinsätze der Europäischen Union im Ausland geht, typisch für die Europäische Union. Die zukünftige österreichische Präsidentschaft hat dies sogar als einen ihrer Schwerpunkte definiert.

Zweitens geht es in diesem Kontext um die Einschränkung gewerkschaftlicher Rechte von Polizisten. Auch dies ist nicht hinnehmbar. Dieses Parlament ist immer groß dabei, wenn es um die Verletzung von Menschenrechten in Ländern außerhalb der Europäischen Union geht. Es geht in diesem Hause aber auch darum, eindeutige Verletzungen von Menschenrechten innerhalb der Europäischen Union klar zu benennen. Hier war die Aussage des Kommissars nicht ausreichend. Hier muss nachgebessert werden, hier müssen Sie mehr an Informationen bringen. Wir sollten auch Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern klar benennen. Ich nenne ein Beispiel aus Deutschland; auch dort gibt es zurzeit ein Berufsverbot bzw. exzessive Polizeigewalt und dies sollte hier einmal klar ausgesprochen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (NI). – S veľkými obavami a znepokojením sledujeme posledné aktivity ministra vnútra Slovenskej republiky, pána Palka. Hraničia s podkopávaním základných princípov demokracie a občianskej slobody na Slovensku.

Minister vnútra neprimeraným spôsobom zasiahol a naďalej zasahuje do legitímneho odborárskeho protestu slovenských policajtov. Odvolaním predsedu Odborového zväzu polície a jeho následnou degradáciou na radového policajta zasiahol nielen do osobných práv policajného predstaviteľa, ale ohrozil tým aj ústavne garantované práva občanov, občianskych združení a odborových organizácií na slobodné vyjadrenie svojho názoru. Naša Ľudová strana - HZDS vníma vyhrážky ministra Palka na adresu protestujúcich policajtov o uvalení disciplinárnych trestov za nehorázny prejav arogancie moci.

Vážení kolegovia, pán minister Palko je vysokým predstaviteľom politickej strany, ktorá je zastúpená v Európskej ľudovej strane. Odporúčam preto vedeniu tejto frakcie nestrkať hlavu do piesku, ale kriticky túto záležitosť preskúmať. Za nezávislých poslancov Ľudovej strany - HZDS Slovenska vyjadrujem podporu výzve Európskej konfederácie odborových zväzov EUROCOP na zmenu administratívno-autoritatívneho spôsobu riadenia policajných zložiek na Slovensku a žiadame preskúmanie tejto záležitosti Európskou komisiou.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE-DE). – Dnešné prerokovávanie problému, ako aj podpora protestov policajtov, sú predvolebnou kampaňou opozície a propagandou proti úspešným ministrom vlády Slovenskej republiky.

Nie je pravdou, že v čase vojny bude polícia súdená ako vojaci. Nie je pravdou, že od roku 2006 bude na slovenských policajtov dohliadať vojsko. Nie je pravdou, že policajti budú zbavení nejakých práv, vojenský súd ich bude súdiť podľa občianskych kódexov a v čase vojny budú súdení ako bežní občania.

V rovnakom režime ako v Slovenskej republike pracujú aj gendarmerie vo Francúzsku a carabinieri v Taliansku. Trestné činy policajtov už dávno rieši vojenská prokuratúra. Takzvaná remilitarizácia polícia je, dovoľte mi povedať, hlúposť a demagógia. Vážená pani poslankyňa Beňová, veľká časť poslancov vašej politickej strany hlasovala za takýto návrh zákona v parlamente Slovenskej republiky a nepodporila pozmeňujúci návrh, ktorý chcel tento systém zmeniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE). – Mr President, I must insist that the Commission give a full reply at the part-session in Strasbourg. I thank the Commissioner for his offer. Unfortunately, he cannot give us his response today but we must have a clear response.

I would like to say to the previous speaker that this is not a question of propaganda. What we are talking about here is Slovakia, a new Member State of the European Union, which, under the Copenhagen criteria, has exactly the same duties and rights as any other member.

Article 6(1) of the EU Treaty provides for democratic rights and fundamental freedoms. In Article 6(2), the European Union guarantees rights under the European Convention on Human Rights. In that Convention, we talk about equal access to the legal system and equal treatment in court. A military court does not consist of independent judges: it is appointed by the government and is in contradiction to the fundamental values of the European Treaty.

I therefore ask the Commissioner to answer two questions: first, are we right in saying that the police in Slovakia do not have the same access to a fair treatment in court as any other citizens in Slovakia? Second, am I right in saying that every Member State – including Slovakia – should fulfil the Copenhagen criteria and that the Slovak Government, in opposing a free trade union for the police, denying it the right to negotiate, to gather and to act, is acting in contravention of the Copenhagen criteria?

These are the two fundamental questions which I would like the Commissioner to answer clearly. I do not doubt that Slovakia and its government – in particular its government – have to respect these fundamental rights. That is why I fully agree with Mrs Beňová that this is a serious case and we need to have a serious and correct answer from the Commission so that the Slovakian people know that the European Union is on their side.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, Member of the Commission. Mr President, I just want to respond to those honourable Members who urged the Commission to give an adequate answer. I would like to tell you that we need more information. In order to get more information we need more time, and certainly before any Member of the Commission comes before this House to give an adequate position, we need to have a debate in the College, on the basis of the information we need.

That is my answer for the time being, but it is certainly not the Commission’s last word on the matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Mam nadzieję, że Pan komisarz przekaże tak jasno wyrażaną nadzieję ze strony Izby, aby uzyskać odpowiedź na zadane tutaj pytania w terminie późniejszym.

 
  
MPphoto
 
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE). – Mr President, I would just like to ask a formal question on procedure. From what I understood from Commissioner Kovács, the Commission would be prepared to answer the question at the part-session in Strasbourg in two weeks’ time. Have I understood that correctly? It is important and it is urgent that we receive a reasonable, rapid answer. The people of Slovakia really need a clear answer from the Commission, so it is an urgent matter. I would just like to ask you whether we can expect such a timescale – after all, it is two weeks we are talking about.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że porządek obrad sesji w Strasburgu, jak każdej innej sesji, jest rozstrzygany przez Konferencję Przewodniczących. W związku z tym sądzę, że to ona będzie tym ciałem, które będzie mogło tę sprawę włączyć w porządek dnia, jeśli tylko Komisja będzie gotowa, żeby w Strasburgu takiej odpowiedzi udzielić.

Zamykam debatę.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.40 i wznowione o godz. 11.00.)

 
  
  

PRÉSIDENCE DE M. MOSCOVICI
Vice-président

 

5. Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)

6. Balsavimui skirtas laikas
MPphoto
 
 

  Le Président. – L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

7. Vystymąsi remiančio bendradarbiavimo ir ekonominio bendradarbiavimo finansavimo priemonė
  

– Avant le vote

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE), rapporteur. – Mr President, the proposal before us seeks to merge economic objectives with development objectives. It seeks to remove codecision, for which Parliament fought for 20 years, by taking 16 regulations away and replacing them with one regulation that writes Parliament out of the script. A strong and unanimous approach by the Development Committee, supported by three other committees, has seen some sense prevail.


We can now seek to amend this proposal by referring it back to the Development Committee, and I very much appreciate the work done by the Presidency and those in the Commission who proposed a new draft.

In Irish one would say Bi Ullamh, which means be ready, be vigilant. Parliament is not a rubber stamp, it has the power of codecision. That is a principle. It is not a product for sale. 37 Members of my Committee have signed a recommendation, on my own advice, to refer this proposal back for amendment. I hope the House will agree to that.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – Herr Präsident! Ich möchte das Anliegen absolut unterstützen. Es ist nicht akzeptabel, dass die Kommission vorschlägt, dass wir an Kompetenz verlieren! Daher möchte ich unterstützen, dass wir das in den Ausschuss zurückschicken.

 
  
  

(Le Parlement approuve la demande de renvoi en commission)

 

8. EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas

9. Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje

10. Prašymas ginti buvusio Parlamento nario Andrzej Pęczak imunitetą

11. Prašymas ginti Parlamento nario Giovanni Claudio Fava imunitetą

12. Europos Sąjungos pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (su Tarybos pakeitimais)

13. Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas

14. Biudžeto vykdymo tvarka

15. Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, patentai
  

Avant le vote

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE), Rapporteur. – Voorzitter, als gevolg van enkele foutjes die geslopen zijn in de stemlijst die door het secretariaat werd voorbereid, is het mogelijk dat er enige verwarring is ontstaan. Ik zou die verwarring willen wegwerken door duidelijk te maken dat iedereen die zich kan scharen achter het compromis dat we met de Raad en met de Commissie hebben bereikt, de amendementen in blok 1 goedkeurt, maar alle andere amendementen verwerpt. De Commissie en de Raad hebben gisteren tijdens het debat nog eens duidelijk gemaakt dat er alleen sprake is van een compromis wanneer blok 1 integraal wordt goedgekeurd, zonder enig ander amendement.

Alle fracties hebben zich gisteren vóór dit compromis uitgesproken, behalve de GUE/NGL. Het is uitermate belangrijk dat wij aan de vooravond van de WTO-conferentie in Hong Kong een verordening hebben. Aan dit compromis is hard gewerkt. Dankzij de medewerking van de schaduwrapporteurs van de andere fracties zijn we erin geslaagd een compromis te bereiken dat bijna iedereen aanvaardt, dat bijna iedereen ondersteunt. Het lijkt mij nu belangrijk dat dit wordt goedgekeurd en er niet, als gevolg van mogelijke verwarring, dan toch nog een andere stemming komt die wij verwachten en niet verhopen.

Dus nog eens: indien wij het compromis ondersteunen, moeten wij blok 1 goedkeuren en geen enkel ander amendement.

 

16. Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės
  

Avant le vote

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), rapporteur. – Mr President, I very much welcome this directive from the Commission to control and monitor avian influenza in the EU. We need a strong contingency plan to keep the disease out of the EU and if we are unfortunate enough for the disease to enter Europe we will need the right procedures in place to stamp it out quickly.

What is new in this directive is the monitoring of low pathogen avian influenza for the first time in Europe. I very much support this because the low pathogen form has the potential to mutate into the highly pathogenic form of the disease, which is highly contagious and fatal for poultry. I disagree with the Commission on one point, however. Once low pathogen avian influenza is found in poultry, that poultry needs to be disposed of very quickly so that the potential for the disease to spread and mutate into a highly pathogenic form is stopped immediately.

The directive maintains that meat from poultry found to have LPAI is safe to enter the food chain. I do not argue with the scientific advice, but the processing and marketing of this meat will be almost impossible. Furthermore, it would destroy public confidence in the very high quality of European poultry meat. I ask all Members in this House to support the amendments put forward by the PPE-DE Group in order to establish a common sense approach to stamping out LPAI in the European Union and maintain full public and consumer support for the industry.

While I am on my feet, I would like to add an oral amendment presented to me by Mr Ebner, which I fully support. I understand he has spoken to other groups in Parliament and gained their support. It is to involve hunters in the monitoring for LPAI. The Commissioner was also supportive of this last night. The oral amendment is to insert a recital 11b (new), which would read: ‘whereas hunters in Europe should be encouraged to assist in the monitoring of avian influenza outbreaks in wild birds by informing the competent authorities when they suspect that birds may be infected’. I would like to put that to the House.

 
  
  

(L'amendement oral est retenu)

 

17. Išlaidos veterinarijos srityje

18. Euro zonos plėtra

19. Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme

20. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės

21. Europos reguliavimo agentūros
  

Avant le vote sur le point f) du paragraphe 4

 
  
MPphoto
 
 

  Jo Leinen (PSE). – Herr Präsident! In Punkt 4f geht es um die Zusammensetzung des Verwaltungsrats von Europäischen Agenturen. Hier heißt es im Text:

‘Parliament, for its part, should nominate two representatives to the board of directors’.

Ich schlage vor, dass es heisst:

‘Parliament, for its part, should designate two representatives to the board of directors’.

Was ist die Begründung? Das Parlament als Teil der Legislative sollte nicht den Anspruch erheben, in allen nachgeordneten Exekutivagenturen offiziell zwei Vertreter zu haben. Das Parlament sollte sich allerdings das Recht vorbehalten, Experten seines Vertrauens in ausgewählte Agenturen zu schicken, wie dies bei der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen oder bei der Beobachtungsstelle für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Wien der Fall ist.

Mein Antrag wird unterstützt von dem Verfasser dieses Absatzes, Herrn Florenz vom Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, sowie vom Berichterstatter über Regulierungsagenturen, Herrn Papastamkos. Ich bitte um Unterstützung.

 
  
  

(L'amendement oral est retenu)

 

22. Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai
  

Avant le vote sur l'amendement 3

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (PSE). – Monsieur le Président, il y a eu une erreur de traduction, c'est donc la version anglaise qui fait foi. En votant cet amendement 3, on ne supprime pas le membre de phrase du paragraphe 13 qui dit qu'une exception dans le domaine des services doit concerner les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'audiovisuel. Donc, en votant cet amendement 3, on dit bien qu'une distinction doit être opérée entre les services commerciaux et les services publics et que les services publics tels que l'eau, l'assainissement et l'énergie ne doivent être ni démantelés ni affaiblis, et on maintient le fait que l'éducation, la santé et l'audiovisuel doivent aussi faire l'objet d'une exception.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Monsieur Désir, cela signifie que c'est la version originale anglaise qui fait foi. Nous allons vérifier toutes les traductions pour faire en sorte de les aligner sur cet original.

Avant le vote sur le paragraphe 19

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Sturdy (PPE-DE). – Mr President, I wish to make an oral amendment to Amendment 19. I realise that the Socialists may wish to have a split vote on this. It is a clarification point on TRIPs and TRIMs. You might say that we have been tripped up by the acronym of TRIMs. They are the wrong way round. I shall read the amendment with the technical changes: ‘calls for a permanent solution to be found, as a matter of urgency, in the field of TRIMs – trade-related investment measures – and of TRIPs – trade-related aspects of intellectual property rights – to ensure access to medicines for countries with no manufacturing capacity facing public health concerns’.

It is a question of turning those two words around.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (PSE). – Monsieur le Président, je crains qu'il y ait une petite confusion. Il y a un point sur lequel je suis d'accord avec M. Sturdy. Le paragraphe 19 fait en effet mention de l'accord sur les investissements et c'est une erreur, puisqu'il s'agit ici d'un paragraphe sur les mesures d'accès aux médicaments et, donc, c'est bien l'accord sur la propriété intellectuelle – accord ADPIC en français et TRIPS en anglais – qui doit être mentionné et non l'accord MIC (TRIM), l'accord sur les investissements. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé un vote séparé afin de supprimer le membre de phrase qui concerne l'accord sur les investissements. Je ne crois pas qu'on puisse remettre ce membre de phrase au début du paragraphe parce que ce paragraphe n'a vraiment rien à voir avec cet accord sur les investissements.

 
  
  

(L'amendement oral n'est pas retenu)

 

23. Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname
  

Avant le vote sur le paragraphe 5

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Mr President, in the interests of making the wording of paragraph 5, indent 2 clearer and less clumsy, I would like to replace: ‘undertake political reforms leading to democracy and the rule of law starting through a multiparty system and the right for all currents of opinions to express their views’, the ending of which is rather clumsy, with the following: ‘to draw up and implement as soon as possible all the necessary reforms required to democratise the country, guarantee the peaceful expression of political opposition and ensure a speedy holding of multiparty elections under international monitoring with a view to national reconciliation’.

 
  
  

(L'amendement oral est retenu)

 

24. Olimpinės paliaubos

25. Vystymasis ir sportas
  

Avant le vote sur le paragraphe 10

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Hybášková (PPE-DE). – Mr President, for clarification I will first read the amendment, ‘recognises the full right of women to participate freely in sports and encourages a greater participation of women in sport’.

Vážený pane předsedo, můj pozměňovací návrh je zpřesněním a zlepšením. Považuji za důležité, aby tento Parlament a Evropská unie přiznali ženám v rozvojových zemích, v islámských zemích, např. i v Saudské Arábii právo plně se zúčastnit všech sportovních aktivit. Doufám, že můj návrh podpoří nejen dámy, ale i přítomní džentlmeni.

 
  
  

(L'amendement oral est retenu)

 

26. Komisijos tvirtinimas

27. Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui

28. Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m.

29. PVM darbui imlioms paslaugoms
MPphoto
 
 

  Le Président. – Nous en avons à présent terminé avec les votes.

 

30. Paaiškinimai dėl balsavimo
  

- Rapport: Mitchell (A6-0060/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I voted in favour of sending this flawed proposal on Development Cooperation and Economic Cooperation back to the Committee. Since the Commission has now made it clear that it does not intend to come forward with a new proposal, substantial amendments will be needed to ensure that Parliament can maintain its right of scrutiny over the formulation and implementation of development policy.

I believe it is vital that the European Parliament stand united on this issue in fighting for co-decision over the development cooperation policy, currently undermined in this proposal. Poverty-alleviation should rightly remain the central focus of any development cooperation instrument and therefore further discussion is needed by the relevant Committees (Development Committee and International Trade Committee) in this context.

I remain unconvinced of the merits for developing countries of splitting the development and economic chapters of this instrument, since the majority of EU development policy has a joint legal basis in the treaty as development assistance and external economic cooperation.

 
  
  

- Rapport: Triantaphyllides (A6-0311/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (Neviem či môžem hovoriť, lebo je tu veľký ruch.) Svoje kladné hlasovanie zdôvodňujem na základe svojich profesionálnych skúseností v oblasti slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce v rámci euroregiónu Tatry. Viaceré euroregionálne iniciatívy vznikli prirodzene ako iniciatívy zdola. Dnes sú euroregióny združenia s právnou subjektivitou, ktoré majú vytvorené svoje cezhraničné štruktúry a najlepšie poznajú problematiku trvalo udržateľného regionálneho rozvoja. Sú dôležitými nástrojmi cezhraničnej spolupráce, ktorá má zásadný význam pre európsku kohéziu v súlade s Európskym rámcovým dohovorom o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi.

Euroregióny, vzhľadom na znalosť aktuálnych problémov prihraničných regiónov, musia mať účasť pri príprave stratégií na roky 2007 až 2013 a v spolupráci s národnými inštitúciami musia zohrávať čoraz výraznejšiu rolu pri manažovaní programov Európskej únie. Táto správa je dôležitou iniciatívou Európskeho parlamentu, pretože našou podporou euroregiónov sa rýchlejšie naplní jeden zo základných cieľov Európskej únie - vyrovnávanie regionálnych rozdielov.

 
  
  

- Rapport: Van Hecke (A6-0242/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira, Anne (PSE), par écrit. – Grâce à l'engagement de la Présidence britannique et des rapporteurs du Parlement européen, un accord a pu être obtenu sur ce règlement relatif à l'octroi de licences obligatoires pour les brevets de médicaments.

Cet accord permet de rééquilibrer la proposition de la Commission européenne qui représentait par rapport à la décision de l'OMC des obstacles supplémentaires à l'accès aux médicaments pour des pays confrontés à de graves problèmes de santé.

Ce compromis avec le Conseil est satisfaisant car le système de licences obligatoires est étendu à des ONG, à des organisations internationales et aux pays non membres de l'OMC ; il autorise l'exportation vers les pays faisant partie d'un même ensemble régional.

Je regrette le refus du transfert technologique vers les pays du Sud et le maintien de la possibilité pour les Etats membres de prescrire des conditions supplémentaires.

Cette législation qui n'entre toutefois en vigueur que deux ans et demi après l'adoption de la décision de l'OMC, s'avère nécessaire pour un grand nombre de pays en développement confrontés à de graves problèmes de santé. Je me réjouis que cette décision intervienne lors de la journée mondiale de lutte contre le HIV / SIDA.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Apesar de introduzir melhorias pontuais relativamente ao regulamento proposto pela Comissão Europeia, as propostas do Parlamento Europeu não colocam em causa a questão central, ou seja, o monopólio e controlo por parte das multinacionais farmacêuticas de fármacos através da sua patenteação.

As propostas apresentadas pelo Parlamento Europeu não deixam de "legalizar" e impor um modelo "obrigatório" de dispensa de medicamentos essenciais a imensas populações a coberto de um profundo cinismo regulamentador, não colocando como prioridade a criação de mecanismos de promoção da investigação, assim como o desenvolvimento da capacidade de investigação, fabrico e oferta por esses e a esses povos dos medicamentos que lhes são essenciais e a que têm direito.

Trata-se de "regulamentar" o acesso a medicamentos por parte de países denominados subdesenvolvidos, de forma a que as multinacionais pratiquem preços menos onerosos, permitindo a estas alargar o seu mercado sem perderem os privilégios que mantém.

Por outro lado, contorna-se o previsto na conferencia de DOHA da OMC, a possibilidade de os países "QUEBRAREM" as patentes por razões de Saúde Pública - casos do Brasil e da África do Sul que assim conseguiram fornecer gratuitamente medicamentos aos doentes com SIDA.

Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. This regulation marks an important milestone for improving access to medicines in developing countries and it has my full support. It moves the EU beyond the current stalemate at the WTO regarding the granting of 'compulsory licences' to pharmaceutical products to combat diseases which afflict millions of people in the developing world.

Its adoption means that the EU, the world's largest single market, can now provide not only the vital medicines needed by poor people at affordable prices, but can support the all-important development of local manufacture through the transfer of technology and know-how to public health systems in developing countries.

I particularly endorse the attempts by the Rapporteur and Draftsman to extend the applicability of this regulation to non-WTO members, of which at least 40 are developing countries. Attempts to ensure that this new regulation can also allow for the important role of NGOs and UN agencies as providers of healthcare treatments also have my backing.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Ainda que considere que estamos, por enquanto, longe das soluções ideais, julgo ser de aplaudir o esforço contido na proposta de regulamento - em particular com algumas das alterações votadas pelo Parlamento Europeu no sentido de tornar efectiva a possibilidade dos países mais pobres lutarem contra doenças de uma enorme gravidade, e que provocam uma enorme mortandade, de forma mais eficaz e menos dispendiosa.

A defesa dos direitos de propriedade, nomeadamente da propriedade intelectual, não é nem pode ser considerada incompatível com a defesa e o empenho que devemos colocar no objectivo de tornar acessível aos países mais carenciados os medicamentos que mais falta lhes fazem.

 
  
  

- Rapport: Parish (A6-0327/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I welcome this proposed Directive on measures for the control of avian influenza. The proposed Directive aims to update EU measures based on lessons learned from recent epidemic scares and new scientific knowledge on how the disease spreads and risks to human health. The existing directive only establishes control measures against the 'highly pathogenic' avian influenza viruses, i.e. those causing major disease outbreaks in poultry and that may also occassionally infect humans.

However, there is evidence that these highly pathogenic viruses actually originate from the so-called 'low - pathogenic' avian influenza viruses as a result of virus mutation. In order to prevent major avian influenza outbreaks, the new legislation would also establish compulsory surveillance and control measures against the low pathogenic avian influenza viruses that can be transmitted to domestic poultry from wild birds, such as ducks and geese. The low pathogenic viruses cannot be eradicated from wild birds, but the infectionof domestic poultry can be effectively controlled and virus mutation into the risky forms of the virus can be prevented.

I fully back the aim of the new legislation as it will ensure that the most appropriate surveillance and prevention measures against avian flu are in place and that the health risks, economic costs and the negative .......

(Explanation of vote abbreviated in accordance with Rule 163)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), par écrit. – Dès 1989, les risques de contamination de l'homme, par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), étaient prévisibles. La Commission et des Etats-membres comme la France, ont attendu 1996 pour prendre des mesures de protection.

De même, l'ultra-libéralisme du gouvernement de Mme Tatcher avait amené le gouvernement britannique à démanteler les réseaux vétérinaires publics. Quand la fièvre aphteuse a déferlé sur les élevages bovins et porcins de Grande-Bretagne, en 2003, il n'y avait plus de barrière sanitaire. Des millions d'animaux ont été abattus à titre préventif et des bûchers géants ont tout brûlé. Sauf la sottise idéologique de l'ultralibéralisme et du libre-échange aveugle.

Aujourd'hui, après le laxisme du laisser faire, sur la grippe aviaire on va à l'obscurantisme des peurs primaires. Tout cela habillé du nom d'un principe de précaution qui n'est qu'un réflexe de régression d'une élite européenne d'Amish.

Un virus, inexistant aujourd'hui, né dans l'imagination d'un monde politique, qui par un activisme sanitaire débridé veut se racheter de ses inconsistances sanitaires passés, menacerait l'Humanité d'une pandémie cinématographique équivalente à la grippe espagnole.

A partir de là, on accumule des antiviraux inefficaces (le tamiflu) tout en dressant les fumigènes de la peur pour faire oublier les carences sur les délocalisations, l'islamisation et autres vrais problèmes eux non traités.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Como bem salientou o relator, a melhor forma de evitar uma possível pandemia humana, de gripe das aves reside na erradicação efectiva e cabal da doença das aves.

É pois nesse sentido que se devem dirigir os esforços, quer de investigação, quer financeiros, por parte da Comunidade, designadamente, no desenvolvimento e obtenção de vacinas orais contra estirpes múltiplas que sejam eficazes em todas as espécies de aves relevantes.

Igualmente nos pareceu acertada a alteração, relativamente à Directiva actualmente em vigor, através da qual se passam a adoptar medidas de controlo que abrangem também os vírus de baixa patogenicidade para as aves de capoeira, como forma de evitar os riscos de evolução para vírus de elevada patogenicidade.

Associado a todo um conjunto de medidas destinadas a evitar a infecção humana, o relatório só podia merecer o nosso voto favorável.

 
  
  

- Rapport: Figueiredo (A6-0326/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Congratulo-me com a aprovação do meu relatório. É importante que haja maior apoio comunitário ao desenvolvimento da investigação da vacina oral para os diversos casos e à sua aplicação em caso de necessidade, bem como a comparticipação a 100% dos encargos com a vacinação.

Igualmente é importante o apoio comunitário aos Estados-Membros para o desenvolvimento de um sistema de vigilância/monitorização da doença, incluindo os diagnósticos laboratoriais e a investigação sobre as vacinas adequadas, bem como o desenvolvimento de acções de cooperação e de assistência técnica em favor de países terceiros, nomeadamente asiáticos, de forma a assegurar a prevenção e a despistagem nos países de proveniência de gripe das aves;

Quanto ao nível de assistência financeira da Comunidade, apenas passou o apoio a 50% das despesas suportadas pelos Estados-Membros, devendo ser igual tanto para os casos de gripe de alta patogenicidade como para os de baixa patogenicidade, sendo rejeitada a minha proposta do seu reforço a 60, o que lamento.

Igualmente foi rejeitada a proposta de apoio em 50% pela perda de rendimento durante o período de lançamento de uma nova exploração, sem prejuízo, naturalmente dos mecanismos de mercado.

De qualquer modo, espero que a Comissão e o Conselho tenham em devida conta as propostas aprovadas, em defesa da saúde pública.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. As medidas de saúde pública custam dinheiro. Dirigidas a um largo espectro de pessoas, envolvem acções de investigação, prevenção e controlo, sendo uma evidência que no caso de gripe das aves, é necessário actualizar a modalidade de participação financeira nas despesas com as medidas veterinárias adequadas.

Não só estamos perante a possibilidade de uma pandemia de dimensão mundial como é preciso ter em conta que certos Estados-membros podem ser mais facilmente atingidos devido à sua localização de passagem de migrações de aves selvagens.

Se juntarmos a isto as necessidades de prevenção, em particular no desenvolvimento de sistemas de monitorização e vigilância da doença, nos encargos laboratoriais e na investigação de novas vacinas, apercebemo-nos da dimensão do esforço financeiro necessário. Por isso, votei favoravelmente o relatório.

 
  
  

- Rapport: Rosati (A6-0329/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. A presente proposta da Comissão visa alterar o Regulamento 974/98, que foi o quadro jurídico durante o período de transição para adopção do euro por parte dos actuais membros da zona euro. Pretende-se, agora, utilizar este quadro jurídico para os países que adiram à União Europeia em 1 de Maio de 2004 e que ficaram com a obrigação legal de aderir à zona Euro. Ora, uma das questões fundamentais é reduzir o tempo do período de transição e providenciar uma solução opcional apelidada de “Big Bang”, com a introdução das notas e moedas de Euro no mesmo momento da adopção do euro como unidade monetária.

O relatório do Parlamento vai no mesmo caminho e tenta, mesmo, vincar que nenhum Estado-membro pode abandonar a zona euro, o que é inaceitável. Consideramos que um Estado-membro tem todo o direito de sair da zona Euro. É uma discriminação tentar impor uma situação destas aos novos Estados quando se sabe que dois países têm uma cláusula de opt-out (Dinamarca e Inglaterra) e outro decidiu não aderir (Suécia).

Daí o nosso voto contra, sendo certo que mantemos a nossa posição de princípio contra o euro. Aliás, são já claras as consequências da política monetária, com a estagnação económica e o desemprego, o que ainda ......

(Declaração de voto encurtada nos termos do nº 1 do artigo 163º do Regimento)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Qu'à donc à offrir la zone euro aujourd'hui ? Le taux de croissance le plus faible des pays industrialisés. Le chômage. L'augmentation du coût de la vie. Les contraintes budgétaires absurdes. L'explosion de la dette publique. Une politique de change inexistante et un euro surévalué. Une Banque Centrale européenne focalisée sur les craintes d'inflation, à tel point qu'elle s'apprête aujourd'hui à relever ses taux directeurs au risque de compromettre l'activité économique et l'emploi. L'euro a provoqué beaucoup de désillusions et de dégâts, qui seront aggravés par une divergence croissante des économies de la zone.

Au lendemain de l'adhésion des nouveaux Etats membres, des sondages parus dans la presse occidentale montraient que si leurs citoyens étaient favorables à une adhésion qui les ancrait définitivement du côté des démocraties, ils n'en saisissaient pas toutes les implications. Nombre d'entre eux, notamment, étaient, et sont sans doute toujours, persuadés que le passage à l'euro était une possibilité et non une obligation.

La question est moins de savoir si un pays peut ou non introduire les pièces et les billets en euro dès qu'il adopte la monnaie unique. La question est de savoir si ses citoyens sont d'accord et s'ils en ont compris toutes les conséquences. Ils doivent être impérativement consultés par référendum.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I welcome this report which looks at the previous national strategies of the introduction of the Euro and suggests how they can be improved and implemented in the Member States who may wish to enter in to the Euro zone, as and when they decide.

I hope one day it will be relevant to the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. In mancher Hinsicht ist es verständlich, wenn die neuen Mitgliedsstaaten um eine rasche Einführung des Euro bemüht sind.

Nicht außer Acht gelassen werden sollte jedoch der Umstand, dass nur noch 38% der Bürger in den zehn neuen EU-Staaten von positiven Auswirkungen einer Euro-Einführung überzeugt sind und fast die Hälfte für eine möglichst späten Euro-Beitritt plädieren.

Diesen Wunsch sollten wir akzeptieren, bietet er doch den betroffenen Ländern die Möglichkeit, im gemächlicheren Tempo dafür notwendige Reformen durchzuführen und mehr Zeit, in der sich die Bevölkerung an die geänderten Umstände gewöhnen kann.

Nicht zuletzt zeigen ja auch die Erfahrungen der Vergangenheit, dass allen Dementi zum Trotz, eine Euro-Einführung zu Verteuerung führt, da ja die Unternehmen bestrebt sind, ihre durch die Umstellung entstehenden Kosten wieder herein zu holen.

Ein Referendum zum Auslosten des Volkswillens, wie in Polen geplant, sollte - gerade als Lehre aus dem Scheitern der EU-Verfassung - seitens der Kommission unterstützt werden, anstatt damit zu kontern, Polen sei zur Euro-Einführung verpflichtet. Wenn Staaten wie Großbritannien, Dänemark und Schweden ihre währungspolitische Eigenständigkeit behalten, dann sollten wir dies auch anderen zugestehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A ideia de uma cooperação voluntária transfronteiriça merece o meu apoio e defendo o seu incentivo.

Regra geral, as formas de cooperação entre as administrações dos diferentes Estados Membros, sobretudo quando resultam de uma iniciativa voluntária dessas administrações (ainda que possa ser estimulada) e não resultam numa nova entidade administrativa e burocrática, parecem-me poder ser de grande utilidade. E, no caso presente, o facto de tal incluir as vizinhanças transfronteiriças externas à UE também me parece louvável.

Por estas razões votei favoravelmente o presente relatório.

Há, no entanto, um aspecto que não posso deixar passar em claro.

Estas iniciativas não podem ser estimuladas, incentivadas e, sobretudo pensadas, numa lógica alternativa aos poderes centrais. Isto é, não pode a União Europeia, por via destes estímulos, procurar obter resultados de desagregação interna dos Estados, que só podem ser prejudiciais a cada um dos Estados Membros em particular, mas sobretudo porque tal não é, não deve e não pode ser a função ou o propósito da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O Regulamento relativo à introdução do euro provou ser um bom quadro jurídico durante o período de transição para a adopção do euro nos actuais países da zona euro. Parece, pois ser uma base adequada para futuros Estados-Membros que venham a aderir à moeda europeia. Serão necessárias com certeza algumas adaptações técnicas. Mas mais importante é a necessidade de, após a experiência da passagem para o euro, se proceder a uma afinação das estratégias de comunicação no sentido de prever, concretamente, a dupla indicação dos preços para informação dos cidadãos e ainda a modificação dos prazos de circulação das duas moedas, bem como de prolongar os prazos para o câmbio da antiga moeda junto dos bancos.

Votei assim, favoravelmente o relatório do colega Rosati.

 
  
  

- Rapport: Becsey (A6-0323/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Desde Outubro de 1992, e depois de três prorrogações (até ao final de 2005), o Conselho têm decido manter a taxa normal mínima de IVA na União Europeia em 15%. A presente proposta da Comissão visa, agora, prorrogar uma vez mais esta taxa até 31 de Dezembro de 2010, o que merece o nosso acordo.

A intenção primeira do estabelecimento de uma taxa mínima era criar uma banda com uma taxa máxima que se fosse harmonizando até uma taxa única de IVA para todo o espaço comunitário. Apesar de nenhum Estado-membro ter uma taxa inferior a 15% ou superior a 25%, o estabelecimento desta banda e com este propósito atentaria quanto a soberania fiscal dos Estados-membros e as suas opções de financiamento do orçamento comunitário.

Contudo, o relatório volta a inserir a questão o que leva ao nosso voto contra. Por outro lado, de forma subtil, pretende acelerar um debate sobre a harmonização do IVA, o que põe em causa outros elementos de flexibilidade do actual regime, nomeadamente as taxas de iva reduzidas de acordo com as opções sociais e culturais distintas dos diversos Estados-membros. O que reforça, mais uma vez, o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I support this report which agrees with the Commission proposal to extend the 'Annex K' experiment of applying reduced rates of VAT to certain labour intensive services.

I regret that the European Parliament has an opinion on VAT and that this issue keeps being blocked by the Council. The controversy surrounding this proposal is that if the Council fails to reach an agreement before the end of December, the experimental reduced rates system will cease to be legal in 9 Member States. This does not affect the UK and the UK applies their reduced rates through Annex H. Nevertheless, I would be disappointed if this scheme collapses.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), par écrit. – Il y a 50 ans, deux Français, Maurice Lauré et Georges Egret, inventaient la plus grande technologie de l'histoire de l'humanité fiscale. C'est à dire la TVA appliquée par plus de 123 pays, dont les pays de l'Union depuis la 1ère directive de 1967.

Dans les années 90, la religion monothéique du marché unique a voulu une TVA unique dont le régime juridique transfrontalier devait être celui de l'Etat d'origine de l'opération et non l'Etat de consommation ou de destination.

Le risque, c'était une caisse continentale de compensation, véritable usine à gaz répartissant les recettes TVA du commerce intracommunautaire;

L'unanimité des Etats a permis au Conseil d'imposer, à titre "provisoire permanent", l'imposition dans le pays souverain de consommation.

L'intelligence aujourd'hui serait de mettre le travail européen à égalité fiscale avec le travail mondial, en supprimant, après un siècle d'erreur, l'impôt imbécile sur le travail.

De même la TVA, avec son génie de la déduction, doit servir à cloner les droits de douane pour les rendre déductibles en amont, au profit de l'exportateur, résolvant ainsi les maladies économiques et sociales de la mondialisation avec les délocalisations et le chômage.

 
  
  

- Rapport: Becsey (A6-0324/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. This report which I support, develops the cross border VAT refund system for SMEs stating time limits for data to be received and monies to be refunded. I hope it leads to a reduction of the administrative burden on SMEs

 
  
  

- Proposition de résolution: Conférence OMC (RC-B6-0619/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Mr President, on behalf of my colleagues I wish to state that we voted in favour of this resolution on the WTO on the understanding that the reference in paragraph 6 to the CAP reform relates to the 2003 CAP reforms under Commissioner Fischler.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), in writing. I support this joint resolution on preparations for the WTO conference and hope it will facilitate international trade in playing a major role in the promotion of economic development and the alleviation of poverty. I particularly support the Amendment calling for: the phasing-out by 2010 of all forms of export competition, including food aid, export subsidies and state-trading entities, by all industrialised countries in parallel. It is crucial that a distinction should be made between commercial services and public services, and that public services such as water, sanitation and energy should not be dismantled or undermined in the GATS.

The Doha Round must succeed in order to strengthen the multilateral trade system to ensure the progress and harmonious development of the world economy. Trade coupled with aid and debt relief is essential to the achievement of the 2015 Millennium Goals so concrete results with regard to the development aspects of the Doha Round need to be achieved during the Hong Kong Ministerial Conference.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – A Doha, la Commission s'apprête à sacrifier notre agriculture et notre sécurité alimentaire. Elle s'apprête à soutenir l'Accord sur le Commerce des Service, le fameux AGCS qui n'est rien d'autre qu'une directive Bolkestein à l'échelle planétaire. Elle entend abaisser encore nos droits de douane, pourtant déjà les plus faibles du monde. Et elle ne défendra que mollement les intérêts européens contre le dumping de toutes natures, le piratage et la contrefaçon, ou le nécessaire respect d'un minimum de normes sociales et environnementales par ses concurrents.

C'est avec une constance et un aveuglement remarquables que ce Parlement se félicite des bienfaits de la mondialisation et qu'il réserve ses considérations sur la protection et la diversification des économies, la nécessaire prise en compte des intérêts nationaux, la liberté de choisir le rythme et la vitesse de la libéralisation, ou encore la préservation de l'emploi, aux seuls pays en développement.

Et puisque cette assemblée se répète, je me répèterai aussi. Le commerce mondial est inégal. Il est déloyal. Mais ce sont les pays européens et leurs peuples qui en sont les principales victimes.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. A maioria do PE, que integrou o PS, PSD e CDS-PP, reafirmou nesta resolução a liberalização do comércio mundial, ou seja, a abertura dos mercados à concorrência entre países com enormes disparidades nos níveis de desenvolvimento económico, para gáudio e lucro dos grandes grupos económico-financeiros. Mistificando que é pela liberalização do comércio, no quadro da ofensiva do capitalismo, que será assegurado o desenvolvimento, quando, pelo contrário, se têm acentuado a pobreza e as desigualdades a nível mundial, tendência que piorará, como alerta o PNUD, a continuarem as actuais políticas de liberalização.

Liberalização que significa o ataque a conquistas dos trabalhadores e à soberania dos povos, a apropriação por parte das grandes multinacionais dos recursos naturais e da biodiversidade, a destruição ambiental, o aumento do desemprego, a ruína milhões de pequenos agricultores e o colocar em causa da soberania e da segurança alimentares.

Impõem-se, por tudo isto, outra ordem internacional que, na base da cooperação mutuamente vantajosa, dê resposta às necessidades de cada povo, garantindo a efectiva fruição dos direitos mais elementares, à alimentação, à saúde, à habitação, à educação, à cultura, ao lazer, ao desenvolvimento pleno das potencialidades de cada Estado, respeitando a sua soberania e promovendo a defesa do ambiente.

É tão só o que está em causa...

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), schriftlich. Ich lehne die Resolution zu den Vorbereitungen für die 6. Ministerkonferenz der WTO in Hongkong in der eingereichten gemeinsamen Fassung ab. Die darin festgehaltenen Anforderungen und Überlegungen sind zu eng gefasst und hätte ich mir viel weitgreifendere Forderungen hinsichtlich der sozialen Dimension in der WTO gewünscht.

Nichthandelsbezogene Gesichtspunkte wie Sozial-, Umwelt- und Kulturfragen sollten in die Doha-Runde aufgenommen werden! International anerkannte soziale Mindeststandards sind nicht als Form von Handelsprotektionismus zu sehen, sondern wird dadurch "fairer" Handel ermöglicht, besteht doch eine Wechselwirkung zwischen Handels- und Sozialfragen.

Die verbindliche Verankerung von Mindestarbeitsnormen in den WTO-Abkommen sehe ich als Voraussetzung für eine gerechte wirtschaftliche und soziale Entwicklung.

Verbot der Kinderarbeit, Recht auf gleiche Entlohnung von Männern und Frauen, die Abschaffung von Zwangsarbeit, die Zulassung von Gewerkschaften und die so genannte Kollektivvertragsfreiheit zählen zu den grundlegendsten Mindestarbeitsnormen und sind diese von den meisten Nationen im Rahmen der ILO ohnehin verbindlich umzusetzen. Für den Aufbau eines fairen Welthandelssystems müssen solche bindenden Mindestarbeitsnormen, aber auch die Einhaltung internationaler Umweltstandards, gleichberechtigt neben dem herrschenden WTO-Handelsrecht stehen. Festgeschriebene Arbeitsnormen können sich nur positiv auf die Wirtschaft eines Landes auswirken und dürfen nicht als Hemmnis gesehen werden!

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I voted for a statement on the WTO Ministerial Conference which sends a strong signal out that development should remain the focus of discussions in the Doha round.

This means that richer players, such as the EU, should complete the necessary reforms to end distorting subsidies in agriculture and open our agricultural markets to products from poorer, agriculture-dependent countries. At the same time, no unfair demands should be made on the very poorest countries to open their domestic markets in other areas.

There is a great deal at stake in Hong Kong, not least the need to demonstrate our commitment to encouraging trade between developing countries. South-South trading remains an important vehicle for long-term development of countries as 70% of tariffs paid by developing countries are paid to other developing countries. Further, developing countries stand to make great gains in this area since trade between developing countries is estimated to be growing twice as fast as global trade and already represents some 40% of developing country exports.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), par écrit. – Après Seattle, Doha, Cancun, voici venu le sommet de Hong-Kong pour poursuivre 60 ans d'erreur philosophique et technique sur la baisse des droits de douane et à terme, leur suppression. Au nom d'une théorie Ricardienne non seulement sans fondement scientifique sérieux, mais surtout constamment démenti par les faits.

La baisse continue des droits de douane favoriserait la prospérité économique. Or, après des décennies d'ouverture douanière, l'Afrique ne cesse de s'appauvrir. La suppression des droits de douane ferait "la richesse des nations". Or, le traité de libre commerce, dit ALENA, de 1994, a fait en Amérique du Nord, la destruction des paysans mexicains.

Les peuples voudraient de cette baisse douanière. Or, en novembre 2005, les Indigènes des Andes, en Equateur par exemple, rejette le TLC, Traité de libre commerce que l'administration Bush veut imposer à la Colombie, au Pérou et à l'Equateur.

La Banque Mondiale, l'OCDE, le FMI et l'OMC, expliquent à longueur de versets, que baisser les barrières douanières c'est élever le niveau de vie. Or, le dossier banane est là pour montrer le contraire. L'OMC et son sommet ce sont le marché aux esclaves habillés par Ricardo, Adam Smith et autres prédicateurs imposteurs du Saint livre de la jungle.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A convicção de que o desenvolvimento do comércio internacional contribui para o crescimento económico, o desenvolvimento, o emprego e - também - para um melhor ambiente ao nível das relações internacionais é, felizmente, hoje amplamente generalizada. Não obstante, há ainda hoje grupos com programas e agendas contraditórios que, todavia, se empenham numa luta comum contra um mundo mais livre e mais aberto para o comércio. É bom que não façamos coro com essas vozes, mas é igualmente necessário compreendermos a origem desses descontentamentos, porque a política não se faz ignorando a realidade.

Neste contexto, a presente Resolução Comum vem de encontro ao que são as mais importantes preocupações e as mais defensáveis posições. Em meu entender, a União Europeia tem de assumir, ao mesmo tempo, uma posição negocial clara e forte mas também uma vontade sincera de apoio ao desenvolvimento económico e ao crescimento do comércio mundial. Por isso mesmo, considero ser positiva a declaração desta Resolução no sentido de defender o objectivo de apoio ao crescimento económico dos países em desenvolvimento. É igualmente positivo o acento tónico nas preocupações sociais, ambientais, laborais, culturais e, não é demais referi-lo, nas preocupações económicas também.

Mais comércio internacional, e mais justo, sem nunca esquecer as responsabilidades que também temos para com os nossos próprios cidadãos.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. – Οι αποφάσεις της ΕΕ για την Υπουργική Διάσκεψη του ΠΟΕ χαρακτηρίζονται από την επιδίωξη των ιμπεριαλιστών, κυρίως των ΗΠΑ και της ΕΕ, μέσα από τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου, να λεηλατήσουν τις αγορές των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών σε βάρος των λαών και με καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το κοινό ψήφισμα, που στήριξαν ΕΛΚ, σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθεροι και UEN, επικύρωσε την επιθετική πολιτική της ΕΕ σε βάρος των λαών.

Η απελευθέρωση των υπηρεσιών, που προωθείται με την "οδηγία Bolkestein" στα κράτη μέλη της ΕΕ, επιλέγεται ως διεθνής στρατηγική στα πλαίσια του ΠΟΕ από την ΕΕ για το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γενικότερα των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Με δραστικές περικοπές στις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων, στη βάση της αναθεώρησης της ΚΑΠ της ΕΕ και τη γενική αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής προς όφελος των μονοπωλίων, επιχειρείται το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η κυριαρχία των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων φαρμάκων.

Ο ΠΟΕ είναι ιμπεριαλιστικός διεθνής φορέας που υπηρετεί την κερδοφορία και τη διαιώνιση της κυριαρχίας του κεφαλαίου.

Γι'αυτούς του λόγους οι Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίζουν το ψήφισμα για τον ΠΟΕ, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων και ενισχύοντας την αντιιμπεριαλιστική - αντιμονοπωλιακή πάλη για να καθορίζουν οι ίδιοι οι λαοί το μέλλον τους με διαμόρφωση συμφωνιών στη βάση του αμοιβαίου οφέλους.

 
  
  

- Proposition de résolution: Cambodge, Laos et Vietnam(RC-B6-0622/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Κοινό Ψήφισμα επιχειρεί, με προκλητικό και απαράδεκτο τρόπο, να συκοφαντήσει τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, καταγγέλλοντας παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στόχος είναι η άσκηση πιέσεων και η δημιουργία κλίματος για την ανατροπή του σοσιαλισμού και των λαϊκών κατακτήσεων, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την καταλήστευση της χώρας. Είναι γνωστή η στρατηγική επέμβασης της Ε.Ε. μέσω της δημιουργίας χρηματοδοτούμενης "αντιπολίτευσης".

Αποτελεί ασύστολο θράσος να επικαλείται την 30ή επέτειο της μεγάλης νίκης του Βιετναμέζικου λαού κατά του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, και να εγκαλεί την κυβέρνηση για έλλειψη δημοκρατίας. Ο ηρωϊκός λαός του Βιετνάμ κέρδισε την ανεξαρτησία του με βαρύ φόρο αίματος εκατομμυρίων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Πού βρίσκεται η ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα των δεκάδων χιλιάδων Βιετναμέζων που δολοφονήθηκαν, των χιλιάδων παιδιών που γεννιούνται με τεράστια προβλήματα εξ αιτίας της χρήσης των χημικών "πορτοκαλί παράγοντα"; Γιατί η κατά τα άλλα ευαίσθητη Ε.Ε. δεν ζητά από τις ΗΠΑ και την πολυεθνική Monsado να πληρώσουν για τα θύματα από το χημικό και βιολογικό πόλεμο;

Οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ιμπεριαλιστές δεν θα συγχωρήσουν ποτέ τη χώρα που κατάφερε να συντρίψει τρεις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, τις ΗΠΑ, τη Μ.Βρετανία και τη Γαλλία. Εκφράζουμε συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον ηρωϊκό αυτό λαό-σύμβολο στην ιστορία της ανθρωπότητας.

 
  
  

- Proposition de résolution: Trêve olympique (RC-B6-0618/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (IND/DEM). – Monsieur le Président, je regrette très vivement que Mme de Palacio, au nom de la Commission, ait déjà mis fin à l'application de la trêve olympique en vallée de Suze pendant les jeux olympiques d'hiver de 2006. Même la région du Piémont a demandé cette trêve pour mettre un terme, pendant les jeux, aux tensions et aux troubles suscités par l'opposition populaire aux travaux de la ligne à grande vitesse Lyon/Turin. Autonomie pour la vallée de Suze, Piémont libre!

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I welcome this resolution on the Olympic Truce in the context of the Turin Winter Olympics 2006. The Truce is an essential symbol of the Olympic spirit and one that must be retained and respected.

 
  
  

- Proposition de résolution: Développement et sport (RC-B6-0633/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté avec plaisir la proposition de résolution sur le développement du sport déposée et soutenue par mon excellente collègue Maria Martens car le sport fait partie de ces disciplines qui rassemble l'Homme et le fait avancer sur le terrain de la sagesse et du progrès. Cette résolution devrait être le point de départ d'un ambitieuse politique sportive de l'union européenne en s'appuyant sur les fédération sportives nationales des Etats membres, notamment au niveau des jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin, David (PSE), in writing. I voted for this resolution. I believe more must be done to encourage young people to take an active part in sport. We should also do more to encourage women to take part in previously male dominated activities. Finally, although not an EU issue we must encourage Member States to do more to retain green spaces and playing fields in major urban conurbations.

 
  
  

- Rapport: Duff (A6-0179/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – Voorzitter, ik denk dat er in het verslag van onze collega Duff over de richtsnoeren voor de goedkeuring van de Europese Commissie iets essentieels ontbreekt. Ik wil er namelijk aan herinneren dat hier een jaar geleden de heer Butiglione, de Italiaanse kandidaat-commissaris, werd afgeslacht op basis van een schandalig dossier dat tegen hem werd voorbereid. Daarbij ging het, zoals in de inquisitie destijds, niet over het beleid dat commissaris Butiglione eventueel zou voeren, maar wel over de vraag of hij er in zijn diepste innerlijke overtuiging geen opvattingen zou op nahouden die ingaan tegen die vreselijke politieke correctheid.

De afslachting van Butiglione was een zoveelste stap in de repressie door onze nieuwe links-totalitaire priesters. Indien dit Parlement eerlijk en consequent met zichzelf zou zijn, dan zou in dit verslag staan dat het Europese commissarissen niet is toegestaan is anders te denken dan wat de politieke correctheid toestaat.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). – Voorzitter, much ado about nothing. Inderdaad het verslag-Duff doet me denken aan de beroemde woorden van William Shakespeare. Onafhankelijkheid, bekwaamheid, Europese inzet, dat is allemaal zeer mooi. Maar in de praktijk stel ik vast dat een figuur zoals Louis Michel zonder problemen door dit Parlement als commissaris werd aanvaard: Michel, die vroeger als Belgisch minister van Buitenlandse Zaken met zijn demonisering van Oostenrijk inging tegen de Europese samenwerkingsgedachte zelf; Michel, waarvan algemeen geweten is dat voor hem de Europese gedragscode voor wapenuitvoer een vodje papier is; Michel, die in maart tijdens een blitsbezoek aan Cuba zei dat het er allemaal wel goed meeviel en dat de mensenrechtenorganisaties maar eens moesten ophouden met Castro te provoceren. Wat een geluk dat ethiek en respect voor mensenrechten geen nadrukkelijke criteria zijn voor benoeming!

(Spreker wordt onderbroken door de voorzitter)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Independentemente da avaliação que se faça relativamente aos princípios, critérios e normas destinadas a submeter à Comissão enquanto órgão colegial, não é admissível que o parlamento Europeu a aprovar relatórios onde se afirma que se "prevê a entrada em vigor da Constituição em 1 de Novembro de 2006." Só uma enorme obsessão e com o federalismo e o neoliberalismo leva a que a maioria do Parlamento insista nesta tese, mesmo depois da derrota nos referendos da França e da Holanda que impedem a aprovação da dita constituição europeia.

Relativamente aos critérios de avaliação e princípios há aspectos positivos, mas não podemos esquecer que mais do que a competência, empenhamento e idoneidade estão as políticas que defendem, seja individualmente, seja em colectivo. Essa é uma base fundamental da nossa apreciação e avaliação..

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Je rappelle que le rejet, par référendum et à une large majorité, de la Constitution européenne par les Français et les Néerlandais a rendu ce texte définitivement caduc. La répétition des références à ce texte dans les rapports du Parlement est un déni de démocratie. Ceux qui prétendent représenter les Européens devraient être les premiers à prendre en compte leur volonté quand elle est clairement exprimée.

Deuxièmement, ce Parlement, qui n'est pas représentatif de l'opinion des peuples européens puisqu'il soutient, par exemple, l'adhésion de la Turquie, l'immigration de peuplement ou encore le principe du pays d'origine dans la directive Bolkestein, n'est hélas pas garant du bon fonctionnement de l'Europe. Il n'a pas sanctionné la Commission Santer. Il s'est livré à une chasse aux sorcières sélective lors de la nomination de la Commission Barroso. Pas pour le bien de l'Europe, mais pour des raisons idéologiques et des enjeux de pouvoirs entre institutions.

Enfin, l'Europe n'est pas un Etat. La Commission n'est pas, et ne doit surtout pas être, un gouvernement. Elle n'est qu'un collège de fonctionnaires. L'approbation de son Président et de sa composition par le Parlement demeure factice. Elle ne lui donne absolument aucune légitimité démocratique.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Aus den Pannen und Fehlern bei der Ernennung der Kommission des Vorjahres gilt es, Lehren zu ziehen.

Kritikwürdig u.a., dass ein kompetenter Kandidat zum Rücktritt aufgefordert wurde, weil er zu seiner konservativ religiösen Überzeugung steht, ein inkompetenter Stalinist jedoch im Amt verbleit. Schon gar nicht geht es an, dass fragwürdige Kandidaten – die etwa Parteispendenaffären verschweigen – sehr wohl zum Zug kommen. Gerade an einen künftigen Kommissar sollten doch höchste moralische Ansprüche gestellt werden – rechtsgültig Verurteile haben in der Kommission nichts verloren.

Peinlich auch, dass man keine Einigkeit darüber besteht, wie die Kompetenz und Eignung eines künftigen Kommissars zu bewerten ist und demnach unterschiedlichste Messlatten setzt. Vor allem wenn bei einheitlichen Kriterien und Vorgaben noch andere Kandidaten ausgeschieden wären.

Einerseits müsste uns endlich die Möglichkeit eingeräumt werden, über einzelne designierte Kommissare zu beurteilen, statt mit einer Globalabstimmung abgespeist zu werden. Andererseits ist es essentiell, dass wir uns innerhalb des Parlaments auf einheitliche Bewertungskriterien einigen. Zudem müssen auch die Mitgliedsstaaten künftig bei der Vorauswahl mehr Sorgfalt beweisen und wirklich nur kompetente Bewerber aufstellen. Zielführend wäre sicherlich die Erstellung einer Vorschlagsliste, aus denen dann die geeignetsten Bewerber ausgewählt werden können. Nur so können zukünftige Farcen verhindert werden.

 
  
  

- Rapport: Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. Os transportes marítimos são fundamentais para Portugal, dada a nossa importante orla costeira. São também importantes para toda a União que tem uma larga extensão de fronteiras com o mar.

Parece-me, pois, fundamental dotar a União de uma marinha europeia viável e competitiva no quadro da estratégia de Lisboa.

A acção comunitária em matéria de concorrência nos transportes marítimos deve ter em conta a aparição de novas nações marítimas, como a China, a Coreia ou Taiwan. É fundamental, pois, dotarmo-nos de instrumentos que protejam os novos quadros de cooperação comercial entre operadores de serviços de linha sobre os tráfegos com destino ou partida da União.

Votei, assim, favoravelmente o relatório da colega Kratsa.

 
  
  

- Proposition de résolution: TVA main-d'oeuvre (RC-B6-0630/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Sem quer entrar num debate sobre a harmonização fiscal e o regime de IVA comum, a presente resolução visa sobretudo a prolongar por mais um ano (final de 2006), o período experimental, para os Estados-membros que assim optaram, de introdução de taxas de IVA reduzidas para serviços com grande intensidade do factor trabalho.

Pensámos que sendo esta medida pontual, pode ajudar a promover a criação de emprego ao mesmo tempo que reduz a economia paralela, sendo ainda muito sendo para fazer uma avaliação do impacto socio-económico desta medida, que permite também garantir maior flexibilidade ao nível da tributação indirecta.

Deve-se ter em conta que o fim abrupto desta medida podia ter como consequência o aumento dos preços. Este regime devia ser aplicado a todos os actuais Estados-membros, não sendo aceitável a discriminação face aos novos Estados-membros.

 

31. Balsavimo pataisymai (žr. protokolą)

32. Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)

33. Įgaliojimų tikrinimas (žr. protokolą)

34. Parlamento sudėtis (žr. protokolą)

35. Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)

36. Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)

37. Sesijos pertrauka
MPphoto
 
 

  Le Président. – Je déclare interrompue la session du Parlement européen.

(La séance est levée à 11h50)

 
Teisinė informacija - Privatumo politika