Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 1. februára 2006 - BruselRevidované vydanie
 1.Obnovenie zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Zaslanie textu zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 8.Presun finančných prostriedkov: pozri zápisnicu
 9.Opatrenia prijaté v následnosti na pozície a uznesenia Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Program
 11.Perspektívy spoločnej zahraničnej politiky na rok 2006 - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - 2004
 12.Výsledky volieb v Palestíne a situácia na Blízkom východe a rozhodnutie Rady nezverejniť správu o východnom Jeruzaleme
 13.Pozícia EÚ voči kubánskej vláde
 14.Vyhlásenia o národnom hospodárení - zodpovednosť členských štátov v súvislosti s vykonaním rozpočtu Európskej únie
 15.Rybolovné zdroje v Stredozemnom mori
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Aktuálna situácia v oblasti boja proti násiliu páchanom na ženách a budúce kroky
 18.Rovnosť žien a mužov v Európskej únii
 19.Uplatňovanie poštovej smernice
 20.Pravidlá o nominálnych množstvách výrobkov v spotrebiteľských baleniach
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (502 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (848 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia