Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 13. prosince 2005 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu): viz zápis
 4.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 5.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 6.Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2006 pozměněný Radou (všechny oddíly) - Uvolnění nástroje flexibility - Návrh opravného rozpočtu č. 8/2005
 7.Legislativní plán a plán práce Komise (2006) (pokračování)
 8.Hlasování
 9.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci ES, EURATOM/Švýcarská konfederace (hlasování)
 10.Dočasná omezení dovozu piva do Finska (hlasování)
 11.Funkční období výkonného ředitele Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (hlasování)
 12.Mandát ředitele Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (hlasování)
 13.Funkční období ředitele a náměstka ředitele Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (hlasování)
 14.Funkční období ředitele Evropské nadace odborného vzdělávání (hlasování)
 15.Funkční období ředitele Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (hlasování)
 16.Funkční období výkonného ředitele Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (hlasování)
 17.Funkční období ředitele Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (hlasování)
 18.Funkční období výkonného ředitele Evropské agentury pro léčivé přípravky (hlasování)
 19.Funkční období ředitele Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (hlasování)
 20.Funkční období výkonného ředitele Evropské agentury pro námořní bezpečnost (hlasování)
 21.Funkční období výkonného ředitele a ředitelů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (hlasování)
 22.Funkční období výkonného ředitele Evropské agentury pro železnice (hlasování)
 23.Funkční období prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (hlasování)
 24.Funkční období prezidenta Odrůdového úřadu Společenství (hlasování)
 25.Funkční období ředitele Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (hlasování)
 26.Funkční období ředitele Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie (hlasování)
 27.Funkční období výkonného ředitele Evropského úřadu pro dohled nad globálním navigačním družicovým systémem (hlasování)
 28.Funkční období výkonného ředitele a náměstka výkonného ředitele Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (hlasování)
 29.Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007) - Cesta ke spravedlivé společnosti (hlasování)
 30.Smlouva ES/ Dánské království (hlasování)
 31.Dohoda ES/Island a Norsko (hlasování)
 32.Převod žádostí o licence k rybolovu na třetí země (hlasování)
 33.Program pro technickou pomoc a výměnu (TAIEX) pro způsobilé země (hlasování)
 34.Provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství (hlasování)
 35.Baterie a akumulátory a odpadní baterie a akumulátory (hlasování)
 36.Energetická účinnost u konečného uživatele (hlasování)
 37.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2005 (hlasování)
 38.Trh finančních nástrojů, pokud jde o některé lhůty (hlasování)
 39.Zavedení evropského platebního příkazu (hlasování)
 40.Normy pro šetrný odchyt některých živočišných druhů (hlasování)
 41.Jmenování člena Účetního dvora (FI) (hlasování)
 42.Jmenování člena Účetního dovra (IRL) (hlasování)
 43.Jmenování člena Účetního dvora (SV) (hlasování)
 44.Jmenování člena Účetního dvora (DA) (hlasování)
 45.Jmenování člena Účetního dvora (B) (hlasování)
 46.Jmenování člena Účetního dvora (ES) (hlasování)
 47.Jmenování člena Účetního dvora (PT) (hlasování)
 48.Jmenování člena Účetního dvora (IT) (hlasování)
 49.Žádost o ochranu imunity a výsad pana Bruna Gollnische (hlasování)
 50.Uplatňování stavebního zákona (LRAU) (hlasování)
 51.Daňová povinnost podniků: konsolidovaný daňový základ pro daň z příjmu společností (hlasování)
 52.Vysvětlení hlasování
 53.Opravy hlasování: viz zápis
 54.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 55.Uchovávání údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejných elektronických komunikačních služeb
 56.Výroční zpráva Rady o lidských právech
 57.Lidská práva a svoboda tisku v Tunisku a hodnocení mezinárodní konference na nejvyšší úrovni Tuniské informační společnosti
 58.Nová směrnice o audiovizuálním obsahu
 59.Pořad jednání: viz zápis
 60.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Komisi)
 61.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
 62.Práva osob se sníženou pohyblivostí v letecké dopravě
 63.Podpora ochrany spotřebitele v nových členských státech
 64.Opatření ve prospěch zemí, které podepsaly protokol o cukru
 65.Úloha přímé státní pomoci jako nástroje regionálního rozvoje
 66.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 67.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (858 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (1313 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí