Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 12. joulukuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

11. Käsittelyjärjestys
MPphoto
 
 

  Puhemies. Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 130 ja 131 artiklan mukaisesti torstaina 8. joulukuuta 2005 pitämässään kokouksessa laatima lopullinen esityslistaluonnos on jaettu.

- Keskiviikko:

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, minulla on yksi keskiviikon esityslistaa koskeva pyyntö. Se koskee Iranin presidentin Ahmadinejadin esittämiä lausuntoja. Mielestäni parlamentin puhemiehenä teidän tai neuvoston puheenjohtajan olisi otettava kantaa Iranin presidentin viime päivinä antamiin lausuntoihin. Minusta on mahdotonta hyväksyä sitä, että valtion päämies esittää enemmän tai vähemmän selväkielisiä ja suoria lausuntoja, joissa kyseenalaistetaan jonkin valtion ja kokonaisen kansan oikeus olemassaoloon, ja jopa yllyttää rikkomaan rauhan alueella (suosionosoituksia) ja avaa alueella oven väkivallalle. Saanen todeta parlamentille ryhmäni puolesta – ja uskon, että suosionosoitukset osoittavat, että puhun nyt ehkäpä poikkeuksellisesti kaikkien parlamentin jäsenten puolesta – että jokainen, joka esittää Iranin presidentin näkemysten mukaisia lausuntoja Israelista, rikkoo kansainvälisen yhteisön perustavia lakeja ja periaatteita, ja mielestäni Euroopan parlamentin kaltaisen monikansallisen parlamentin olisi tuomittava hyvin yksiselitteisesti tällaiset lausunnot. Odotamme, että neuvosto tekee sen valtioiden ja hallitusten päämiesten neuvoston puolesta!

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, käännöksestä ei ehkä käynyt selväksi, että jäsen Schulz pyysi neuvoston puheenjohtajavaltiota ottamaan kantaa tähän kysymykseen keskiviikon julkilausumassaan ja tekemään täysin selväksi, mitä mieltä neuvosto on asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä on, välitän jäsen Martin Schulzin pyynnön neuvoston puheenjohtajalle, jotta kysymys voidaan sisällyttää puheenjohtajavaltion julkilausumaan, mutta emme muuta muodollisesti esityslistan mitään kohtaa.

- Torstai:

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä on pyytänyt, että keskustelun otsikko "Munkkien vangittuna pitäminen ja luostarin sulkeminen Tiibetissä" korvataan otsikolla "Ihmisoikeustilanne Tiibetissä ja Hongkongissa".

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin mielelläni perustella pyyntöä hyvin lyhyesti. Ryhmäni on pyytänyt laatimaan Hongkongia koskevan päätöslauselmaesityksen niiden alueen hallituksen viimeaikaisten lausuntojen takia, jotka viittaavat siihen, ettei alueella siirrytä yleisiin vaaleihin. Uskon, että parlamentti on tietoinen Hongkongissa 10 päivää sitten järjestetystä erittäin laajasta mielenosoituksesta – Hongkongin kansalaiset osoittivat mieltään yleisten vaalien ja täydellisen demokratian puolesta. Parlamentti on aina tukenut heitä aiemmin, ja minusta meillä on nyt hyvä tilaisuus tehdä se uudelleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, haluamme hyväksyä tämän pyynnön, sillä kyse on ehdottomasti kiireellisestä asiasta, mistä ovat osoituksena jäsen Watsonin mainitsemat mielenosoitukset. Mielestämme on ikävää, ettei Hongkongin tilanne kehity siihen suuntaan kuin haluaisimme tai siihen suuntaan kuin Kiinan tasavallan hallitus on jossain määrin luvannut. Tällaiselle oikeutetulle asialle antamamme tuki ei ole suunnattu Kiinaa tai kansantasavaltaa vastaan, vaan haluamme pikemminkin näin auttaa Hongkongin kansalaisia heidän pyrkimyksissään luoda demokratia. Kiinan on ymmärrettävä, että tämä pyrkimys luoda Hongkongiin demokratia merkitsisi valtavia etuja myös Kiinalle. Kun tämä pidetään mielessä, hyväksymme pyynnön.

(Parlamentti hyväksyi ehdotetun tarkistuksen)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä pyytää myös, että keskustelun otsikko "Etiopia", joka liittyy keskusteluun ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista, korvataan otsikolla "Etiopia ja uudet rajakonfliktit".

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, ryhmäni haluaa ehdottaa otsikon muuttamista muotoon "Etiopia ja uudet rajakonfliktit". Kuten parlamentti tietää, alueen ongelmat eivät liity ainoastaan Etiopiaan, vaan ne liittyvät hyvin voimakkaasti myös alueen muihin rajakonflikteihin, ja katsomme, että voisimme laajentaa päätöslauselman soveltamisalaa sen huomioon ottamiseksi.

 
  
  

(Parlamentti hyväksyi ehdotetun tarkistuksen)

(Käsittelyjärjestys hyväksyttiin)(1)

 
  

(1)Muut käsittelyjärjestystä koskevat muutokset: ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö