Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Måndagen den 12 december 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

3. Uttalande av talmannen
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Mina damer och herrar! Jag tycker att detta är ett bra tillfälle för mig som talman att göra ett uttalande om dödsstraff. Jag säger att detta är ett bra tillfälle, för som ni vet firade vi den 10 december – för två dagar sedan – årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter omfattar en grundläggande sådan, nämligen rätten till liv.

Ett par dagar tidigare genomfördes dessvärre den tusende avrättningen i Förenta staterna sedan dödsstraffet återinfördes 1976. Denna situation är särskilt betydelsefull med tanke på det jämna antalet – 1 000 – och det faktum att händelsen sammanfaller med årsdagen av den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Men det var inte bara i Förenta staterna som en avrättning ägde rum. Samma dag avrättades även en person i Singapore.

Detta är en lämplig tidpunkt att erinra om att EU arbetar för att avskaffa dödsstraffet, eftersom unionen anser att det strider mot våra värderingar. Avskaffandet av dödsstraffet är ett ofrånkomligt villkor för ett lands anslutning till EU.

Arbetet med att avskaffa dödsstraffet i hela världen går som väl är framåt: 1977 hade 16 länder avskaffat dödsstraffet, i dag är siffran 84 länder.

76 länder har dock fortfarande kvar dödsstraffet och i 24 länder står det fortfarande inskrivet i lagen, trots att det i praktiken har avskaffats eftersom inga avrättningar har genomförts på tio år.

Även om antalet länder som tillämpar dödsstraff har minskat, har antalet avrättningar ökat dramatiskt. Enligt Amnesty International dömdes 7 400 människor till döden 2004 och nästan 3 800 människor avrättades i 25 länder.

Därför bör vi inte bara fokusera på siffran 1 000 i Förenta staterna, utan behålla en samlad hållning till vad som händer runtom i världen: 3 800 människor avrättades under 2004.

95 procent av dessa avrättningar, det vill säga nästan samtliga, ägde hursomhelst rum i Kina, Iran, Vietnam och Förenta staterna. Förenta staterna är därmed det enda demokratiska land som fortfarande tillämpar dödsstraff i betydande omfattning. 3 400 människor väntar på avrättning i landets fängelser.

En viktig sak att nämna är att 120 dödsdömda personer har frigetts före avrättningen, eftersom de har visat sig vara oskyldiga.

Sådan är situationen. Det finns dock en strimma av hopp, eftersom såväl den amerikanska allmänheten som medborgarjuryer börjar opponera sig mot dödsstraffet, och högsta domstolen har avskaffat det för minderåriga och psykiskt funktionshindrade. Det har avskaffats i tolv delstater och i tjugo andra sker inte längre några avrättningar.

Tyvärr är Kina det land där flest avrättningar genomförs. Man tror att cirka 6 000 avrättningar sker varje år, även om Amnesty International beräknar siffran till 3 400.

Jag ville påminna er om denna situation, eftersom jag anser att vi som parlamentariker måste arbeta för att övertyga våra kolleger i alla länder om att dödsstraffet måste avskaffas. För oss européer är nämligen livet en omistlig rättighet som ingen kan fråntas, oavsett vilka brott man har begått. Det är det omistlig innebär: det beror inte på någons ansvar, utan på själva deras existens och väsen som människor.

Tack så mycket för er uppmärksamhet.

(Applåder)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy