Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 12. joulukuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 7.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 8.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 9.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 13.Bruno Gollnischin parlamentaarinen koskemattomuus
 14.Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut
 15.Rahoitusvälineiden markkinat
 16.Maankäyttölainsäädännön soveltaminen
 17.Energian loppukäytön tehokkuus
 18.Yritysverotus Euroopan unionissa: yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja
 19.Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi
 20.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 21.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (319 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (788 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö