Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 1. veebruar 2006 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 5.Parlamendi koosseis (vaata protokolli)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vaata protokolli)
 7.Nõukogu saadetud kokkulepete tekstid (vaata protokolli)
 8.Assigneeringute ümberpaigutamine (vaata protokolli)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vaata protokolli)
 10.Päevakord
 11.Ühise välispoliitika tulevikuväljavaated 2006. aastaks – ühine välis- ja julgeolekupoliitika – 2004
 12.Palestiina valimiste tulemused ning olukord Lähis-Idas, samuti nõukogu otsus mitte avalikustada Ida-Jeruusalemma käsitlevat aruannet
 13.ELi seisukoht Kuuba valitsuse suhtes
 14.Riikide haldusdeklaratsioonid - Liikmesriikide vastutus Euroopa Liidu eelarve täitmise osas
 15.Vahemere kalavarud
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.Naistevastase vägivallaga võitlemise praegune olukord ja kavandatavad meetmed
 18.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus
 19.Postidirektiivi kohaldamine
 20.Eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta
 21.Järgmise istungi päevakord (vaata protokolli)
 22.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (502 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (848 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika