Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 12 december 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Utskottens sammansättning: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 8.Framställningar: se protokollet
 9.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
 11.Arbetsplan
 12.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 13.Begäran om fastställelse av Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet
 14.Batterier, ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer
 15.Marknader för finansiella instrument
 16.Tillämpning av en lag om reglering av stadsplaneringsverksamhet
 17.Energieffektivitet i slutanvändningen
 18.Företagsbeskattningen i Europeiska unionen: en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
 19.Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (308 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (826 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy