Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 1 februari 2006 - BrusselUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 8.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Agenda
 11.Perspectieven van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid voor 2006 - Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - 2004
 12.Uitslag van de verkiezingen in Palestina en situatie in het Midden-Oosten alsmede het besluit van de Raad om het verslag over Oost-Jerusalem niet openbaar te maken
 13.EU-standpunt ten aanzien van de Cubaanse regering
 14.Verklaringen inzake nationaal beheer - Verantwoordelijkheid van de lidstaten betreffende uitvoering van de begroting van de Europese Unie
 15.Visbestanden in de Middellandse Zee
 16.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Situatie ten aanzien van de bestrijding van geweld tegen vrouwen en mogelijke toekomstige actie
 18.Gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie
 19.Toepassing van de postrichtlijn
 20.Regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (495 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (1334 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid