Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 15 december 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Mensenrechten in Rusland
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE).(MT) Mijnheer de Voorzitter, het is een vaststaand feit dat organisaties als NGO's en MPO's een vitale rol spelen in ons maatschappelijk middenveld, zowel in grote landen als Rusland als in kleine zoals het mijne. In Rusland bestaan er ongeveer 70 000 van dergelijke organisaties. Nog geen drie weken geleden heeft het parlement, de Doema, in eerste lezing een aantal amendementen aangenomen, die van invloed zijn op deze organisaties. Deze amendementen hebben zowel binnen als buiten Rusland tot bezorgdheid geleid, omdat ze gevolgen kunnen hebben voor de mensenrechten. Aan de andere kant moeten we toegeven dat er in bepaalde landen een klein aantal gevallen bekend is van misbruik van deze organisaties voor illegale doeleinden. De voorgestelde amendementen in Rusland hebben echter ook een negatieve invloed op de organisaties waarvan bekend is dat ze bonafide zijn. Positief is wel dat de Raad van Europa om advies werd gevraagd en dat president Poetin een aantal voorstellen heeft gedaan aan de nieuwe voorzitter. Om tot een oplossing te komen, mag je niet al deze organisaties over één kam scheren, maar moet je binnen het kader van de Europese verdragen in de nodige rechtsinstrumenten voorzien om de rotte appels te identificeren. Dank u.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid