Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Νόμος περί ρυθμίσεως των πολεοδομικών δραστηριοτήτων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.   Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0382/2005) της κ. Fourtou, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με τους ισχυρισμούς για καταχρηστική εφαρμογή του νόμου περί εγγείου ιδιοκτησίας της Βαλένθια ή Ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU – Νόμος περί εκτέλεσης των πολεοδομικών σχεδίων) και τις επιπτώσεις του στους ευρωπαίους πολίτες (Αναφορές 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 και λοιπές) [2004/2208(INI)].

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), εισηγήτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, για πολλά χρόνια, το ήπιο κλίμα, το όμορφο τοπίο, οι χαμηλές τιμές και η θέρμη καθώς και η φιλικότητα των ντόπιων κατοίκων έχουν ενθαρρύνει χιλιάδες Ευρωπαίους να αποκτήσουν ιδιοκτησίες στην ισπανική περιοχή της Βαλένθια.

Για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ζήτηση και να αποθαρρύνει την κερδοσκοπία, η αυτόνομη κυβέρνηση της Βαλένθια ενέκρινε το 1994 νόμο περί εκτέλεσης πολεοδομικών δραστηριοτήτων, τον αποκαλούμενο Ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU). Έκτοτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε χιλιάδες αναφορές κατά της εφαρμογής αυτού ακριβώς του νόμου. Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την καταχρηστική αμφισβήτηση, όπως πιστεύουν, του δικαιώματος ιδιοκτησίας τους λόγω έργων αστικής υποδομής και πολεοδομικής ανάπτυξης. Οι κριτικές αφορούν τόσο την ουσία –δικαστική, οικονομική, και περιβαλλοντική νομιμότητα τέτοιων έργων– όσο και τον τύπο – ελλιπής ενημέρωση, έλλειψη διαφάνειας, υπερβολικά μικρή προθεσμία υποβολής αμφισβητήσεων και προτάσεων και πάρα πολύ χαμηλό ποσό αποζημίωσης. Αισθάνονται ανίσχυροι μπροστά σε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκη, δεδομένου ότι πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τη νομική και την πολιτική ευθύνη σε αυτήν την περίπτωση μοιράζονται η ισπανική κυβέρνηση όσον αφορά το εμπράγματο δίκαιο και η αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια όσον αφορά την τοπική νομοθεσία σχετικά με τους πολεοδομικούς κανόνες και οι δήμοι, οι οποίοι, βάσει τόσο της ισπανικής όσο και της περιφερειακής νομοθεσίας, υλοποιούν τα προγράμματα που κρίνουν νόμιμα.

Για να εξοικειωθεί με την επί τόπου κατάσταση, η Επιτροπή Αναφορών απέστειλε δύο αντιπροσωπείες, μία το 2004 και μία το 2005, για να συλλέξουν στοιχεία από τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη. Υπό την ιδιότητα της εισηγήτριας, συμμετείχα στη δεύτερη αντιπροσωπεία και εντυπωσιάστηκα από τον αριθμό των αναφερόντων, ενώ βρήκα συγκινητικά όχι μόνο αυτά που έλεγαν αλλά επίσης και την εμπιστοσύνη τους στην ευρωπαϊκή ανταπόκριση. Εκτίμησα επίσης την προσοχή που μας επέδειξαν οι αρχές της Βαλένθια και την επιθυμία τους για συνεργασία.

Η κοινότητα της Βαλένθια έχει γνώση των προβλημάτων, και αυτήν την περίοδο επεξεργάζεται έναν νέο νόμο, τον αποκαλούμενο νόμο Ley Urbanística Valenciana (LUV), ο οποίος θα αντιμετωπίζει τα παράπονα που εγείρουν οι αναφέροντες. Σε πνεύμα ειλικρίνειας, η κυβέρνηση της Βαλένθια κάλεσε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να της προτείνει οποιεσδήποτε προτάσεις κρίνει απαραίτητες.

Προσάπτουμε συχνά στην Ευρώπη ότι είναι μακριά από τους πολίτες της και αυτή είναι μια καλή ευκαιρία να αποδείξουμε το αντίθετο: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Αναφορών, ακούει τους πολίτες. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε την εξουσία μας, διότι με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να δημιουργήσουμε στους πολίτες ψευδείς ελπίδες που αναπόφευκτα θα διαψευστούν. Όσον αφορά τα δεδομένα και την κοινοτική αρμοδιότητα, ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να διασφαλίζει την τήρηση της διαδικασίας των διαγωνισμών και να ελέγχει οιεσδήποτε παραβιάσεις των περιβαλλοντικών οδηγιών. Εξάλλου, η Επιτροπή άρχισε να απαντά στις εκκλήσεις μας στις 21 Μαρτίου, ενεργοποιώντας τη διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βασιλείου της Ισπανίας για μη τήρηση της οδηγίας περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Επιμείναμε ενώπιον της περιφερειακής κυβέρνησης και ενώπιον των δήμων ότι θα πρέπει να παρέχουν βοήθεια σε οποιονδήποτε θίγεται από τον νόμο LRAU, η οποία θα του επιτρέπει να εξετάζει μια πιθανή διαδικασία διόρθωσης και αποζημίωσης. Ζητούμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που είναι τόσο κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης, να λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα έργα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου βουλευτές οι οποίοι επέδειξαν τέτοιο ενθουσιασμό για το θέμα αυτό και οι οποίοι εμπλούτισαν την αρχική έκθεσή μου, αλλά θα τους υπενθυμίσω ότι μπορούμε να ενεργούμε μόνο εντός των ορίων των κοινοτικών αρμοδιοτήτων μας και ότι διαθέτουμε στενά περιθώρια χειρισμών. Η απάντησή μας εξαρτάται, και έχει εξαρτηθεί, από την ιδιοσυγκρασία μας και τις δεσμεύσεις μας. Ορισμένοι έχουν την τάση να κάνουν πολλά, άλλοι όχι αρκετά· εγώ, από την πλευρά μου, προσπάθησα να υιοθετήσω μια μέση στάση και αυτό είναι το πνεύμα στο οποίο η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θα παρουσιάσει ορισμένες τροπολογίες με αποκλειστικό στόχο να επικεντρώσουμε εκ νέου τη δράση μας.

Μπαίνω στον πειρασμό να πω στους ευρωπαίους πολίτες που θίγονται από τον νόμο LRAU ότι τους έχουμε ακούσει, ότι η κατάσταση μάς έχει συγκλονίσει και ότι δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε αλλά για να προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση, ώστε όλοι να ακουστούν και να γίνουν σεβαστοί, και ότι, στο τέλος, θα βρεθεί μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση. Ελπίζω αυτή η έκθεση να είναι επιτυχής, η κατάσταση να γίνει επιτέλους δίκαιη για όλους και η Επιτροπή Αναφορών να μπορέσει ακόμη μία φορά να αποδείξει ότι είμαστε ένα σημαντικό γρανάζι στην αλυσίδα της σχέσης μεταξύ των πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η εισηγήτρια, κ. Fourtou, και οι συνάδελφοί της, μέλη της Επιτροπής Αναφορών, εργάστηκαν πολύ σκληρά για αυτήν την έκθεση, μια πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου ως απάντηση στις χιλιάδες αναφορές που ελήφθησαν από την επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στην εκπόνηση της έκθεσης για το έργο και την πολύτιμη συμβολή τους σε αυτήν τη δύσκολη και λεπτή συζήτηση. Πρόκειται για κάτι που απασχολεί πολλούς ευρωπαίους πολίτες, όπως δείχνει ο αριθμός των αναφορών που ελήφθησαν.

Δύο διερευνητικές αποστολές εστάλησαν στη Βαλένθια, οι οποίες έδωσαν στα μέλη της επιτροπής την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων και να έχουν άμεση αντίληψη της κατάστασης επιτόπου. Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα τα θέματα που διακυβεύονται.

Η έκθεση της κ. Fourtou θίγει αρκετά σημαντικά ζητήματα που έλκυσαν το πολιτικό ενδιαφέρον του Σώματος. Η Επιτροπή, εντός του ορίου των αρμοδιοτήτων της, έχει εξετάσει το θέμα κυρίως από την άποψη της εσωτερικής αγοράς. Συγκεκριμένα, έχουμε αναλύσει τη διάσταση της δημόσιας σύμβασης στο ισπανικό δίκαιο. Θα επικεντρωθώ σε αυτό.

Η Επιτροπή υιοθετεί την άποψη ότι η έγκριση των προγραμμάτων ολοκληρωμένης δράσης στο πλαίσιο του νόμου περί ρυθμίσεως των πολεοδομικών δραστηριοτήτων της Βαλένθια (LRAU) περιλαμβάνει την ανάθεση δημοσίων έργων και συμβάσεων υπηρεσιών. Στην αρχή της διαδικασίας, η Επιτροπή θεώρησε ότι ο νόμος LRAU της Βαλένθια ήγειρε ερωτήματα όσον αφορά την τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ περί δημόσιων συμβάσεων. Οι συμβάσεις ανατέθηκαν χωρίς διαφάνεια ή δημοσίευση των ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Δεν υπήρχαν κριτήρια αντικειμενικής επιλογής ή ανάθεσης ούτε αρμόζουσες ρήτρες τιμής, ενώ δεν δόθηκαν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους για αυτήν την επιχειρηματική ευκαιρία. Η Επιτροπή, επομένως, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας για αυτό το θέμα και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 21 Μαρτίου 2005.

Έκτοτε, συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές για να αποκαταστήσουμε τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην εφαρμογή του ισχύοντος νόμου. Ωστόσο, το νέο σχέδιο νόμου που υποβλήθηκε στις υπηρεσίες μου δεν αποκαθιστά όλα τα προβλήματα. Επιπλέον, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει στην πράξη. Οι δημόσιες αρχές συνεχίζουν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις χωρίς να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποβολής προσφορών. Έχοντας υπόψη αυτήν την έλλειψη προόδου, σχεδιάζω σε λίγες μέρες να αποστείλω επιστολή στις αρμόδιες αρχές της Ισπανίας, ζητώντας τους να λάβουν τα προσήκοντα μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση.

Ο συμβιβασμός μεταξύ πολεοδομικών απαιτήσεων και νόμων περί δημοσίων συμβάσεων μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκος. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για τη μη εφαρμογή των ευρωπαϊκών νόμων περί δημοσίων συμβάσεων. Αυτοί οι κανόνες ενέχουν οφέλη για τις δημόσιες αρχές, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για τις δημόσιες συμβάσεις και μειώνοντας την τιμή των έργων, των παροχών και των υπηρεσιών. Επομένως, μπορείτε να βασίζεστε στη δέσμευσή μου να διασφαλίσω την τήρηση των κανόνων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ, τόσο κατά γράμμα όσο και στην πράξη, οποιασδήποτε νομοθεσίας εγκριθεί στο μέλλον.

Η έκθεση της κ. Fourtou έθιξε και αρκετά άλλα ζητήματα που μας απασχολούν, αλλά καθώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της Κοινότητας, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να τα εξετάσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος της δεύτερης αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία τον Ιούνιο του 2005 επισκέφθηκε τις ισπανικές αρχές στη Μαδρίτη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές της αυτόνομης περιφέρειας της Βαλένθιας και συναντήθηκε με ομάδες αναφερόντων, είμαι υποχρεωμένη να διακηρύξω δημόσια ότι όλοι οι παράγοντες επέδειξαν άριστη διάθεση συνεργασίας με τους ευρωβουλευτές και βεβαίωσαν για την κατανόηση και τη φροντίδα για τα δίκαια αλλά όχι για τα παράνομα αιτήματα των πολιτών.

Η εισηγήτρια κ. Fourtou πραγματοποίησε άθλο συνθέτοντας έκθεση εκ μέρους της Επιτροπής Αναφορών και χρησιμοποίησε με μαεστρία όλη την αφαιρετική της ικανότητα για να κρατήσει όσο γίνεται τα ουσιαστικότερα στοιχεία, που έχει νόημα να προβληθούν σε μια έκθεση που καλείται να ψηφίσει η Ολομέλεια τηρώντας τον Κανονισμό και τις νομικές υποχρεώσεις της και όχι υπερβαίνοντάς τις.

Δυστυχώς, κατά την ψήφιση της έκθεσης Fourtou στην Επιτροπή Αναφορών, παρεισέφρησαν στο κείμενο, τροπολογίες που θίγουν την αρχή της επικουρικότητας, καθώς και καταγγελίες που δεν συνοδεύονται από τις ανάλογες αποδείξεις.

Υποστηρίζουμε, λοιπόν, τις τροπολογίες της εισηγήτριας και της ομάδας της με τη διαγραφή ένθετων λεπτομερειών. Οι τροπολογίες αυτές αποκαθιστούν την αξιοπρέπεια του μη νομοθετικού κειμένου, το οποίο, βέβαια, δεν έχει επιπτώσεις. Άλλωστε, και εμείς με μια σειρά δικών μας τροπολογιών προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον απαράδεκτα διδακτικό και προσβλητικό για ένα κράτος μέλος, επιτακτικό χαρακτήρα, κυρίως της παραγράφου 6 και της παραγράφου 11. Ιδιαίτερα η τροπολογία της παραγράφου 11 τονίζει το γενικότερο πρόβλημα υπερβολικής πολεοδόμησης των ακτών της Μεσογείου γενικώς και προβάλλει τον γενικό χαρακτήρα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ως προς την αιτιολογική σκέψη Ι, η τροπολογία μας διορθώνει τον αόριστο χαρακτήρα του κειμένου και υπενθυμίζει την ήδη ασκηθείσα διαδικασία επί παραβάσει, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αναφέρατε και εσείς, κύριε Επίτροπε, γι’ αυτό και ζητούμε να υπερψηφισθούν οι τροπολογίες από όσους θα υπερψηφίσουν και την έκθεση. Τώρα, το αν θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι την έκθεση, είναι στην ελεύθερη θέλησή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη για την απουσία του κ. Cashman, που δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη συζήτησή μας απόψε λόγω προβλημάτων σχετικών με το ταξίδι του. Διαφορετικά θα ήταν επικεφαλής της Ομάδας του ΕΣΚ σε αυτήν συζήτηση απόψε.

Αυτή η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική για αρκετούς λόγους, επειδή επιδιώκει να δείξει στους πολίτες της Βαλένθια ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι μόνο ένα νομοθετικό όργανο –που βεβαίως και είναι αλλά και η φωνή των ευρωπαίων πολιτών όταν απειλούνται τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η Ομάδα του ΕΣΚ δεν πρόκειται να δεχτεί τροπολογίες που στοχεύουν στην αποδυνάμωση αυτής της έκθεσης. Η έκθεση είναι ήδη συμβιβαστική και όχι τόσο ισχυρή όσο θα επιθυμούσα.

Είναι απαράδεκτο κάτοικοι περιοχών της Βαλένθια να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας τους από το κράτος για να πλουτίζουν οι εργολήπτες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιμείνουμε στην εφαρμογή των οδηγιών που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα της Επιτροπής που δεν αφορά την εσωτερική αγορά. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην οδηγία του 2001 που αφορά τις στρατηγικές εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην οδηγία του 2000 η οποία αφορά τη συνετή χρήση και προστασία των υδάτινων πόρων – που αποτελούν το θέμα αυτής της καταγγελίας. Πράγματι, είναι επίσης σημαντικό να αναζητήσουμε τρόπους άσκησης πίεσης στην κυβέρνηση της Βαλένθια να αναστείλει την εκτέλεση νέων σχεδίων, εν αναμονή της εφαρμογής ενός ικανοποιητικού νέου νόμου που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι επίσης ουσιώδες να έχουν οι κάτοικοι το δικαίωμα αποζημίωσης και να μην παραμένουν στο σκοτάδι όσον αφορά τις προτάσεις που έχουν σχέση με την ιδιοκτησία τους, είτε όταν αγοράζουν ακίνητη περιουσία είτε όταν την κατέχουν. Δεν είναι σωστό οποιοσδήποτε πολίτης να στερείται μονομερώς την ιδιοκτησία που απολαμβάνει.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι ο συνάδελφός μου δεν θα είχε αντίρρηση να επισύρω την προσοχή του Επιτρόπου McCreevy στο γεγονός ότι την προηγούμενη Παρασκευή 100 000 άτομα στην Ιρλανδία έκαναν πορεία εκφράζοντας την οργή τους για την οδηγία Bolkestein, για την οποία έχει αυτήν τη στιγμή ευθύνη. Καθώς βρίσκεται στην αίθουσα απόψε, τον καλώ να λάβει υπόψη αυτήν τη σοβαρή εκδήλωση ανησυχίας των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τη συνάδελφό μου, κ. Fourtou, για την ισορροπημένη έκθεσή της. Εμείς στην Ομάδα των Φιλελευθέρων θα υποστηρίξουμε, βεβαίως, τις δικές μας τροπολογίες αλλά όχι άλλες τροπολογίες που στοχεύουν στην περαιτέρω αποδυνάμωση της έκθεσης.

Πρόκειται για τα δικαιώματα των πολιτών. Ακόμη σημαντικότερο ίσως είναι ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε πραγματική επιτυχία και, όταν οι πολίτες μας επιλέγουν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα κατοικώντας –συχνά μετά τη συνταξιοδότησή τους σε άλλο κράτος μέλος, αξίζουν την προστασία και την υποστήριξή μας. Πολλοί από αυτούς, αγοράζοντας ακίνητη ιδιοκτησία, πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη οικονομική επένδυση της ζωής τους.

Αυτό συνέβη στους πολίτες μιας περιοχής ενός κράτους μέλους. Απευθύνθηκαν σε εμάς κατά χιλιάδες εξηγώντας ότι συνέβη ένα φοβερό λάθος. Η αξία της ιδιοκτησίας τους εξανεμίζεται από έναν νόμο ελέγχου της πολεοδομικής ανάπτυξης που δεν φαίνεται να λειτουργεί. Έχουμε υποβάλει, πιστεύω, μια ισορροπημένη έκθεση που θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στις αρχές της Βαλένθια.

Υπάρχουν τρεις στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν: πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εσείς, κύριε Επίτροπε, συνεχίζετε να επιβάλλετε το ευρωπαϊκό δίκαιο όπου μπορείτε· πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εκείνοι οι πολίτες που απευθύνθηκαν σε εμάς θα λάβουν κάποιο είδος αποζημίωσης – και για αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στις ισπανικές αρχές.

Πρέπει να σας ζητήσω και το εξής, κύριε Επίτροπε: ζητούμε από τους πολίτες μας να αλλάξουν τόπο κατοικίας και δεν θέλουμε να δούμε αυτό το σενάριο να επαναλαμβάνεται. Επομένως, χωρίς να παρεμβαίνουμε στους πολεοδομικούς νόμους των κρατών μελών –που είναι δική τους υπόθεση θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε κάποια συμβουλή, καθοδήγηση και ενημέρωση για τους συμπολίτες μας που αγοράζουν ακίνητα σε άλλο κράτος μέλος;

Δεν επιθυμούμε να ξαναδούμε αυτό το φαινόμενο. Δεν θέλουμε να νταντεύουμε τους πολίτες μας, αλλά θέλουμε να τους υποστηρίζουμε οσάκις ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, που είναι τόσο πολύτιμο για όλους.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (ES) Κύριε Πρόεδρε, εξετάζουμε ένα βαθιά ευρωπαϊκό ζήτημα, ένα ζήτημα δικαιωμάτων: δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία χωρίς να αντιμετωπίσουμε το πολεοδομικό σκάνδαλο στη Μεσόγειο. Δεν μπορούμε καν να εφαρμόσουμε τη Συνθήκη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε μπορούμε να εφαρμόσουμε τις οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, την οδηγία πλαίσιο σχετικά με τα ύδατα, την οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντικής αξιολόγησης, χωρίς να αντιμετωπίσουμε αυτό που ο πρόεδρος του Ανωτάτου Συμβουλίου των Κολεγίων Αρχιτεκτόνων περιέγραψε μόλις σήμερα το πρωί ως πολεοδομικό τρόμο: είπε ότι η ακτή της Μεσογείου κοντεύει να ξεχειλίσει, ότι το έδαφος υποφέρει από τον μεγάλο συνωστισμό και τον αμετάκλητο αντίκτυπο που θα αφήσουν ένα εξαιρετικά σοβαρό οικολογικό σημάδι.

Πρέπει να βάλουμε το συντομότερο δυνατόν ένα τέλος σε αυτόν τον τρόμο, ο οποίος παραβιάζει τα δικαιώματα των ανθρώπων: χιλιάδες άνθρωποι –η μεγάλη πλειοψηφία είναι από τη Βαλένθια– υποφέρουν λόγω αυτής της κατάστασης.

Ένα βιώσιμο περιβάλλον δεν είναι συμβατό με αυτό το μοντέλο. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει αποφασιστικά και γρήγορα σε αυτές τις παραβάσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Για τον σκοπό αυτό, όλοι μαζί εκπονήσαμε μία έκθεση, χάρη σε δύο χρόνια υποδειγματικής εργασίας από την Επιτροπή Αναφορών, η οποία υιοθέτησε ομόφωνα αυτήν την έκθεση. Τώρα, ορισμένα άτομα που ψήφισαν υπέρ στην Επιτροπή Αναφορών θέλουν να αποδυναμώσουν αμετάκλητα αυτήν την έκθεση. Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ιδιαίτερα έντιμος τρόπος συμπεριφοράς. Πιστεύω ότι τα περιβαλλοντικά συμφέροντα των πολιτών είναι πιο σημαντικά από τα συμφέροντα των τούβλων και του τσιμέντου, που θέλουν να καλύψουν όλη την ακτή της Μεσογείου.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, παρότι κατανοούμε απόλυτα πόσο επαχθής είναι η θέση αυτών των πολιτών, εμείς στο βρετανικό Κόμμα Ανεξαρτησίας πιστεύουμε ότι η κατάσταση στη Βαλένθια με την αρπαγή ακίνητης περιουσίας είναι τέτοια, ώστε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ισπανίας και των επιμέρους ενδιαφερόμενων χωρών. Αντίθετα, υποπτεύομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άλλη μία φορά χρησιμοποιεί υπερβολικά μέσα έχοντας χάσει τον στόχο.

Η πολεοδομία είναι ένας τομέας που πρέπει να παραμείνει σε τοπικό επίπεδο, ώστε οι ανάγκες κάθε περιοχής να αντιμετωπίζονται με την ανάλογη κατανόηση. Μια κεντρική πολιτική θα επιδείνωνε, αντί να βελτιώσει, το πρόβλημα. Το έχουμε δει επανειλημμένα με τα αποκαλούμενα ευρωπαϊκά έργα. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω λίγα παραδείγματα.

Καταρχάς, έχουμε την κοινή αλιευτική πολιτική, με το ιδιαίτερα καταστροφικό σύστημα των ποσοστώσεων. Ενώ χαιρετίστηκε ως περιβαλλοντικό σχέδιο, προκάλεσε σχεδόν ανεπανόρθωτη ζημία στα ιχθυοαποθέματα. Ένα τεράστιο ποσοστό μονάδων επεξεργασίας αλιευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγκάστηκαν να κλείσουν και οι τοπικές αλιευτικές οικονομίες καταστράφηκαν. Και πώς μπορούμε να μιλάμε για καταστροφές χωρίς να αναφέρουμε την ΚΓΠ, που δημιούργησε λίμνες κρασιού και βουνά βουτύρου και τώρα αποτελεί πονοκέφαλο για τον Επίτροπο Mandelson όσο και για τους αγρότες στον αναπτυσσόμενο κόσμο; Στην ουσία, ο Σιράκ, προστατεύοντας τον γάλλο μικροκαλλιεργητή, κρατά τον κόσμο σε ομηρία. Αντί να σταθεροποιήσει τις τιμές στις αγορές βασικών προϊόντων, η ΕΕ βλάπτει τους ίδιους ανθρώπους που ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να βοηθήσει.

Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μη ισπανοί υπήκοοι στη Βαλένθια, συμπεριλαμβανομένων πολλών βρετανών πολιτών, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διακυβερνητικό επίπεδο. Δυστυχώς, η βρετανική κυβέρνηση δεν κατάφερε να επιτύχει διμερή συμφωνία με την Ισπανία για αυτό το θέμα. Αντίθετα, βλέπουμε το ευρωπαϊκό τέρας της γραφειοκρατίας για άλλη μία φορά να χρησιμοποιεί τη δυστυχία των πολιτών για να σφετεριστεί την κυριαρχία κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω τις ολόψυχες ευχαριστίες μου σε όλους όσοι διαδραμάτισαν έναν ρόλο σε αυτήν την επιτυχία, το τελευταίο κεφάλαιο της οποίας θα πρέπει να είναι η έγκριση της έκθεσης. Πάνω από όλα, είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι αναφέροντες εμπιστεύθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή Αναφορών, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Είμαι επίσης ιδιαίτερα χαρούμενος για το γεγονός ότι ο διαμεσολαβητής για την περιφέρεια της Βαλένθια προσέφερε τη βοήθειά του κατά την εκπόνηση αυτής έκθεσης και κατά τη διάρκεια της επιτυχούς εξεύρεσης λύσης για αυτό το θέμα. Επίσης, χαίρομαι που το έργο που διεξήχθη από τα μέλη της αποστολής μας, η οποία επισκέφθηκε την περιφέρεια τον Ιούνιο, ήταν τόσο παραγωγικό. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο κ. Cashman, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, και στην αποστολή συμμετείχε επίσης η κ. Fourtou, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω για την κατάρτιση της έκθεσης. Στα μέλη που συμμετείχαν συμπεριλαμβάνεται και η κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, την οποία θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, και ο επικεφαλής της γραμματείας της Επιτροπής μας. Το σημαντικό έργο που διεξήχθη απέφερε καρπούς υπό τη μορφή αυτής της έκθεσης.

Οι αναφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν αρχικά από τον κ. Charles Svoboda εξ ονόματος της ένωσης Abusos Urbanísticos No που εδρεύει στη Βαλένθια και από τον κ. και την κ. Schuckall και την κ. Perret, υπεγράφησαν στη συνέχεια από περισσότερα από 10 000 άτομα. Στην αρχή, ήταν εύλογο να αναρωτηθεί κανείς αν οι αναφορές έχρηζαν περαιτέρω ελέγχου, αλλά σύντομα αυτό έγινε προφανές. Ο λόγος για αυτό δεν ήταν μόνο διότι παραβιάστηκαν οι αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και οι κανόνες για τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών αλλά, πάνω από όλα, διότι καταπατήθηκε ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Εννοώ το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, και μάλιστα το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ανθρώπων που συχνά η κατάστασή τους ήταν ιδιαίτερα μετριοπαθής και που δεν ήθελαν τίποτα περισσότερο από το να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στα μικρά σπίτια που έχτισαν για τους ίδιους.

Οι συζητήσεις που διεξαγάγαμε με τους αναφέροντες, τόσο κατά τη διάρκεια της διερευνητικής αποστολής όσο και κατά τις συναντήσεις μας, μας αποκάλυψαν το πλήρες εύρος της τραγωδίας που αντιμετώπιζαν αυτά τα άτομα, από τα οποία αφαιρέθηκε τόσο μεγάλο μέρος της ιδιοκτησίας τους. Οι εμπειρίες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι έχασαν μέρος των περιουσιών τους χωρίς να το γνωρίζουν και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους είχαν παραβιαστεί κατάφορα, ήταν πραγματικά τραγικές.

Η επιτροπή μας ενέκρινε την έκθεση Fourtou ομόφωνα, με μόνο μία αποχή. Αυτή η έκθεση ήταν το αποτέλεσμα συμβιβασμού και συζητήσεων στην επιτροπή σχετικά με τις τροπολογίες. Ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Σώμα χωρίς τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να στρεβλώσουν τη σημασία της. Δεδομένου ότι έχει εγκριθεί ομόφωνα ήδη μία φορά, θα χαρώ ιδιαίτερα αν την εγκρίνει και το Σώμα.

Κυρίες και κύριοι, στόχος μας είναι να εγκρίνει η Βαλένθια έναν νέο νόμο. Έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα το πράξει, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του έργου του Κοινοβουλίου και της επιτροπής. Αυτός ο νόμος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους κανόνες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η αποζημίωση των θιγμένων πλευρών αποτελεί ένα περαιτέρω θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Συνεπώς, καλούμε την κυβέρνηση της Βαλένθια να κρατήσει λεπτομερή αρχεία για κάθε μεμονωμένη υπόθεση και, εφόσον χρειάζεται, να προσφέρει την κατάλληλη αποζημίωση.

Ελπίζω ότι ο Επίτροπος McCreevy, ο οποίος παρίσταται εδώ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνουν άλλες αδικίες και ότι θα αποκατασταθούν τα σφάλματα του παρελθόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αρχίσω φυσικά ευχαριστώντας την κ. Fourtou για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, μίας έκθεσης –όπως έχουμε πει– η οποία ήταν το αντικείμενο πολλής συζήτησης και εργασίας· ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η έκθεση –όπως έχει επίσης ειπωθεί εδώ– έτυχε ιδιαίτερης μεταχείρισης στην Επιτροπή Αναφορών: δύο κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες επισκέφτηκαν την κοινότητα της Βαλένθια, προκειμένου να συζητήσουν και να εξετάσουν αυτό το θέμα.

Πιστεύω, ωστόσο, ότι αυτό το θέμα φτάνει στο τέλος του σήμερα και επίσης ότι, μέσω αυτής της έκθεσης, το σοσιαλιστικό πολεοδομικό μοντέλο που υπήρχε στην κοινότητα της Βαλένθια, το οποίο εφάρμοσαν οι Σοσιαλιστές, όταν ήταν στην κυβέρνηση, πρόκειται να αμφισβητηθεί. Αυτές είναι οι συνέπειες. Επομένως, χαίρομαι επειδή, όπως είπε ο κ. Libicki, από εδώ και στο εξής, ως αποτέλεσμα αυτής της νέας έκθεσης, την οποία φαντάζομαι ότι ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει, αυτό το Κοινοβούλιο πρόκειται να επικροτήσει, μεταξύ άλλων πραγμάτων, την πρωτοβουλία να διαπραγματευτεί και να εκπονήσει η σημερινή κυβέρνηση της Βαλένθια έναν νέο νόμο που θα αντικαταστήσει τον προηγούμενο νόμο των Σοσιαλιστών.

Ειδικότερα, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτός ο νέος νόμος, ο οποίος θα εκπονηθεί και θα εφαρμοστεί, θα περιέχει, μεταξύ άλλων, δύο βασικά σημεία: καταρχάς, ότι αυτός ο νέος νόμος θα εγκριθεί σύμφωνα με τις αρμοδιότητες στον τομέα του πολεοδομικού σχεδιασμού οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά στην κυβέρνηση της Βαλένθια, και δεύτερον, ότι η έκθεση εγκρίνει επίσης μια σειρά συστάσεων ούτως, ώστε το κράτος δικαίου να μπορεί να εξετάζει τυχόν καταγγελίες οι οποίες ενδεχομένως έχουν προκύψει ή θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής του προηγούμενου νόμου περί εκτέλεσης των πολεοδομικών σχεδίων (LRAU). Με άλλα λόγια, όλα τα δικαιώματα των πολιτών που έχουν καταθέσει καταγγελίες σε αυτήν την Επιτροπή Αναφορών πρόκειται τώρα να διασφαλιστούν.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρος ότι η σωστή λύση θα έρθει με την εξάλειψη του νόμου περί εκτέλεσης των πολεοδομικών σχεδίων της προηγούμενης σοσιαλιστικής κυβέρνησης, και είμαι πεπεισμένος ότι η σωστή λύση θα εξευρεθεί μέσω της εφαρμογής του νέου νόμου που προτίθεται να εκπονήσει το κυβερνητικό λαϊκό κόμμα της κοινότητας της Βαλένθια.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. OUZKÝ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Fourtou για το έργο που επιτέλεσε στην επιτροπή. Υιοθέτησε μία ανοιχτή προσέγγιση και ήμασταν σε θέση να συζητήσουμε πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες, ενώ γνωρίζουμε επίσης ότι είχε ένα δύσκολο έργο να επιτελέσει, διότι πρόκειται για ένα θέμα σε σχέση με το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε τον αριθμό των αριθμό των διαφορετικών συμφερόντων που διακυβεύονται και, κατά συνέπεια, των πιέσεων που αντιμετωπίζουμε.

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι, καταρχάς, χιλιάδες ευρωπαίοι πολίτες ζουν στην κοινότητα της Βαλένθια επί δεκαετίες, εκατομμύρια μας επισκέπτονται κάθε χρόνο και ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι που ζουν στην κοινότητά μας και είναι ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που τους προσφέρονται σε γενικές γραμμές στην καθημερινή τους ζωή. Επομένως, μιλάμε για μία φιλόξενη κοινότητα. Η πλειονότητα των ανθρώπων εκεί και εκείνων που θέλουν να την επισκέπτονται νιώθουν τυχεροί που μπορούν να μοιράζονται τις ζωές τους μαζί μας.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι περισσότεροι μπορούν να επιλύουν τα προβλήματά τους σωστά ενώπιον των δικαστηρίων και να συναλλάσσονται με ορισμένες τοπικές αρχές σε πολλά μέρη. Αλλά τα προβλήματα πολλών ανθρώπων δεν επιλύονται, και αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν διαρκή προβλήματα. Συνεπώς, με ανησυχεί το γεγονός ότι, τα τελευταία τρία χρόνια, οι καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Ως ευρωπαίος πολίτης, που έχω γεννηθεί και κατοικώ στην κοινότητα της Βαλένθια, λυπάμαι ειλικρινά που είμαστε αναγκασμένοι να διεξαγάγουμε αυτήν τη συζήτηση, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι, αν συμβαίνει αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταγγελίες που παρουσιάστηκαν σε αυτό το Κοινοβούλιο έγιναν από χιλιάδες ευρωπαίους πολίτες που αισθάνονται θύματα πολεοδομικών καταχρήσεων. Επιθυμώ να δηλώσω ξεκάθαρα ότι αντιμετωπίζουμε μία ιδιαίτερη κατάσταση στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία, πρέπει να θυμόμαστε, οδήγησε σε επίσημες διαμαρτυρίες δεκαεπτά πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και άλλες ισπανικές περιφέρειες έχουν νόμους παρόμοιους με τον νόμο περί εκτέλεσης των πολεοδομικών σχεδίων· η επικεφαλής της Αυτόνομης Γραμματείας Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ήρθε εδώ για να δηλώσει ότι αυτός ο νόμος ήταν πολύ καλός. Παρά το γεγονός ότι έχουν παρόμοιους νόμους, σαφώς δεν αντιμετώπισαν ποτέ προβλήματα αυτής της κλίμακας.

Θα ήθελα, επομένως, να σας πω ότι είναι σωστό που εξετάζουμε τις ανησυχίες των πολιτών, πιστεύω ότι οι αρχές ήθελαν η αντιπροσωπεία που μετέβη εκεί να κάνει προτάσεις, και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς έκανε η επιτροπή. Πιστεύω ότι πρέπει να απαιτήσουμε σεβασμό για τους πολίτες έναντι των οικονομικών ομάδων με τεράστια εξουσία, απέναντι στις οποίες οι πολίτες είναι συχνά ανυπεράσπιστοι. Πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη να συμβάλουμε σε αυτό που πρότεινε ο κ. Iturgaiz: να μην χρειαστεί να επαναλάβουμε αυτήν τη συζήτηση και να καταφέρουμε να θέσουμε τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Αν δεν προωθήσουμε τώρα αυτές τις λύσεις, είναι σαφές ότι στο μέλλον θα κληθούμε, δυστυχώς, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και πάλι.

Όπως είπα, ως πολίτης της κοινότητας της Βαλένθια, επιθυμώ να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα και να μην καταστρέψει την εικόνα μας η ανικανότητα μιας περιφερειακής διοίκησης, όπως συμβαίνει στα μάτια πολλών ευρωπαίων πολιτών, διότι η Κοινότητά μας δεν το αξίζει αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Fourtou, για το έργο που επιτέλεσε, εκφράζοντας τη λύπη μου που αυτό το έργο αλλοιώθηκε κατά τη διάρκεια της τελικής διαδικασίας έγκρισης ορισμένων τροπολογιών, γεγονός που υπονόμευσε μία λογική αρχικά έκθεση.

Τελικά, αυτό που μας παρουσιάζεται σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μείγμα ανεύθυνου λαϊκισμού εκ μέρους των βουλευτών, οι οποίοι επιθυμούν να ικανοποιήσουν τους συμπολίτες τους που διαμένουν στην Ισπανία με κάθε κόστος, και εκ μέρους των ισπανών βουλευτών που αποφάσισαν να παίξουν το παιχνίδι της τοπικής ή περιφερειακής πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – από τη μία και από την άλλη πλευρά: μόλις είδατε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Αυτός ο συνδυασμός δύο ειδών ανεύθυνου λαϊκισμού οδηγεί σε παρεκτροπές, όπως αυτές που μπορεί να ψηφιστούν εδώ, αν δεν τροποποιηθεί αυτό το κείμενο. Είναι λυπηρό να βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μετατρέπεται σε έναν περιφερειακό νομοθέτη, διαστρεβλώνοντας εντελώς την αρχή της επικουρικότητας και λέγοντας σε μία Αυτόνομη Κοινότητα τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει, πώς πρέπει να νομοθετεί, πότε μπορεί να εκδίδει πολεοδομικές άδειες και υπό ποιους όρους.

Αναμφισβήτητα, κατανοώ και συμφωνώ με τις επικρίσεις για αυτόν τον νόμο, και φυσικά συμφωνώ με τις επικρίσεις για την εφαρμογή του από την κυβέρνηση της Βαλένθια – για τον νόμο και την εφαρμογή του.

Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι το Προσκύνημα της Λούρδης, στο οποίο μπορούν να καταφεύγουν οι άνθρωποι όταν έχουν χάσει κάθε ελπίδα οπουδήποτε αλλού. Είναι ένα σοβαρό θεσμικό όργανο και το μόνο που επιτυγχάνεται φέρνοντας εδώ ένα ψήφισμα αυτού του είδους είναι να δημιουργείται μια εσφαλμένη εικόνα στους πολίτες, καθώς εγκρίνονται ψηφίσματα που θα είναι εντελώς στείρα, διότι το θέμα αυτό θα επιλυθεί στο κοινοβούλιο της Βαλένθια, και αυτό δημιουργεί μια φήμη η οποία δεν ενισχύει, σε καμία περίπτωση, το έργο αυτού του Κοινοβουλίου ούτε ενισχύει τον σεβασμό που ζητούμε να αισθάνονται οι πολίτες για το έργο μας.

Επομένως, συμφωνώ απολύτως με τις επικρίσεις για την πολεοδομική κατάσταση στη Βαλένθια: τις επικρίσεις κατά του νόμου και τις επικρίσεις κατά της περιφερειακής διοίκησης. Το ότι εξετάζουμε αυτό το θέμα σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι σαν να διαμαρτυρόμαστε εδώ για τις καθυστερήσεις στο μετρό του Λονδίνου. Δεν πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το κατάλληλο μέρος για αυτό, και αυτό που κάνουμε, εγκρίνοντας ένα έγγραφο σαν αυτό, είναι να διαστρεβλώνουμε το ίδιο το θεσμικό σύστημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δεν σκοπεύω με την παρέμβασή μου να επιδείξω έλλειψη σεβασμού προς την αυτονομία της κοινότητας της Βαλένθια. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω, έχοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες αυτής της περιοχής των καταλανικών χωρών, ότι η αυτονομία της είναι ανεπαρκής.

Κατόπιν των ανωτέρω, πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η εισαγωγή μιας απαίτησης για ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Υποθέτω ότι οι κερδοσκόποι του τομέα των ακινήτων εκμεταλλεύονται την αδύναμη αυτονομία της Βαλένθια. Αποτελεί πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη διαφθοράς σε ευρεία κλίμακα. Είναι απαραίτητη η συναίνεση στην ΕΕ, ώστε να αποφευχθούν πολιτικές που απειλούν τον ορθολογικό ευρωπαϊκό πολεοδομικό σχεδιασμό και το περιβάλλον. Κράτη, περιφέρειες και αυτόνομες κοινότητες πρέπει να διαδραματίζουν έναν ρόλο στον ορισμό αυτής της συναίνεσης. Η αδυναμία να προχωρήσουμε προς αυτόν τον στόχο θα θέσει σε κίνδυνο ολόκληρες περιοχές, όπως την κοινότητα της Βαλένθια και τις Βαλεαρίδες Νήσους, όπου τα δομικά έργα αποτελούν την κυριότερη οικονομική δραστηριότητα. Ήδη είναι σημαντική ανωμαλία το γεγονός ότι ο τομέας των δομικών έργων αποτελεί την κυριότερη επικερδή δραστηριότητα στα μέρη μας. Εάν δεν θέσουμε τέλος σε αυτό, ορισμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα πλουτίσουν ακόμη περισσότερο, προκαλώντας εκτεταμένα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα στο εγγύς μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχάς επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ζήτημα υπήρξε το θέμα μιας έκθεσης της Επιτροπής Αναφορών τον Μάιο του 2004, στην οποία αναφέρθηκαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κοινοτικού δικαίου με αναφορά σε πραγματικές περιπτώσεις.

Τον φετινό Ιούνιο, μια αντιπροσωπεία αυτού του Κοινοβουλίου ξεκίνησε ένα ταξίδι συλλογής πληροφοριών στη Βαλένθια, όπου συζήτησε με διάφορα κόμματα, πολίτες και κατοίκους της περιοχής, καθώς και με τους εκπροσώπους των περιφερειακών διοικήσεων και του συνταγματικού δικαστηρίου.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η ισχύουσα νομοθεσία περί εγγείου ιδιοκτησίας στην Ισπανία χορηγεί στους ιδιοκτήτες γης το 90 % των δικαιωμάτων οικοδόμησης και αυτό είναι ένα περίεργο χαρακτηριστικό του υπό εξέταση νόμου –του νόμου περί απαλλοτριώσεων γης– που υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να εκχωρούν άνευ αποζημίωσης το 10% της γης τους σε κάθε τοπικό φορέα που διαθέτει σχέδιο ανάπτυξης. Πρέπει, επίσης, να γνωρίζουμε ότι πολλοί ιδιοκτήτες πράγματι αδικήθηκαν από αυτές τις αναπτυξιακές διαδικασίες και ότι ορισμένα πολεοδομικά σχέδια είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην οικολογική ισορροπία πολυάριθμων παράκτιων περιοχών, και ειδικότερα στα μελλοντικά προγράμματα ύδρευσης, θέμα το οποίο, μεταξύ άλλων, απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για αυτόν τον λόγο, χαίρομαι που μαθαίνω ότι η περιφέρεια της Βαλένθια έχει αναθεωρήσει αυτόν τον νόμο και έχει ήδη θεσπίσει έναν νέο που θα τον αντικαταστήσει. Πρέπει να μεριμνήσουμε, ώστε να συμπεριληφθεί πρωτίστως στον νόμο σαφής ορισμός του «δημοσίου συμφέροντος», προκειμένου να αποτραπεί απερίφραστα η πιθανότητα προβολής του επιχειρήματος περί «δημοσίου συμφέροντος» για να δικαιολογούνται απαλλοτριώσεις που αποσκοπούν στην προώθηση ιδιωτικών και όχι δημόσιων συμφερόντων.

Πρέπει επίσης να υπάρξουν δεσμευτικά κριτήρια για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης, και αυτό πρέπει να γίνει βάσει των προτύπων και των αρχών που αναγνωρίζει η νομολογία του ΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ωστόσο, αυτή αποτελεί ειδική περίπτωση, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να προσέξει ώστε να μην αυξήσει υπέρμετρα τις ελπίδες των πολιτών, καθώς τελικά ενδέχεται να μην είναι σε θέση να τις εκπληρώσει.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο προκαταρκτικά σχόλια πριν στραφώ στο υπό συζήτηση θέμα.

Καταρχάς, οι καταγγελίες που συζητούμε εδώ αφορούν έναν νόμιμο νόμο, ο οποίος εγκρίθηκε από ένα περιφερειακό κοινοβούλιο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και ο οποίος δεν ακυρώθηκε από το συνταγματικό δικαστήριο.

Δεύτερον, οι αποφάσεις που εκδίδουμε δεν αναφέρονται σε καμία περίπτωση σε παράνομες πράξεις: η Ισπανία είναι μία χώρα με εγγυήσεις, με ανοιχτό νομικό σύστημα, το οποίο κορυφώνεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, και είναι δική τους αρμοδιότητα να κάνουν ηθικές κρίσεις σύμφωνα με τη ρητή αρχή του ποινικού δικαίου nullum crimen nulla poena sine lege.

Κατανοώ τον συλλογισμό που εξέφρασε ο κ. Guardans και δεν θα ανεχόμουν μία καταπάτηση των εξουσιών είτε του περιφερειακού κοινοβουλίου είτε του εθνικού κοινοβουλίου είτε των ισπανικών δικαστηρίων.

Εμπίπτει στην αρμοδιότητα αυτού του Κοινοβουλίου και η κ. Fourtou το έπραξε αυτό με απαράμιλλη κομψότητα να εξετάσει τις αναφορές των πολιτών και να κάνει συστάσεις· συστάσεις, παρεμπιπτόντως, που η παρούσα κυβέρνηση της κοινότητας της Βαλένθια έχει υιοθετήσει με μεγάλη γενναιοδωρία και νοημοσύνη.

Αυτό που δεν μπορεί να κάνει αυτό το Κοινοβούλιο είναι να προσπαθήσει να αναλάβει το έργο του πολεοδομικού σχεδιασμού, που είναι αρμοδιότητα των περιφερειακών αρχών, όπως είναι η εντύπωση που αποκόμισα από την ομιλία –στα αγγλικά πιστεύω– του συμπατριώτη μου Joan i Marí.

Δεύτερον, δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε αναστολή, διότι αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα του περιφερειακού κοινοβουλίου.

Τρίτον, αυτό το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να καθορίσει αποζημιώσεις: μία διοικητική αρχή δεν μπορεί να πληρώσει αποζημιώσεις χωρίς δικαστική απόφαση ή διοικητικό ψήφισμα χωρίς να κριθεί ένοχη για κατάχρηση κεφαλαίων.

Τέλος, αυτό το Κοινοβούλιο δεν είναι το κατάλληλο μέρος, όπως πολύ ορθά είπε ο κ. Guardans –και απευθύνομαι στον κ. Calabuig– για τη διεξαγωγή πολιτικής δίκης.

Ο κ. Calabuig δεν είπε ότι ο νόμος που συζητούμε εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των Σοσιαλιστών στην οποία ανήκει, και όχι από την πλειοψηφία στην οποία ανήκω εγώ. Δεύτερον, δεν είπε ότι είναι ο συντάκτης μιας τροπολογίας που ορίζει ότι οι αναφορές επικεντρώνονται στα τρία τελευταία χρόνια, μία περίοδο κατά την οποία ήταν στην εξουσία η κυβέρνηση του κ. Camps· οι αναφορές είναι πολύ προγενέστερες και η ωθούμενη από πολιτικά κίνητρα πρόθεσή του είναι να κατηγορηθεί η περιφερειακή διοίκηση, διότι αυτήν τη διοίκηση –μέχρι στιγμής με ελάχιστη επιτυχία, παρεμπιπτόντως, και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό για πολύ καιρό– επιθυμεί να ανατρέψει.

Από αυτήν την άποψη, συμφωνώ με τον κ. Guardans: δεν είναι σωστό, δεν είναι ηθικά ορθό, να χρησιμοποιείται αυτό το Κοινοβούλιο για να αμαυρωθεί το όνομα μιας Κοινότητας, ενός νόμιμα εκλεγμένου Κοινοβουλίου και μιας κυβέρνησης η οποία απολαύει της υποστήριξης των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, μέλος της Επιτροπής. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τις παρατηρήσεις τους. Και μόνο ο αριθμός όσων υποστήριξαν τις αναφορές που καλύπτονται από την έκθεση της κ. Fourtou καταδεικνύει ότι η εφαρμογή του νόμου LRAU στη Βαλένθια προκαλεί προβλήματα.

Όπως επισήμανα στην αρχή της συζήτησης, τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Παρότι η Επιτροπή κατανοεί τις ανησυχίες που δημιουργούνται, δεν είναι σε θέση να προσφέρει λύση.

Όπου διαπιστώνονται προβλήματα συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενεργήσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα με στόχο τη διόρθωση της κατάστασης. Αυτό ισχύει για τις πτυχές του νόμου LRAU που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις. Έχουμε εντοπίσει αρκετά προβλήματα σε αυτόν τον τομέα, και κινήθηκε η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας. Ακολουθούμε αυτές τις διαδικασίες με στόχο να εξασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις.

Συνάδελφοι σε διάφορα τμήματα της Επιτροπής έχουν μελετήσει την έκθεση καλύπτοντας τομείς όπως η πολιτική για το περιβάλλον, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, η πολιτική καταναλωτών και η περιφερειακή πολιτική. Θα ήταν λάθος να δημιουργηθούν προσδοκίες ότι, σε αυτούς τους τομείς, η επιβολή του κοινοτικού δικαίου θα προσφέρει λύση στους αναφέροντες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

Γραπτή δήλωση (άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE). – (NL) Εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει δεκάδες αναφορές από ευρωπαίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων πολλών ολλανδών πολιτών, σχετικά με την κατάχρηση του νόμου περί πολεοδομικών σχεδίων (LRAU) στην περιφέρεια της Βαλένθια. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους εργολάβους οικοδομικών έργων να παίρνουν μέρος των οικοπέδων των ιδιοκτητών παράνομα, ενώ οι ιδιοκτήτες λαμβάνουν ελάχιστη ή καθόλου αποζημίωση και πρέπει να ανταποκριθούν και στην απαίτηση να πληρώσουν ξανά για την κατασκευή δρόμων, αποχέτευσης και δημόσιου φωτισμού.

Ευτυχώς, το Κοινοβούλιο αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα και αύριο θα ψηφίσει επί της έκθεσης της βουλευτού των Φιλελευθέρων, κ. Fourtou, σχετικά με αυτό το θέμα. Με αυτόν τον τρόπο, θα καλέσει μετ’ επιτάσεως τη Βαλένθια να βελτιώσει τον νόμο –διαδικασία που τέθηκε σε εφαρμογή μετά την επίσκεψη της ευρωπαϊκής διερευνητικής αποστολής– και να καταρτίσει μια διαδικασία για την εκτίμηση της κατάστασης των ιδιοκτητών κατά περίπτωση, καθώς και να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα.

Έχω μιλήσει, στο παρελθόν, με ολλανδούς πολίτες που διαμένουν στην περιφέρεια και χαίρομαι που επιτέλους αναγνωρίζεται η επιτακτική φύση της κατάστασης. Είναι καλό που η Βαλένθια, κατόπιν απαίτησης της Ευρώπης, ξεκίνησε την αναθεώρηση του νόμου, αλλά αυτά τα λόγια θα πρέπει να γίνουν και πράξη για να αποτραπεί η άδικη μεταχείριση και άλλων ιδιοκτητών.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). – (ΕΝ) Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι θεμελιώδες. Ιδιοκτήτες ακινήτων στη Βαλένθια είδαν την περιουσία τους να δημεύεται σε εκτεταμένη κλίμακα και να οικοδομείται από συχνά αδίστακτους εργολήπτες και τις τοπικές αρχές, που ενεργούν με τη συνενοχή των αρχών της Βαλένθια στο πλαίσιο του LRAU. Αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο διερευνητικές αποστολές επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός.

Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο σε μια ελεύθερη κοινωνία.

Θα πρέπει να υπάρξει αναστολή όλων των σημερινών και προγραμματισμένων σχεδίων αστικοποίησης στην περιοχή, ώσπου να υιοθετηθεί νέα νομοθεσία από το κοινοβούλιο της Βαλένθια, η οποία θα σέβεται απόλυτα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Για όσους έχασαν την ακίνητη περιουσία τους προς χάρη της πολεοδομικής ανάπτυξης από τις αρχές της Βαλένθια, ένας νέος νόμος θα πρέπει να θεσπίσει επειγόντως μια νομική διοικητική δομή με δικαιοδοσία αναθεώρησης των αναπτυξιακών σχεδίων και καθορισμού της ανάλογης αποζημίωσης για τα θύματα.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που ζημιώθηκαν λόγω αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ εργοληπτών και των τοπικών αρχών της Βαλένθια πρέπει να αποζημιωθούν ανάλογα.

Παρότι χαιρετίζω την αναθεώρηση της πολιτικής για την απαλλοτρίωση ακινήτων από τις αρχές της Βαλένθια, εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη για απονομή δικαιοσύνης στους πολίτες που ήδη έχασαν την περιουσία τους.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου