Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 12. december 2005 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 3.Erklæring af formanden
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 8.Andragender (jf. protokollen)
 9.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen
 11.Arbejdsplan
 12.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 13.Bruno Gollnischs immunitet
 14.Batterier og akkumulatorer
 15.Finansielle instrumenter - frister
 16.Lov om regulering af byudviklingsaktiviteter
 17.Energieffektivitet og -tjenester
 18.Virksomhedsbeskatning
 19.Lige Muligheder for Alle (2007)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (296 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (798 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik