Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 17. jaanuar 2006 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Otsus kiirmenetluse kohta (vt protokoll)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vaata protokolli)
 5.Juurdepääs sadamateenuste turule
 6.Ühenduse lennundusalase välispoliitika programmi arendamine - õhutranspordialased suhted Venemaa Föderatsiooni ja Hiinaga
 7.Hääletused
  7.1.Määruse nr 533/2004 muutmine (Horvaatia) (hääletus)
  7.2.Korea Vabariigiga sõlmitud kaubanduse ja koostöö raamlepingu protokoll (hääletus)
  7.3.Maldiivide lisamine hõlmatud riikide nimekirja seoses hiidlainekatastroofiga India ookeanil 2004. aasta detsembris (hääletus)
  7.4.Kaupade siseveetransporti käsitlev statistika (hääletus)
  7.5.Liidu kodakondsus -neljas aruanne (hääletus)
  7.6.Seksuaalse kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise ennetusstrateegiad (hääletus)
  7.7.Ühenduse lennundusalase välispoliitika programm (hääletus)
  7.8.Õhutranspordialased suhted Venemaa ja Hiinaga (hääletus)
 8.Hääletuse kohta selgituste andmine
 9.Hääletuse parandused (vaata protokolli)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Energiaallikate ja eelkõige gaasi varustuskindlus
 12.Suhkruturu ühine korraldus - Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (suhkur) - Suhkrutööstuse ümberkorraldamine
 13.infotund (küsimused komisjonile)
 14.Suhkruturu ühine korraldus - Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (suhkur) - Suhkrutööstuse ümberkorraldamine (jätkamine)
 15.Århusi konventsiooni kohaldamine EÜ institutsioonide ja organite suhtes
 16.Kaevandustööstuse jäätmete käitlemine
 17.Suplusvesi
 18.Säästva arengu keskkonnaaspektid
 19.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (723 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1131 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika