Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/2134(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0389/2005

Ingediende teksten :

A6-0389/2005

Debatten :

PV 01/02/2006 - 11
CRE 01/02/2006 - 11

Stemmingen :

PV 02/02/2006 - 8.4
CRE 02/02/2006 - 8.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0037

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 2 februari 2006 - Brussel Uitgave PB

8.4. Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - 2004 (stemming)
Notulen
  

Vóór de stemming over amendement 6 betreffende paragraaf 9

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, iets heel eenvoudigs: we stellen voor om in de tweede zin "strategie" te vervangen door "beleid".

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Vóór de stemming over amendement 4

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, het amendement staat ook op schrift. Na overleg met de indiener wil ik voor de duidelijkheid alleen de twee woorden "ten einde" inlassen, zodat we krijgen: "ten einde de voorwaarden te creëren voor een representatieve democratie".

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Na de stemming over amendement 4 en over de toevoeging van een nieuwe paragraaf 28 bis

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).(ES) Mijnheer de Voorzitter, de rapporteur van dit verslag, de heer Brok, heeft mij verzocht een nieuwe paragraaf 28 op te nemen in het verslag. Naar ik begrepen heb, hebben de overige fracties hierover overeenstemming bereikt. In elk geval, mijnheer de Voorzitter, zal ik de Engelse versie van die paragraaf nu voorlezen:

(EN) "Erkent dat de VN de Europese Unie verzocht hebben via een militaire zending bij te dragen tot de veiligheid van de komende verkiezingen in de Democratische Republiek Congo; verzoekt de Raad de bestaande mogelijkheden zorgvuldig te onderzoeken;"

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Over paragraaf 38

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).(ES) Mijnheer de Voorzitter, de informatie die ik over het vorige amendement had gekregen, was inderdaad afkomstig van de heer Brok. In dit specifieke geval gaat het om een simpele aanpassing van de informatie die in paragraaf 38 is vervat, waarin het volgende zou moeten worden geschrapt:

(EN) "en om de voor 15 december 2005 geplande algemene verkiezingen voor te bereiden" en vervangen zou moeten worden door "in het spoor van de algemene verkiezingen gehouden op 15 december 2005".

(ES) Het is gewoon een correctie omdat het verslag op dit punt achterhaald is.

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid