Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 12. decembra 2005 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Obnovenie zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 6.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 7.Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
 8.Petície: pozri zápisnicu
 9.Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe: pozri zápisnicu
 11.Program práce
 12.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 13.Žiadosť o ochranu imunity a výsad Bruna Gollnischa
 14.Batérie, akumulátory a použité batérie a akumulátory
 15.Trhy s finančnými nástrojmi
 16.Zákon upravujúci činnosti urbanistického plánovania
 17.Energetická účinnosť konečného využitia energie
 18.Zdaňovanie podnikov: jednotný konsolidovaný daňový základ pre zdaňovanie podnikov
 19.Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) - na ceste k spravodlivej spoločnosti
 20.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 21.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (331 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (662 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia