Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 12. joulukuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

Yritysverotus Euroopan unionissa: yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, kaikkein ensimmäiseksi toteaisin, ettei yhtiöveroasteiden tai -pohjien yhdenmukaistamiselle näyttäisi olevan sen parempia perusteita kuin omaisuus-, varallisuus- tai pääomatuottoverojenkaan yhdenmukaistamiselle. Ensinnäkin yhteinen yhtenäistetty veropohja on kansallisen itsemääräämisoikeuden ja toissijaisuusperiaatteen vastainen. Toiseksi komissio väittää, ettei se yritä yhdenmukaistaa veroasteita, mutta miten on mahdollista erottaa veropohjaa koskeva kysymys veroastetta koskevasta kysymyksestä? Eikö veropohjan yhdenmukaistaminen johtaisi veroasteen yhdenmukaistamiseen?

Jotkut kollegat ovat saattaneet sekoittaa veropohjan yhdenmukaistamisen yritysten tilien yhdenmukaistamiseen ja vaatimuksiin, jotka koskevat eri yritysten ja niiden tilien läpinäkyvyyttä. He ovat erehtyneet. Tilejä voidaan tietysti yhdenmukaistaa, mutta yhdenmukaistettuja tilejä voidaan sitten sopeuttaa verotusta varten jäsenvaltioissa, ja tästä jäsenvaltiot päättävät itse.

Kolmanneksi totean, että Euroopan komission ehdotus yhtiöveron yhdenmukaistamisesta perustuu oletukseen, että haitallisen verokilpailun johdosta siirrytään liikkuvan pääoman verottamisesta kohti suhteellisen liikkumattoman työvoiman verottamista ja että tämä kehitys on haitallista työllisyyden ja EU:n tavallisten kansalaisten kannalta. Mielestäni tämä oletus voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Vaikka joissakin jäsenvaltioissa on alennettu yhtiöveroasteita, tähän on liittynyt sekä yhtiöveropohjan laajentamista että yritysten kannattavuuden paranemista. Esimerkiksi kotimaassani alhaisempi veroaste on moninkertaistanut saadut verotulot. Vuonna 1996 veroja kerättiin 385 miljoonaa euroa, ja vuonna 2004 summa nousi 5 707 miljoonaan euroon.

Lopuksi toteaisin, ettemme saisi unohtaa, että Lissabonin strategian tavoitteena on tehdä EU:sta maailman kilpailukykyisin talous vuoteen 2015 mennessä. Tien tasoittaminen vähimmäisveroasteille tai yhtiöveroon liittyvät suunnitelmat eivät estä yrityksiä etsimästä kilpailukykyisempiä veroasteita EU:n ulkopuolelta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö