Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 14 grudnia 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych: patrz protokół
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Przesunięcie środków: patrz protokół
 5.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 6.Przygotowanie Rady Europejskiej (Bruksela, 15-16 grudnia 2005 r.), w tym strategia rozwoju
 7.Powitanie
 8.Głosowanie
 9.Przechowywanie danych przetwarzanych w związku z udostępnianiem publicznych usług komunikacji elektronicznej (głosowanie)
 10.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 12.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 13.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 14.Domniemane wykorzystanie terytorium krajów europejskich przez CIA w celu transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 15.Stan przygotowania Bułgarii do przystąpienia do Unii Europejskiej - Stan przygotowania Rumunii do przystąpienia do Unii Europejskiej
 16.Powitanie
 17.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 18.Maszyny
 19.Sieci współpracy kobiet
 20.Wspólna Polityka Rybołówstwa i prawo morza
 21.Wkład finansowy Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Członkowskich - Sankcje wspólnotowe w sektorze rybołówstwa
 22.Protokół do umowy połowowej WE-Seszele
 23.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (711 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1222 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności