Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 2 lutego 2006 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Europejska strategia komunikacji - Biała Księga
 4.Przepisy socjalne odnoszące się do działalności w transporcie drogowym - Harmonizacja niektórych przepisów socjalnych w dziedzinie transportu drogowego
 5.Powitanie
 6.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Głosowanie
  8.1.Przepisy socjalne odnoszące się do działalności w transporcie drogowym (głosowanie)
  8.2.Harmonizacja niektórych przepisów socjalnych w dziedzinie transportu drogowego (głosowanie)
  8.3.Przepisy dotyczące nominalnych ilości wyrobów we wstępnych opakowaniach (głosowanie)
  8.4.Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2004 r.) (głosowanie)
  8.5.Zwalczanie przemocy wobec kobiet (głosowanie)
  8.6.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej (głosowanie)
  8.7.Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (głosowanie)
  8.8.Wyniki wyborów w Palestynie i sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak również decyzja Rady o nieupublicznianiu sprawozdania w sprawie Wschodniej Jerozolimy (głosowanie)
  8.9.Stanowisko UE w stosunku do rządu kubańskiego (głosowanie)
  8.10.Krajowe deklaracje w sprawie zarządzania - Odpowiedzialność Państw Członkowskich za wykonanie budżetu Unii Europejskiej (głosowanie)
  8.11.Zasoby połowowe Morza Śródziemnego (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 11.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 12.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 13.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 14.Odroczenie sesji
Debaty
Wersja poprawiona (256 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (433 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności