Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 13. december 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Stemmeforklaringer
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Hr. formand, jeg læser i Roure-betænkningen, at der i forbindelse med Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle (2007) bl.a. agiteres for, at alle har ret til ligebehandling. Også fremme af respekt og tolerance står højt på dagsordenen. I betragtning af betænkningens politisk korrekte hovedindhold og den hidtidige praksis gør jeg mig ikke ret mange illusioner om, at Kommissionen overhovedet gør det klart over for de islamiske samfund i Europa, at vold mod jøder og diskrimination af kvinder er utilladeligt.

Af en undersøgelse fra 2002 fremgik det f.eks., at antisemitiske handlinger især blev foretaget af muslimer. Dette passer naturligvis ikke til det politisk korrekte billede, og denne betænknings konklusioner blev derfor smidt i papirkurven. De mest forekommende og åbenlyse tilfælde af diskrimination dækkes der over med kærlighedens kåbe. Der er selvfølgelig aldrig nogen, der er død af hykleri.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik