Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 12 grudnia 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Skład komisji (patrz: protokół)
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz: protokół
 8.Petycje (patrz: protokół)
 9.Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu): patrz protokół
 10.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji: patrz protokół.
 11.Kolejność zagadnień
 12.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 13.Wniosek o skorzystanie z immunitetu przez Brunona Gollnischa
 14.Baterie, akumulatory oraz odpady z baterii i akumulatorów
 15.Rynki instrumentów finansowych
 16.Ustawa o działalności urbanistycznej
 17.Efektywność końcowego wykorzystania energii
 18.Opodatkowanie przedsiębiorstw
 19.Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) W kierunku sprawiedliwego społeczeństwa
 20.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (331 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (662 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności