Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2005 m. gruodžio 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Plenarinio posėdžio atidarymas
 2.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 3.Rašytiniai pareiškimai (116 Darbo tvarkos taisyklių straipsnis) (žr. protokolą)
 4.Sprendimas dėl skubaus klausimo
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 6.2006 finansinių metų bendrojo biudžeto projektas, iš dalies pakeistas Tarybos (visi skirsniai) - Lankstumo priemonės panaudojimas - Pataisyto biudžeto Nr. 8/2005 projektas
 7.Komisijos teisės aktų leidybos ir darbo programa (2006 m.) (tęsinys)
 8.Balsavimui skirtas laikas
 9.EB, EAEB ir Šveicarijos Konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo suitarimas (balsavimas)
 10.Laikini alaus įvežimo į Suomiją apribojimai (balsavimas)
 11.Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo vykdančiųjų direktorių kadencija (balsavimas)
 12.Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus kadencija (balsavimas)
 13.Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo kadencija (balsavimas)
 14.Europos mokymo fondo direktoriaus kadencija (balsavimas)
 15.Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriaus kadencija (balsavimas)
 16.Europos maisto saugos tarnybos vykdomojo direktoriaus kadencija (balsavimas)
 17.Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriaus kadencija (balsavimas)
 18.Europos vaistų agentūros vykdomojo direktoriaus kadencija (balsavimas)
 19.Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriaus įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)
 20.Europos jūrų saugumo agentūros vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimas (balsavimas)
 21.Europos aviacijos saugos agentūros direktorių ir vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimas (balsavimas)
 22.Europos geležinkelių agentūros vykdančiojo direktoriaus kadencijos pratęsimas (balsavimas)
 23.Vidaus rinkos derinimo tarnybos pirmininko kadencija (balsavimas)
 24.Bendrijos augalų veislių tarnybos pirmininko kadencija (balsavimas)
 25.Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriaus kadencija (balsavimas)
 26.Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro direktoriaus kadencija (balsavimas)
 27.Europos GNSS priežiūros institucijos vykdomojo direktoriaus kadencija (balsavimas)
 28.Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo kadencijos pratęsimas (balsavimas)
 29.Europos lygių galimybių metai (2007 m.) - Teisingos visuomenės linkme (balsavimas)
 30.Susitarimas dėl prieglobsčio prašymų ir Eurodac (Danija) (balsavimas)
 31.Susitarimas dėl prieglobsčio prašymų (Islandija ir Norvegija) (balsavimas)
 32.Žvejybos licencijų paraiškų perdavimas trečiosioms šalims (balsavimas)
 33.Galimybė naudotis TAIEX programa EKPP taikomoms šalims (balsavimas)
 34.Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimas Bendrijoje (balsavimas)
 35.Baterijos, akumuliatoriai ir jų atliekos (balsavimas)
 36.Energijos galutinio vartojimo efektyvumas (balsavimas)
 37.Pataisyto biudžeto Nr. 8/2005 projektas (balsavimas)
 38.Finansinių priemonių rinkos: tam tikri galutiniai terminai (balsavimas)
 39.Europos vykdomasis raštas (balsavimas)
 40.Humaniško tam tikrų gyvūnų rūšių gaudymo standartai (balsavimas)
 41.Audito Rūmų nario paskyrimas (FI) (balsavimas)
 42.Audito Rūmų nario paskyrimas (IRL) (balsavimas)
 43.Audito Rūmų nario paskyrimas (SV) (balsavimas)
 44.Audito Rūmų nario paskyrimas (DA) (balsavimas)
 45.Audito Rūmų nario paskyrimas (B) (balsavimas)
 46.Audito Rūmų nario paskyrimas (ES) (balsavimas)
 47.Audito Rūmų nario paskyrimas (PT) (balsavimas)
 48.Audito Rūmų nario paskyrimas (IT) (balsavimas)
 49.Prašymas ginti Bruno Gollnisch imunitetą ir privilegijas (balsavimas)
 50.Įstatymas dėl urbanistinės veiklos reglamentavimo (LRAU) (balsavimas)
 51.Įmonių apmokestinimas: bendras konsoliduotas įmonių mokesčio pagrindas (balsavimas)
 52.Paaiškinimai dėl balsavimo
 53.Balsavimo pataisymai (žr. protokolą)
 54.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 55.Duomenų, apdorojamų teikiant viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, išsaugojimas
 56.Tarybos metinis pranešimas dėl žmogaus teisių
 57.Žmogaus teisės ir spaudos laisvė Tunise ir pasaulinio aukščiausio lygio sutikimo informacinės visuomenės klausimais Tunise įvertinimas
 58.Naujoji direktyva dėl audiovizualinio turinio
 59.Darbotvarkė: žr. protokolą
 60.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 61.Sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra
 62.Riboto judrumo asmenų teisės keliaujant oru
 63.Vartotojų apsaugos skatinimas naujosiose valstybėse narėse
 64.Cukraus protokolo šalims taikomos priemonės
 65.Tiesioginė valstybės pagalba kaip regioninės plėtros priemonė
 66.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 67.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (858 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1313 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika