Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2134(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0389/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0389/2005

Συζήτηση :

PV 01/02/2006 - 11
CRE 01/02/2006 - 11

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2006 - 8.4
CRE 02/02/2006 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0037

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2006 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

8.4. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας – 2004 (ψηφοφορία)
PV
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 6 που αφορά την παράγραφο 9:

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πολύ απλά, προτείνουμε την αντικατάσταση της λέξης «στρατηγική» στη δεύτερη πρόταση από τη λέξη «πολιτικές».

 
  
  

(Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4:

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία αυτή υπάρχει και σε γραπτή μορφή, και με τη συναίνεση του συντάκτη, θα ήθελα να ζητήσω να προστεθούν, για μεγαλύτερη σαφήνεια, μόνο οι δύο λέξεις «ώστε», και η φράση να γίνει «να καθοριστούν οι συνθήκες για μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία».

 
  
  

(Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία)

- Μετά την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4 και σχετικά με την εισαγωγή νέας παραγράφου 28α:

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής αυτής της έκθεσης, ο κ. Brok, ο οποίος δεν μπορούσε να παραστεί στην ψηφοφορία σήμερα, μου ζήτησε να προτείνω την προσθήκη μιας νέας παραγράφου, της παραγράφου 28. Πιστεύω ότι αυτό έχει συμφωνηθεί με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, θα διαβάσω την αγγλική εκδοχή:

(EN) «αναγνωρίζει ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει στην ασφάλεια των επερχόμενων εκλογών στη Δημοκρατία του Κονγκό με στρατιωτική αποστολή· ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει προσεκτικά τις υφιστάμενες δυνατότητες·»

 
  
  

(Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία)

- Επί της παραγράφου 38:

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, οι πληροφορίες που μου είχαν διαβιβαστεί σχετικά με την προηγούμενη τροπολογία προέρχονταν πράγματι από τον κ. Brok. Σε αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για μία απλή προσαρμογή των πληροφοριών που υπάρχουν στην παράγραφο 38, η οποία θα αφαιρούσε το εξής:

(EN) «και να προετοιμάσει [...] τις γενικές εκλογές που πρόκειται να διενεργηθούν στις 15 Δεκεμβρίου 2005» και θα αντικαθίστατο από τη φράση «και έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα των γενικών εκλογών που διενεργήθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 2005».

(ES) Είναι απλώς μία προσαρμογή, διότι η έκθεση ήταν ξεπερασμένη.

 
  
  

(Εγκρίνεται η προφορική τροπολογία)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου