Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2005 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 8.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 10.Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 13.Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Bruno Gollnisch
 14.Hλεκτρικές στήλες, συσσωρευτές και τα απόβλητά τους
 15.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, σε ό,τι αφορά ορισμένες προθεσμίες
 16.Νόμος περί ρυθμίσεως των πολεοδομικών δραστηριοτήτων
 17.Ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση
 18.Η φορολογία των επιχειρήσεων: κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για το φόρο των εταιριών
 19.Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (544 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (646 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου