Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 12. detsember 2005 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Parlamendi koosseis (vaata protokolli)
 5.Parlamendi komisjonide koosseis (vaata protokolli)
 6.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 7.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vaata protokolli)
 8.Petitsioonid (vaata protokolli)
 9.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 10.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine (vaata protokolli)
 11.Tööplaan
 12.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 13.Bruno Gollnischi puutumatuse ja privileegide kaitse taotlus
 14.Patareid, akud ning patarei- ja akujäätmed
 15.Finantsinstrumentide turud seoses teatavate tähtaegadega
 16.Valencia maaseadus (linnaplaneerimisega seonduvat tegevust reguleeriv seadus)
 17.Energia lõpptarbimise tõhusus
 18.Ettevõtjate maksustamine: ettevõtete ühine konsolideeritud tulumaksubaas
 19.Euroopa aasta "Võrdsed võimalused kõigile (2007) - Õiglase ühiskonna poole"
 20.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 21.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (331 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (662 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika