Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2006 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Ημερήσια διάταξη
 11.Προοπτικές της κοινής εξωτερικής πολιτικής για το 2006 – Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας – 2004
 12.Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Παλαιστίνη και η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς και η απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο να μην δημοσιεύσει την έκθεση για την Ανατολική Ιερουσαλήμ
 13.Η θέση της ΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση της Κούβας
 14.Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης - Ευθύνη των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 15.Αλιευτικοί πόροι της Μεσογείου
 16.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 17.Η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και τυχόν μελλοντικές ενέργειες
 18.Ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 19.Εφαρμογή της ταχυδρομικής οδηγίας
 20.Κανόνες σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (821 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (933 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου