Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 12 december 2005 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Verklaring van het voorzitterschap
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Samenstelling commissies: zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg
 8.Verzoekschriften: zie notulen
 9.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 13.Verzoek om verdediging van de immuniteit van Bruno Gollnisch
 14.Batterijen en accu's
 15.Markten voor financiële instrumenten met betrekking tot bepaalde termijnen
 16.Wet op de reglementering van urbanisatieprojecten
 17.Energie-efficiëntie bij het eindgebruik
 18.Geconsolideerde gemeenschappelijke belastinggrondslag voor de vennootschapsbelasting
 19.Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007) – Voor een rechtvaardige maatschappij
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (322 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (881 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid