Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 12. december 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Virksomhedsbeskatning
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, allerførst vil jeg gerne sige, at der tilsyneladende ikke er mere, der taler for at harmonisere selskabsbeskatningssatser eller selskabsbeskatningsgrundlag, end der er for at harmonisere ejendomsskatter, formueskatter eller kapitalvindingsskatter. For det første er et fælles konsolideret beskatningsgrundlag i modstrid med den nationale suverænitet og subsidiaritet. For det andet fastholder Kommissionen, at den ikke forsøger at harmonisere beskatningssatserne, men hvordan er det muligt at holde spørgsmålet om beskatningsgrundlag adskilt fra spørgsmålet om beskatningssatser? Vil en harmonisering af beskatningsgrundlaget ikke føre til en harmonisering af satserne?

Nogle af kollegerne har måske forvekslet harmonisering af beskatningsgrundlaget med harmoniseringen af virksomhedsregnskaber og kravene om gennemsigtighed mellem virksomhederne og deres regnskaber. Det er en fejl. Regnskaber kan naturligvis harmoniseres, men de harmoniserede regnskaber kan derefter justeres af skattehensyn i medlemsstaterne, og det er op til medlemsstaterne.

For det tredje er Kommissionens forslag om harmonisering af selskabsbeskatningen baseret på den antagelse, at skadelig konkurrence på skatteområdet medfører, at beskatningen omlægges fra beskatning af mobil kapital til beskatning af forholdsvis immobil arbejdskraft, og at denne udvikling er skadelig for beskæftigelsen og den almindelige EU-borger. Denne antagelse kan der efter min mening sættes spørgsmålstegn ved. Selv om der har været en faldende tendens i selskabsbeskatningssatserne i nogle medlemsstater, har dette været ledsaget af både en udvidelse af selskabsbeskatningsgrundlaget og en forbedring af den underliggende virksomhedsrentabilitet. I mit eget land har den lavere beskatningssats f.eks. betydet en mangedobling af skatteindtægterne. De steg fra 385 millioner euro i 1996 til 5.707 millioner euro i 2004.

Endelig må vi ikke glemme, at Lissabon-dagsordenen handler om at gøre EU til den mest konkurrencedygtige økonomi i verden inden 2015. Hvis vi baner vejen for mindstesatser eller planer for selskabsbeskatning, vil det ikke hindre virksomhederne i at søge efter mere konkurrencedygtige satser uden for EU.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik