Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 1 lutego 2006 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 7.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 8.Przesunięcie środków: patrz protokół
 9.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu: patrz: protokół
 10.Porządek dzienny
 11.Perspektywy Wspólnej Polityki Zagranicznej na rok 2006 - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2004 r.)
 12.Wyniki wyborów w Palestynie i sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak również decyzja Rady o nieupublicznianiu sprawozdania w sprawie Wschodniej Jerozolimy
 13.Stanowisko UE w stosunku do rządu kubańskiego
 14.Krajowe deklaracje w sprawie zarządzania - Odpowiedzialność Państw Członkowskich za wykonanie budżetu Unii Europejskiej
 15.Zasoby połowowe Morza Śródziemnego
 16.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 17.Zwalczanie przemocy wobec kobiet
 18.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej
 19.Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych
 20.Przepisy dotyczące nominalnych ilości wyrobów we wstępnych opakowaniach
 21.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (502 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (848 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności