Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να προβώ σε τρεις επισημάνσεις όσον αφορά τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι σπανίως έχει γίνει επίκληση της εν λόγω ρήτρας, συγκεκριμένα δε μόλις 12 φορές από το 1995. Εάν το συγκρίνουμε αυτό με τον αριθμό μη δημοκρατικών κρατών με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάπτει συνθήκες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ρήτρα πρέπει να θεωρείται σε πρακτικό επίπεδο περιττή.

Η δεύτερη επισήμανσή μου αφορά τις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου των κρατών μελών, τις οποίες ο εισηγητής επιθυμεί να εντάξει στο ίδιο πλαίσιο με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι πολύ ρεαλιστικό και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ιδιαιτέρως επιθυμητό, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορούν εύκολα να επικρίνουν την υποδοχή των πολιτών τους οι οποίοι αιτούνται άσυλο στην Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, πρέπει να ενθαρρύνουμε σαφώς αυτά τα κράτη να δέχονται τον επαναπατρισμό των πολιτών τους για τους οποίους δεν συντρέχουν λόγοι χορήγησης ασύλου στην Ευρώπη. Εντούτοις, η εμπειρία διδάσκει ότι συνήθως ισχύει το ακριβώς αντίθετο.

Τέλος, δεν είναι επιθυμητή η συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων στην αξιολόγηση της εφαρμογής της ρήτρας για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε τρίτες χώρες. Οι οργανώσεις αυτές δεν διαθέτουν κανενός είδους δημοκρατική νομιμοποίηση και δεν πρέπει να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πολιτικές αρμοδιότητες. Αν μη τι άλλο, η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να μεριμνά περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου