Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 14 februari 2006 - Straatsburg Uitgave PB

Clausule inzake mensenrechten en democratie in EU-overeenkomsten (debat)
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - Voorzitter, graag drie opmerkingen over de mensenrechtenclausule.

Ten eerste moet worden vastgesteld dat maar zeer weinig een beroep op die clausule wordt gedaan: maar twaalf keer sinds 1995. Als we dat vergelijken met het aantal niet-democratische staten waarmee de Europese Unie verdragen afsluit, moeten we concluderen dat de clausule in de praktijk meestal ongebruikt blijft.

Een tweede opmerking gaat over het immigratie- en asielbeleid van de lidstaten, dat de rapporteur met die mensenrechtenclausule wil verbinden. Dit lijkt mij weinig realistisch en in elk geval weinig wenselijk, zeker wanneer derdewereldlanden zouden worden uitgenodigd om kritiek te leveren op de opvang van hun eigen onderdanen die asiel vragen in Europa. We zouden er juist een punt van moeten maken om dergelijke staten aan te moedigen onderdanen terug te nemen die bij ons niet voor politiek asiel in aanmerking komen. Vaak is in de praktijk exact het tegenovergestelde het geval.

Tenslotte is het niet wenselijk om niet-gouvernementele organisaties bij de evaluatie van de toepassing van de mensenrechtenclausule ten aanzien van derde landen te betrekken. Een dergelijke politieke verantwoordelijkheid mag niet worden gegeven aan organisaties die geen enkele democratische legitimiteit bezitten. Europa moet juist meer verantwoording kunnen afleggen over wat met het geld van de belastingbetaler gebeurt.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid