Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 2 februari 2006 - Bryssel EUT-utgåva

14. Avbrytande av sessionen
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session avbruten.

(Sammanträdet avslutades kl. 11.45.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy