Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0086/2006

Debatten :

PV 01/02/2006 - 12
CRE 01/02/2006 - 12

Stemmingen :

PV 02/02/2006 - 8.8
CRE 02/02/2006 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 2 februari 2006 - Brussel Uitgave PB

8.8. Uitslag van de verkiezingen in Palestina en situatie in het Midden-Oosten, alsmede het besluit van de Raad om het verslag over Oost-Jeruzalem niet publiek te maken (stemming)
Notulen
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Foglietta (UEN).(IT) Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, ik wil alleen de aandacht vestigen op enkele formele en fundamentele fouten in de Italiaanse vertaling. Zo staat er in paragraaf 3, vierde regel, van de Italiaanse tekst: "riconoscere chiaramente lo Stato di Israele", ofwel "de staat Israël ondubbelzinnig te erkennen", terwijl er in de Engelse versie gesproken wordt over het bestaansrecht van de staat Israël. Ik verzoek u daarom ervoor te zorgen dat dit gecorrigeerd wordt; dat is mijns inziens namelijk absoluut noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor paragraaf 10, waar gesproken wordt over concrete en positieve aanbevelingen, terwijl het in de Engelse tekst slechts om concrete aanbevelingen gaat, dus zonder "positieve".

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – De Engelse versie is maatgevend. We zullen alle andere versies nazien en mogelijke fouten herstellen.

Vóór de stemming over amendement 1

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil een minimaal amendement voorstellen – het gaat slechts om één woord – met een maximale inhoud. In regel 3 staat: "het beroep op Hamas om consequent te zijn". Dit zou verkeerd kunnen worden opgevat en gelezen kunnen worden als een oproep om consequent vast te houden aan de vernietiging van Israël. Het zou veel beter zijn als "consequent" werd vervangen door het woord "coöperatief". We moeten een beroep op Hamas doen om zich "coöperatief" op te stellen.

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).(ES) Toen de onderhandelingen georganiseerd werden door de verschillende fracties, hebben we afgesproken dat er geen amendementen zouden worden ingediend; er zijn echter twee fracties geweest die wel amendementen hebben ingediend.

Mijnheer de Voorzitter, wat ik zeggen wil, is dat het mondelinge amendement waarover we hebben gestemd, dat is voorgesteld door de heer Landsbergis en dat bijzonder zinvol is, naar mijn idee niet ter stemming had moeten worden voorgelegd voordat er over het amendement van de Groenen was gestemd.

Mijnheer de Voorzitter, ik vind dat we eerst moeten stemmen over de amendementen zoals ze zijn ingediend, en dat we daarna moeten bekijken of een mondeling amendement van de heer Landsbergis wenselijk is.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – Met betrekking tot de voorgaande stemming: wij hadden het mondelinge amendement in aanmerking genomen, maar het werd verworpen.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid