Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 1. helmikuuta 2006 - Bryssel EUVL-painos

16. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin tuoda parlamentin tietoisuuteen tällä viikolla ilmestyneen raportin, jonka mukaan kolme maailman suurimpiin kuuluvaa öljy-yhtiötä ei enää suoraan omista bensiiniasemia Pohjois-Irlannissa. Niiden lähdön syynä on ilmeisesti rajan yli tapahtuva polttoaineen salakuljetus ja merkitsemisaineen poistaminen polttoaineesta.

Viime vuonna Euroopan parlamentti tuomitsi suorin sanoin Sinn Féinin – eli IRA:n –jatkaman rikollisen toiminnan. Selvästikin ne kymmenet miljoonat Yhdistyneen kuningaskunnan punnat, jotka tämän laittoman polttoaineen kaupan arvellaan vuosittain tuottavan, riittävät takaamaan, että poliittisen siiven edustajat vähät välittävät tästä kritiikistä. Itsenäisen valvontakomission IMC:n tänään julkaistun kahdeksannen raportin mukaan IRA:n jäsenillä on edelleen merkittäviä yhteyksiä polttoaineen salakuljetukseen, ja salakuljetuksen määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Se Sinn Féinin väitteistä, joiden mukaan se on ihan tavallinen poliittinen puolue.

On pöyristyttävää ajatella, että vuonna 2006 Euroopan unionissa, joka on ylpeä sitoutumisestaan sekä vapaaseen kauppaan että vapaaseen liikkumiseen, jäsenvaltion vitsauksena voi olla niin häikäilemätön järjestö, etteivät maailman suurimmat öljy-yhtiötkään kestä sen uhkaa. Luotan siihen, että parlamentti tuomitsee jatkossakin ne, jotka eivät jaa sitoutumistamme perusvapauksien kunnioittamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE).(ET) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, uutta jäsenvaltiota Viroa edustavana sosiaalidemokraattina olen edelleen huolissani kaksinaismoralismin lisääntymisestä ja vahvistumisesta Euroopan unionissa.

Viime maanantaina astui voimaan yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisia koskeva direktiivi. Sillä luotiin järjetön tilanne, jossa uusien jäsenvaltioiden kansalaiset eivät ole työmarkkinoilla edes toisen luokan kansalaisia. Valitsevan tilanteen vuoksi on nyt niin, että Euroopan unionin työmarkkinat ovat avoimet joidenkin yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisille, mutta ei toisten, samat vaatimukset täyttävien yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisille. Keitä me oikein suojelemme ja keneltä tässä 25 jäsenvaltion Euroopan unionissa?

Olen jo vaatinut selitystä Itävallan talous- ja työministeriltä Martin Bartensteinilta ja kysynyt, koska voimme odottaa Itävallan työn Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona tuottavan tuloksia työmarkkinoiden avaamisen osalta. Ministeri ei kyennyt antamaan viime keskiviikkona suoraa vastausta kysymykseeni. Haluan korostaa, että työmarkkinoiden avaamiseen liittyvät kysymykset kuuluvat jatkossakin tärkeimpinä pitämiini asioihin. Ihmisten vapaa liikkuminen on yksi Euroopan unionin neljästä perusvapaudesta. Tätä vapautta voidaan rajoittaa vain poikkeustapauksissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Moskovan niin sanottu vakoiluskandaali on osoittanut, että Kremlin todellisena aikomuksena on tukahduttaa kansalaisjärjestöt Venäjällä ja entisissä neuvostoblokin maissa.

Venäjä käyttää hyväkseen Euroopan maiden riippuvuutta venäläisestä energiasta ja painostaa niitä energiantoimitusten avulla sekä myöntää yhä enemmän varoja selviin propagandakampanjoihin.

Itä-Euroopan maissa nämä kampanjat on ennen kaikkea kohdistettu kansalaisjärjestöjä, erityisesti G. Sorosin tukemia säätiöitä vastaan. Tavoitteena on horjuttaa yhteiskunnan luottamusta järjestöihin, jotka levittävät länsimaisia arvoja, ja pitää yhteiskunta Venäjän kulttuurisessa ja poliittisessa vaikutuspiirissä. EU:n pitäisi aktiivisemmin edistää demokratiaa entisen Neuvostoliiton alueella ja EU:n itäisissä naapurimaissa. Sen on ilmaistava mielipiteensä lännenvastaisesta propagandasta, eikä sen pidä soveltaa kaksinaismoralistista lähestymistapaa Venäjään, vaikka se onkin riippuvainen venäläisestä energiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Elektroniikka- ja sähkölaiteteollisuuden portugalilaiset työntekijäjärjestöt ovat kertoneet, että viimeisten kolmen vuoden aikana alan monikansalliset jätit kuten Lear, Vishay, Philips, Yazaky Saltano, Alcoa Fujikura ja Delphi, ovat irtisanoneet yli 8 000 ihmistä, mikä on johtanut työllisyysasteen merkittävään alenemiseen. Tilanne huonontuu entisestään, jos uhka tilausten ja monikansallisten yhtiöiden siirtymisestä muualle toteutuu. Monikansallisten yhtiöiden siirtyminen muihin maihin on aiheuttanut 6 000 työpaikan menetyksen.

Tämän prosessin aikana monikansalliset yhtiöt ovat jopa kiristäneet työntekijöitä muun muassa pienentämällä palkkoja, lisäämällä työajan joustoa ja huonontamalla työehtoja. Nyt on toteutettava jo pitkään suunnitellut toimenpiteet, jotta voidaan lopettaa tämä kilpajuoksu kohti mahdollisimman suuria voittoja ja mahdollisimman suurta riistoa, jossa sosiaalisia näkökohtia ei juuri huomioida ja jota joskus käsittämättömästä syystä tuetaan myös komission varoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – (PL) Arvoisa puhemies, haluan esittää vastalauseen sen johdosta, että tiedotusvälineet eri puolilla EU:ta ovat pitäneet Puolan hallitusta ja pääministeriä koomisen oopperan hahmoina. Myös European Voice -lehti on uusimmassa numerossaan alentunut tälle tasolle. Liberalismin voimat kieltäytyvät hyväksymästä kansan tahtoa. Puolalaiset uskoivat vapaissa vaaleissa vallan katolisille, joille Jumala, totuus ja hyvyys ovat tärkeämpiä kuin vapaat markkinat. Silti liberaalit vainoavat ja arvostelevat uusia johtajiamme tiedotusvälineissä.

Demokratiaa käytetään suojaverhona myös sille mediaterrorismille, jota nykyään rankaisematta harjoitetaan Puolassa. Sen kohteena on pappi, joka johtaa Radio Maryja -radioasemaa, jota miljoonat puolalaiset kuuntelevat. Liberaali lehdistö on julkaissut ainakin 18 000 loukkaavaa artikkelia viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Herää kysymys, miksi EU:n virastot, joiden tehtävänä on puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia sekä vastustaa suvaitsemattomuutta, reagoivat vain tietyntyyppisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja sulkevat silmänsä ja korvansa, kun kyse on katolisista. Nämä virastot itse asiassa jopa mukailevat kyseisten perinteisiä arvoja vastustavien tiedotusvälineiden käytöstä. Haluan muistuttaa parlamentin jäseniä siitä, että demokratia, joka ei perustu totuuteen, muuttuu vääjäämättömästi relativismiin perustuvaksi diktatuuriksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). – (PL) Arvoisa puhemies, Puolan tiedotusvälineissä on kerrottu, että Euroopan unioni on päättänyt olla myöntämättä koheesiorahastosta tukea Racibórz Dolnyn tulvantorjunta-altaan rakentamiseen Oder-joelle. Oderin jokilaakson asukkaat ovat uutisesta syvästi pettyneitä ja ovat menettäneet suuren osan uskostaan EU:n toimielimiin.

Oder-joki tulvi heinäkuussa 1997 tuhoisin seurauksin. Viisikymmentäneljä ihmistä kuoli ja aineelliset vahingot ylsivät lähes viiteen miljardiin euroon. Puolan hallitus aloitti välittömästi alueen jälleenrakennustyöt. Vaikka Puolalla oli suuria taloudellisia vaikeuksia, tulvavallien rakennusohjelmaa ollaan toteuttamassa johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Yli tuhat kilometriä tulvavalleja on rakennettu uudelleen ja tulvatasangon pinta-alaa on lisätty yli 150 miljoonalla neliömetrillä. Koko hankkeen ajan maani on tehnyt läheistä yhteistyötä naapureidensa, nimittäin Saksan ja Tšekin tasavallan kanssa.

Puola täyttää liittymisehtonsa, jotka koskevat vesipolitiikan puitedirektiivin noudattamista Oderin laakson rajat ylittävällä alueella. Haluan sen vuoksi kysyä, miksi Puolalle ei myönnetty tukea tähän hankkeeseen ja onko siihen mahdollista myöntää pikaisesti varoja koheesiorahastosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gal'a (PPE-DE). – (SK) Haluan kiittää teitä kaikkia myötätunnosta ja surunvalitteluista, joita olette ilmaissut Slovakian kansaa kaksi viikkoa sitten järkyttäneen traagisen tapauksen vuoksi. Kuten te kaikki tiedätte, 19. tammikuuta syöksyi maahan slovakialainen sotilaskone, jossa oli 43 sotilasta ja armeijan henkilökuntaan kuuluvaa ihmistä. Valitettavasti vain yksi selvisi onnettomuudesta hengissä.

Lentokone oli lähtenyt matkaan Prištinasta, Kosovosta, missä slovakialaiset sotilaat ovat osallistuneet yhdessä muiden kansainvälisen yhteisön joukkojen sotilaiden kanssa Naton rauhanturvaoperaatioon. Slovakiassa 23. tammikuuta oli kansallinen surupäivä.

Haluan kiittää Euroopan parlamentin puhemiestä päätöksestä, jonka mukaan parlamentin rakennuksen edessä oleva Slovakian lippu laskettiin tuona päivänä puolitankoon. Nämä myötätunnon osoitukset ovat hyvin tärkeitä Slovakian kansalle. Onnettomuudessa ei menetetty vain erinomaisia ammattisotilaita, vaan myös nuoria uransa ja henkilökohtaisen elämänsä alussa olevia poikia, aviomiehiä ja isiä, joita 36 orpoa jäi suremaan. Rauha heidän sielulleen.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Davosissa järjestetyssä maailman talouskokouksessa Ranskan pääministeri Dominique de Villepin syytti EU:n pahoinvoinnista laajentumista. Hänen mukaansa päätöksenteosta on tullut vaikeampaa kymmenen uuden jäsenvaltion liittymisen vuoksi, ja Itä-Euroopan valtioiden hyväksymistä EU:hun on maanosan länsipuolella usein pidetty kohtuuttoman raskaana taloudellisena taakkana. Pääministeri de Villepinin lausunto on tyrmistyttävä ja sitä on mahdoton hyväksyä. Ilmeisesti Euroopan unionin perustajavaltion Ranskan pääministeri ei ole tietoinen edes perusprosesseista. Euroopan unionin kriisi – se todellakin on vaikeassa tilanteessa – ei ole uusien jäsenvaltioiden syytä, päinvastoin. Laajentuminen maksaa jokaiselle vanhojen jäsenvaltioiden kansalaiselle 20 euroa vuodessa, ja siksi pääministeri de Villepinin kommentti kohtuuttoman raskaasta taloudellisesta taakasta on käsittämätön. Lisäksi Ranskan talouden pysähtyneisyys on alkanut jo 1990-luvun puolivälissä. On valitettavaa, ettei paikalla ollut puhemies Borrell puolustanut uusia jäsenvaltioita.

(FR) Meidän ei pitäisi joutua Ranskan nykyisen kriisin syntipukeiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Arvoisa puhemies, Yhdistyneen kuningaskunnan lehdistössä on viime aikoina kirjoitettu puheenjohtajavaltio Itävallan Salzburgissa isännöimästä kokouksesta. Kokouksessa oli ilmeisesti tarkoitus keskustella siitä, kuinka EU voisi lähentyä kansalaisiaan. Tilaisuus sattui olemaan suunnilleen samaan aikaan kuin kuolemattoman ja loistavan Wolfgang Amadeus Mozartin syntymän 250-vuotisjuhla. Mozart esitettiin tuossa kokouksessa jonkinlaisena eurooppalaisen federalistin prototyyppinä vain siksi, että hän matkusti lyhyen uransa aikana paljon Euroopassa.

Mutta mitkä olivat Mozartin poliittiset näkemykset, jos hänellä niitä oli? Kun hän kuuli Yhdistyneen kuningaskunnan vapauttaneen Gibraltarin ja voittaneen Ranskan laivaston Trincomaleessa hän kirjoitti isälleen Leopoldille: "Olen tosiaan kuullut Englannin voitoista ja olen niistä hyvin iloinen, sillä, kuten tiedät, olen täysiverinen englantilainen". Tiesikö puheenjohtajavaltio Itävalta juhlivansa englantilaiseksi julistautuneen miehen syntymää?

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Arvoisa puhemies, viime perjantaina Pohjois-Irlanti koki kaksi kovaa iskua, kun se menetti kaksi tehdasta, jotka eivät pystyneet kilpailemaan halpatuonnin kanssa. Colerainessa sijaitseva pitkäikäinen siipikarjan käsittelylaitos Farm-Fed Chickens ilmoitti lopettamisestaan ja 350 työpaikan menetyksestä, kun taas Lisburniläisen Barber Threadsin mukana tekstiilialalta katosi 85 työpaikkaa.

EU:n tuotanto- ja jalostusteollisuus kärsivät nyt halpatuonnista. Komission jäsenen Mandelsonin asenne WTO:ssa vaikuttaa siltä, että komissio haluaa kiirehtiä vielä eteenpäin tällä tuhon tiellä. Vaadin eri puolilla Eurooppaa työpaikkansa menettäneiden nimissä, että suhtautumisemme halpatuontiin arvioidaan perusteellisesti uudelleen, niin että sosioekonomiset vaikutukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Emme voi enää sallia eurooppalaisten työpaikkojen häviämistä ja soveltaa lähestymistapaa, jota on täysin mahdoton hyväksyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen siihen, että neuvosto pääsi vihdoin joulukuussa sopimukseen tulevista rahoitusnäkymistä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakaudellaan käyttämä "uudenvuodenlahjamenetelmä" on vastuuton eikä sillä edistetä EU:n koheesiopolitiikkaa. Myöskään rakennerahoitusmenojen suuret leikkaukset eivät todellakaan auta solidaarisen EU:n rakentamisessa. On myös esitetty huolia siitä, ettei koheesiorahaston käyttämättömille varoille perustettavan vararahaston käytölle ole asetettu selkeitä kriteerejä. Tästä todennäköisesti seuraa, että vahvistumisen sijasta EU jakaantuu entistä enemmän.

Itävallan puheenjohtajakauden ensimmäinen kuukausi on kulunut ja nyt uuden neuvoston pitäisi jo olla valmis aloittamaan yksityiskohtaiset keskustelut parlamentin kanssa. Neuvotteluvaltuuksien puuttuminen on saanut meidät huomaamaan, että aika todella on rahaa. Mitä kauemmin meidän on odotettava kompromissin syntyä, sitä todennäköisemmin saamme huonommat täytäntöönpanoaikatauluja koskevat ehdot uusiin hankkeisiin ja erityisesti niihin, jotka liittyvät laajentuneen EU:n rakennepolitiikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Kahtena viime päivänä on keskusteltu Lissabonin strategiasta ja sen tarkistamisesta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Kansallisten parlamenttien jäseniä on osallistunut keskusteluun, mikä on varmasti kiinnittänyt huomion jäsenvaltioiden todelliseen tilanteeseen.

Jotta kuusi vuotta sitten Lissabonin huippukokouksessa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa, sekä komission että neuvoston on nyt otettava huomioon kaikkien jäsenvaltioiden tilanne – työttömyyden lisääntyminen ja edelleen yleinen sosiaalinen syrjäytyminen. Jotta sosioekonomisia olosuhteita voidaan parantaa ja EU:n taloudellista ja yhteiskunnallista yhtenäisyyttä onnistuneesti lisätä, on myös tarpeen sanoutua täysin irti uusliberalistisesta politiikasta, johon kuuluvat yksityistämiset, liberalisointi ja Bolkesteinin direktiiviehdotus.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista ovat päättyneet.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö