Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Dibattiti
L-Erbgħa, 1 ta' Frar 2006 - Brussell Edizzjoni riveduta

16. Interventi ta' minuta dwar affarijiet ta' importanza politika
PV
MPphoto
 
 

  Le Président. – Nous reprenons notre séance par les demandes d'intervention d'une minute sur des questions politiques importantes.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – Mr President, I would like to bring to the attention of the House a report this week that three of the world’s largest oil companies no longer directly own petrol filling stations in Northern Ireland. They left, it seems, as a result of ongoing problems of crossborder fuel smuggling and laundering.

Last year, this Parliament roundly condemned Sinn Féin – the IRA – for its continuing criminal activities. Clearly the tens of millions of pounds sterling it is estimated are being taken annually from its illegal trade in laundered fuel is enough to ensure that the political representatives remain indifferent to such criticism. The eighth report of the Independent Monitoring Commission published today states that IRA members are still heavily involved in fuel smuggling, and that the level of smuggling has remained more or less constant. So much for Sinn Féin’s pretence to be a normal political party.

It is appalling to think that in 2006, in a European Union which prides itself on its commitment both to freedom of trade and freedom of movement, a Member State can be plagued by an organisation so vicious that even the world’s biggest oil companies cannot survive its menace. I trust this Parliament will continue to condemn those who fail to share our commitment to fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – Kallid kolleegid, härra president, Uue liikmesriigi Eesti sotsiaaldemokraadina valmistab mulle jätkuvat muret topeltstandardite levimine ja süvenemine Euroopa Liidus.

Eelmisel esmaspäeval jõustus "kolmandate maade kodanikke" puudutav direktiiv. See lõi absurdse olukorra, kus uute liikmesriikide kodanikud ei ole tööturul enam isegi mitte teisejärgulised tegijad. Asjaolude kokkulangemisel on võimalik, et Euroopa Liidu tööturg on avatud teatud nõudeid täitnud kolmandate riikide kodanikele, kuid pole avatud uute liikmesriikide kodanikele, kes vastavad samadele nõuetele. Keda me siis ikkagi kelle eest kaitseme 25 liikmesriigiga Euroopa Liidus?

Ma juba pärisin majandusministrilt Martin Bartensteinilt aru, millal võib näha Austria kui Euroopa eesistujamaa tegevuse tulemusi tööturu avamisel. Ministril oli eelmisel kolmapäeval raskusi minu otsesele küsimusele otse vastamisega. Kinnitan siinkohal, et tööturu avamise küsimused jäävad ka edaspidi mu prioriteetide hulka. Inimeste vaba liikumine on üks Euroopa Liidu neljast põhivabadusest. Selle takistamist saab heaks kiita ainult erandkorras.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Vadinamasis šnipų skandalas Maskvoje parodė tikruosius Kremliaus užmojus slopinti pilietinės visuomenės organizacijas Rusijoje bei buvusiose sovietinio bloko šalyse.

Naudodamasi Europos valstybių priklausomybe nuo Rusijos energetikos, darydama spaudimą per energetikos tiekimą, Rusija vis daugiau lėšų skiria ir atviroms propagandinėms kampanijoms.

Rytų Europos šalyse tos kampanijos pirmiausiai nukreiptos prieš nevyriausybines organizacijas, ypač G. Soroso remiamus fondus. Siekiama pakirsti visuomenės pasitikėjimą vakarietiškas vertybes propaguojančiomis institucijomis ir išlaikyti visuomenę Rusijos kultūros ir politikos įtakos zonoje. ES turėtų aktyviau skatinti demokratinius procesus posovietinėje erdvėje, ES rytų kaimynėse, pareikšti savo nuomonę dėl antivakarietiškos propagandos ir dėl priklausomybės nuo Rusijos energetikos netaikyti Rusijai dvigubų standartų.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). – As organizações representativas dos trabalhadores da indústria de material eléctrico e electrónico em Portugal denunciam que, nos últimos três anos, mais de 8.000 postos de trabalho foram eliminados pelas multinacionais que operam no sector, constituindo os exemplos mais graves da redução dos níveis de emprego, a Lear, a Vishay, a Philips, a Yazaky Saltano, a Alcoa Fujikura e a Delphi. A situação tenderá a agravar-se se se concretizarem as novas ameaças de processos de transferência de encomendas e de deslocalização de empresas que conduziriam ao desemprego de mais de 6.000 trabalhadores.

Processos caracterizados por autênticas chantagens das multinacionais junto dos trabalhadores, nomeadamente quanto à desvalorização dos salários, à flexibilização dos horários de trabalho, à precarização dos vínculos laborais, entre outros exemplos, impõem medidas desde há muito preconizadas para travar esta autêntica corrida ao máximo lucro e à máxima exploração, com total desprezo pelas suas consequências sociais e, incompreensivelmente, por vezes apoiada por recursos financeiros comunitários.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM). – Panie Przewodniczący! Protestuję przeciwko przedstawianiu w karykaturalny sposób polskiego rządu i premiera w unijnych mediach, czego przykładem jest także ostatni „European Voice”. Siły liberalne, nie godząc się z wolą narodu, który w wolnych wyborach powierzył władzę katolikom, w natarczywy i agresywny sposób traktują w mediach ludzi, dla których Bóg, prawda i dobro więcej znaczą niż wolny rynek.

Z demokracją na ustach bezkarnie uprawiany jest także w Polsce terroryzm medialny, uwłaczający godności człowieka w stosunku do zakonnika i dyrektora rozgłośni „Radia Maryja”, słuchanego przez miliony Polaków, przeciwko któremu liberalna prasa wydrukowała co najmniej 18 tysięcy obraźliwych artykułów w ciągu ostatnich 8 lat. Dlaczego unijne agencje, których celem jest obrona demokracji, praw i godności człowieka, a także przeciwdziałanie nietolerancji, reagują jedynie na niektóre przejawy łamania praw człowieka, natomiast gdy chodzi o katolików, stają się ślepe i głuche, a nawet naśladują wrogie tradycyjnym wartościom media? Chcę przypomnieć, że demokracja bez prawdy staje się dyktaturą relatywizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (NI). – Panie Przewodniczący! Polskie media podały informację, że Unia Europejska nie przyznała pieniędzy z Funduszu Spójności na budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odra. Informacja ta wywołała powszechne rozczarowanie wśród mieszkańców dorzecza Odry oraz wpłynęła na spadek zaufania do instytucji europejskich.

W lipcu 1997 roku w dorzeczu Odry miała miejsce katastrofalna powódź, podczas której śmierć poniosły 54 osoby, a straty materialne wyniosły prawie 5 miliardów euro. Bezpośrednio po powodzi rząd polski przystąpił do odbudowy zniszczeń. Mimo ogromnych trudności finansowych państwa, program budowy wałów przeciwpowodziowych jest konsekwentnie i skutecznie realizowany. Odbudowaliśmy ponad tysiąc kilometrów wałów przeciwpowodziowych, zwiększyliśmy o ponad 150 milionów metrów sześciennych rezerwę powodziową. Przy realizacji programu ściśle współpracujemy z naszymi sąsiadami: Niemcami i Czechami.

Polska wywiązuje się z zobowiązań akcesyjnych w zakresie wdrażania postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej na międzynarodowym obszarze dorzecza Odry. W związku z tym zwracam się z pytaniem: jakie były powody nieprzyznania Polsce pomocy finansowej na ten projekt i jakie są możliwości szybkiego uruchomienia środków z Funduszu Spójności na ten cel?

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). – Dovoľte mi poďakovať vám za všetky prejavy ľútosti a kondolencie k tragickej udalosti, ktorá pred dvoma týždňami otriasla slovenskou verejnosťou. Ako viete, 19. januára došlo k havárii slovenského vojenského lietadla, na palube ktorého bolo 43 vojakov a vojenských pracovníkov. Žiaľ, len jeden z nich túto haváriu prežil.

Lietadlo letelo z kosovskej Prištiny, kde sa slovenskí vojaci po boku ďalších vojakov medzinárodného spoločenstva zúčastnili mierovej misie NATO v Kosove. 23. január bol pre Slovensko dňom národného smútku.

Chcel by som poďakovať predsedovi EP za to, že v ten deň rozhodol o zvesení štátnej vlajky Slovenskej republiky pred budovou Parlamentu na pol žrde. Pre slovenskú verejnosť tieto prejavy spoluúčasti znamenajú veľa. Bola to nielen strata vynikajúcich vojenských odborníkov, ale aj mladých ľudí na začiatku svojho profesionálneho i osobného života, strata synov, manželov a otcov 36 pozostalých sirôt. Česť ich pamiatke!

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – Dominique de Villepin francia miniszterelnök a davos-i világgazdasági fórumon Európa rossz közérzetének okaként a bővítést jelölte meg. A francia kormányfő szerint a 10 új tagállam felvétele miatt nehezebbé vált a döntéshozatal, a kelet-európai országok bebocsátását a kontinens nyugati felén gyakran túl nehéz anyagi tehernek látták. Villepin miniszterelnök kijelentése felháborító és elfogadhatatlan. Az Európai Unió alapító országa, Franciaország miniszterelnöke – úgy tűnik – az alapvető folyamatokkal sincs tisztában. A valóban nehéz helyzetben lévő Unió válságát nem az új tagállamok okozták, épp ellenkezőleg. A bővítés költsége a régi tagállamok egy állampolgára számára évente 20 euroba kerül, tehát érthetetlen Villepin miniszterelnöknek az a megjegyzése, hogy túlzott az anyagi teher. És Franciaország stagnálása a '90-es évek közepén kezdődött. Sajnálatos, hogy Borrell elnök úr, aki jelen volt, nem védte meg az új tagállamokat.

Nous ne devrions pas être boucs émissaires pour la crise actuelle de la France.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Mr President, there have been reports recently in the British press about a conference held in Salzburg hosted by the Austrian Presidency. The purpose apparently was to discuss how Europe might re-engage with its citizens. This event happened to coincide more or less with the 250th anniversary of the birth of the immortal and glorious Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart was presented at this conference as some kind of proto-European federalist, because of nothing more than the fact that in his short career he travelled extensively in Europe.

However, what were Mozart’s political views, if any? On hearing the news of Britain’s relief of Gibraltar and the victory over the French navy at Trincomalee, he wrote to his father, Leopold: ‘Indeed, I have heard about England’s victories and I am greatly delighted too, for you know that I am out-and-out Englishman’. Did the Austrian Presidency know that it was celebrating the birth of a self-proclaimed Englishman?

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – Mr President, last Friday Northern Ireland suffered the double blow of the loss of two factories, both the result of an inability to compete with cheap imports. ‘Farm-Fed Chickens’, a long-standing poultry factory in Coleraine announced its closure with 350 job losses, and ‘Barber Threads’ in Lisburn was a casualty with 85 job losses in the textile sector.

Cheap imports are now the scourge of EU manufacturing and processing industries. With Commissioner Mandelson’s approach at the WTO, it seems the Commission wants to rush further down this road of destruction. In the name of those being driven from employment right across Europe, I call for a root and branch reassessment of our approach to cheap imports, so that the social economic consequences are properly considered.

We cannot go on haemorrhaging indigenous jobs in the pursuit of what really is an unacceptable dogma.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – Panie Przewodniczący! Dobrze, że kompromis w Radzie co do przyszłej Perspektywy Finansowej w końcu został w grudniu osiągnięty, ale metoda tak zwanych „prezentów noworocznych”, jaką prezydencja brytyjska zastosowała, jest niepoważna i nieprzystająca do europejskiej polityki spójności. Ogromne cięcia wydatków na fundusze strukturalne również nie pomagają w budowie solidarnej Europy. Obawy także budzi brak jasnych kryteriów podziału przyszłego funduszu rezerw z niewykorzystanych środków z Funduszu Spójności, co moim zdaniem bardziej poróżni niż wzmocni Europę.

Minął pierwszy miesiąc prezydencji austriackiej, zatem już czas najwyższy, by nowa Rada była gotowa do konkretnych rozmów z Parlamentem. Tymczasem brak mandatu do negocjacji uzmysławia nam bardzo wyraźnie, że czas to pieniądz i im dłużej będziemy czekać na kompromis, tym więcej możemy stracić na opóźnieniach we wdrażaniu nowych programów, szczególnie tych związanych z polityką strukturalną rozszerzonej Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – Foi aqui debatida, nestes dois últimos dias, a Estratégia de Lisboa e a sua revisão. É um tema da maior importância. Este debate contou com a participação de deputados dos parlamentos nacionais e chamou, sem dúvida, a atenção para a realidade existente nos diversos Estados-Membros.

É fundamental que agora, quer a Comissão, quer o Conselho tenham em conta, não só a realidade de cada um dos Estados-Membros, onde continua a crescer o desemprego e continuam a manter-se níveis elevados de pobreza e de exclusão social, para que os objectivos que foram anunciados há seis anos na Cimeira de Lisboa, possam, de facto, ser uma realidade, mas é também necessário um corte com as políticas neo-liberais das privatizações, das liberalizações, da proposta de directiva Bolkenstein, para que a melhoria das condições económico-sociais e uma maior coesão económica e social na União Europeia sejam efectivamente tidas em conta.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Président. – Les interventions d'une minute sur des questions politiques importantes sont terminées.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza