Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 19. jaanuar 2006 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Olukord Lähis-Idas
 4.Uurimiskomisjoni moodustamine äriühingu Equitable Life Assurance Society kokkuvarisemise uurimiseks - Ajutine komisjon, mis uurib Euroopa riikide oletatavat kasutamist LKA poolt vangide transportimiseks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks (Muudatuste esitamise tähtaeg)
 5.Lissaboni strateegia tulevik sooküsimuste vaatenurgast
 6.Puudega inimesed ja areng
 7.Nõukogu ühiste seisukohtade edastamine (vaata protokolli)
 8.Hääletused
  8.1.Equitable Life Assurance Society kokkuvarisemine (hääletus)
  8.2.LKA poolt vangide vedamiseks ja ebaseaduslikuks kinnipidamiseks Euroopa riikide oletatav kasutamine (hääletus)
  8.3.Euroopa Parlamendi liikmete käitumisreeglid (Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine) (hääletus)
  8.4.Euroopa väikeettevõtluse harta rakendamine (hääletus)
  8.5.Suhkruturu ühine korraldus (hääletus)
  8.6.Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks (suhkur) (hääletus)
  8.7.Suhkrutööstuse ümberkorraldamine (hääletus)
  8.8.Olukord Tšetšeenias peale valimisi ja kodanikuühiskond Venemaal (hääletus)
  8.9.Järelemõtlemisaeg (Euroopa Liitu käsitleva arutelu hindamise struktuur, teemad ja kontekst) (hääletus)
  8.10.Euroopa naabruspoliitika (hääletus)
  8.11.Lissaboni strateegia tulevik sooküsimuste vaatenurgast (hääletus)
 9.Hääletuse kohta selgituste andmine
 10.Hääletuse parandused (vaata protokolli)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 12.Järgmise osaistungjärgu päevakord (vaata protokolli)
 13.Parlamendi koosseis (vaata protokolli)
 14.Volituste kontrollimine (vaata protokolli)
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 16.Puudega inimesed ja areng (jätkamine)
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 115)
  17.1.Peruu: Endise presidendi Alberto Fujimori protsess ja väljaandmine
  17.2.Egiptus: Sudaani põgenike vastane vägivald
  17.3.Kambodža: poliitiline repressioon
 18.Hääletused
  18.1.Peruu: Endise presidendi Alberto Fujimori protsess ja väljaandmine (hääletus)
  18.2.Egiptus: Sudaani põgenike vastane vägivald (hääletus)
  18.3.Kambodža: poliitiline repressioon (hääletus)
  18.4.Puudega inimesed ja areng (hääletus)
 19.Hääletuse kohta selgituste andmine
 20.Hääletuse parandused (vaata protokolli)
 21.Teatud dokumente puudutavad otsused (vaata protokolli)
 22.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116) (vaata protokolli)
 23.Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vaata protokolli)
 24.Järgmise osaistungjärgu ajakava (vaata protokolli)
 25.Istungjärgu vaheaeg
 LISA
Arutelud
Uuendatud versioon (550 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (711 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika