Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Måndagen den 12 december 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

Företagsbeskattningen i Europeiska unionen: en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE-DE).(EN) Herr talman! Låt mig först av allt säga att det verkar som att det knappast finns bättre argument för att harmonisera skattesatserna eller skattebaserna för företag än vad det gör för att harmonisera egendomsskatten, förmögenhetsskatten eller reavinstskatten. För det första tar en gemensam konsoliderad skattebas ingen hänsyn till nationell suveränitet och subsidiaritet. För det andra håller kommissionen fast vid att den inte är ute efter att harmonisera skattesatserna, men hur är det möjligt att skilja frågan om skattebasen från frågan om skattesatsen? Skulle inte en harmonisering av det ena leda till en harmonisering av det andra?

Vissa kolleger kan ha förväxlat harmoniseringen av skattebasen med harmoniseringen av företagens redovisning och kraven på öppenhet mellan företagen och deras redovisning. Detta är felaktigt. Redovisningen kan naturligtvis harmoniseras, men en harmoniserad redovisning kan sedan justeras i medlemsstaterna av skatteskäl, och detta är en fråga för medlemsstaterna.

För det tredje är Europeiska kommissionens förslag om harmonisering av bolagsskatten baserat på antagandet att skadlig skattekonkurrens leder till en överflyttning av beskattningen från skatter på rörligt kapital till skatter på jämförelsevis orörligt arbete, och att denna utveckling är skadlig för sysselsättningen och vanliga EU-medborgare. Jag anser att detta antagande kan ifrågasättas. Även om det har funnits en nedåtgående trend i bolagsskattesatserna i vissa medlemsstater har detta följts av både ett breddande av bolagsskattebaserna och en förbättring av företagens underliggande lönsamhet. I mitt hemland har till exempel den lägre skattesatsen inneburit ett mångfaldigande av skatteintäkterna. De ökade från 385 miljoner euro 1996 till 5 707 miljoner euro 2004.

Låt oss slutligen inte glömma att Lissabonmålen handlar om att göra EU till den mest konkurrenskraftiga ekonomin i världen till år 2015. Även om vi banar väg för minimiskattesatser eller skatteplaner för företagen kommer det inte att förhindra företag från att se sig omkring utanför EU för mer konkurrenskraftiga skattesatser.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy