Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 2 februari 2006 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Europeisk kommunikationsstrategi – Vitboken
 4.Sociallagstiftning på vägtransportområdet – Harmoniseringen av sociallagstiftning på vägtransportområdet
 5.Välkomsthälsning
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Sociallagstiftning på vägtransportområdet (omröstning)
  8.2.Harmoniseringen av sociallagstiftning på vägtransportområdet (omröstning)
  8.3.Bestämmelser för färdigförpackade varors nominella mängder (omröstning)
  8.4.Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – 2004 (omröstning)
  8.5.Bekämpning av våld mot kvinnor (omröstning)
  8.6.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen (omröstning)
  8.7.Tillämpning av postdirektivet (omröstning)
  8.8.Resultatet från valet i Palestina och situationen i Mellanöstern samt rådets beslut att inte offentliggöra rapporten om östra Jerusalem (omröstning)
  8.9.EU:s ståndpunkt om Kubas regering (omröstning)
  8.10.Nationella förvaltningsförklaringar – Medlemsstaternas ansvar för genomförandet av Europeiska unionens budget (omröstning)
  8.11.Fiskeresurserna i Medelhavet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 11.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 14.Avbrytande av sessionen
Debatter
EUT-utgåva (217 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (577 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy